הודעות

  • מועד ספטמבר של בחינות אמי"ר ויע"ל יתקיים ב-2-3.9.15 (סיום הרשמה 29.7.15).  
  • בחינת אמי"ר במועד אפריל 2015 תתקיים גם באילת.  
  • מועד ספטמבר של הבחינה הפסיכומטרית הוקדם ל-2-3.9.15 (סיום הרשמה 29.7.15).