ביצוע מחקרים

בנושאי מיון, השמה, הסמכה והערכה

מאל"ו מבצע מחקרים בתחומי ההערכה והמדידה עבור ארגונים ומוסדות אחרים. המחקרים מבוצעים על ידי אנשי צוות ממדור מחקר במאל"ו בשיתוף עם חוקרים אחרים במאל"ו ובמוסדות אחרים.

להתייעצות, למידע כללי ולהזמנת מחקרים
סמנכ"ל וראש חטיבת מחקר ופיתוח, ד"ר צור קרליץ 02-6759596 tzur@nite.org.il

דוגמאות למחקרים מהשנים האחרונות

  • הערכת תהליך מיון המועמדים ללימודי עיצוב במכון הטכנולוגי חולון
  • תוקף הניבוי של כלי המיון ללימודי סיעוד
  • תוקף הניבוי של מערכת המיון במרכז האקדמי שלם
  • תוקף הניבוי של מערכת המיון בפקולטה למדעי ההנדסה באוניברסיטת בן-גוריון
  • מערכת המיון לפרויקט תלפיות - תוקף הניבוי והמלצות תפעוליות
  • מערכת המיון לתוכנית המנהיגות החינוכית של מכון מנדל- נתוני מהימנות ותוקף מבנה
  • זיהוי נטיות אמנותיות בגיל הרך (גיל 6-5): האם לאסור קיום מבחני קבלה בבית הספר היסודי לאמנויות?
  • בדיקת גורמי ההצלחה/ההתמדה בלימודים בחוג למדעי המחשב באוניברסיטת חיפה
  • תהליך המיון של המועמדים לתכנית חותם: הכשרה ושילוב של בוגרי תואר ראשון מצטיינים בהוראה
  • מחקר תיקוף של מערכת המיון לרפואה - השימוש ב-OSCE - Objective Structured Clinical Examinations