הרשמה לבחינת אמיר"ם

הרשמה באמצעות אתר מאל"ו

כל אדם המעוניין להיבחן בבחינת אמיר"ם יכול להירשם לבחינה באמצעות אתר מאל"ו. הבחינות לנרשמים באמצעות אתר מאל"ו יתקיימו במרכזי הבחינות של מאל"ו ברחבי הארץ.

מומלץ לקרוא את נוהלי ההרשמה טרם ההרשמה. במהלך ההרשמה תתבקשו לאשר שקראתם את דף המידע. אישור זה מהווה את תנאי ההתקשרות בקשר לבחינה.

להרשמה לבחינה ישירות דרך אתר מאל"ו לחצו כאן.

הרשמה באמצעות מוסד הלימודים שבו מתבצעת הבחינה

מפעם לפעם מתקיימות בחינות אמיר"ם במוסדות הלימוד השונים ברחבי הארץ. לפרטים בנוגע לתהליך ההרשמה לבחינה באמצעות מוסד הלימודים יש לפנות ישירות למוסד הלימודים שבו מתבצעת הבחינה. למידע לנרשמים דרך מוסדות הלימוד לחצו כאן.