הנחיות לנבחנים בבחינת אמירנט

בחינת אמירנט מיועדת לסטודנטים או למועמדים ללימודים במוסדות אקדמיים בישראל - אוניברסיטאות, מכללות אקדמיות וכדומה - שהמוסד שהם לומדים בו או נרשמו אליו מבקש לברר את מידת שליטתם באנגלית, אם כדי לקבלם ללימודים ואם כדי למיינם לרמות של קורסי חובה באנגלית או לפטור אותם מהם.

הבחינה בודקת מיומנויות קריאה ואוצר מילים באנגלית, ומבחינת סוגי השאלות בה היא דומה לפרקי האנגלית בבחינה הפסיכומטרית. בבחינה שאלות משלושה סוגים: שאלות השלמת משפטים, קטע קריאה עם שאלות נלוות וניסוח מחדש. כל השאלות בבחינה הן שאלות ברירה: על הנבחנים לבחור בתשובה הנכונה מארבע התשובות המוצעות.
הציונים בבחינה ניתנים בסולם של 50-150. הציונים שקולים לציוני אמיר"ם ואמי"ר ולציוני תחום האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.

קריאת ההוראות הנוגעות לבחינה נכללת בזמן המוקצב לכל פרק, ולכן מומלץ להכיר את סוגי השאלות מבעוד מועד. לשם תרגול אפשר להיעזר בפרקי האנגלית בבחינה הפסיכומטרית - כאן.

הבחינה, הנערכת על גבי מחשב, אינה כוללת שאלות תרגול, ולכן מומלץ ללמוד עליה ולהתנסות בה מראש. למצגת הסבר על הבחינה הקישו כאן.
להתנסות במערכת הבחינה הקישו כאן. ההתנסות מיועדת להיכרות עם מבנה הבחינה והממשק, ולא מתקבל ציון בסיומה. להורדת מפתח התשובות לחצו כאן. את הבחינה להתנסות יש להפעיל בדפדפן כרום וברזולוציית מסך של 1920×1080 פיקסלים (Full HD) לפחות.

לפני הבחינה

מומלץ לוודא מראש שאתם יודעים כיצד להגיע למקום הבחינה כדי שלא תאחרו. אם תאחרו, לא תוכלו להיבחן!
הכניסה למרכזי הבחינות תתאפשר החל מחצי שעה לפני שעת הבחינה שנקבעה לכם. עליכם להביא תעודת זהות בתוקף (תעודת סטודנט אינה תחליף).

אין להכניס לכיתת הבחינה טלפונים ניידים, שעונים חכמים, אוזניות או כל מכשיר אלקטרוני אחר. כמו כן, אסור להכניס חומר עזר - מילון, מילונית וכל חומר עזר אחר. אין צורך להביא כלי כתיבה או שעון - הזמן המוקצב מוצג על צג המחשב. נבחן שיימצא ברשותו מכשיר אלקטרוני בזמן הבחינה ייאלץ לעזוב את הכיתה מייד ובחינתו תיפסל.

מהלך הבחינה

עם הכניסה לחדר הבחינה יזין הבוחן את פרטיכם האישיים לתוכנת הבחינה.

הקצבת הזמן

לפרק מסוג השלמת משפטים, הכולל ארבע שאלות, מוקצבות 4 דקות. לפרק מסוג קטע קריאה, הכולל קטע וחמש שאלות נלוות, מוקצבות 15 דקות. לפרק מסוג ניסוח מחדש, הכולל שלוש שאלות, מוקצבות 6 דקות.
בבחינה שישה פרקים, שלהם מוקצבות 39 דקות סך הכול:

שלב סוג הפרק מספר השאלות זמן לפרק
שלב 1 השלמת משפטים 4 4 דקות
שלב 2 השלמת משפטים 4 4 דקות
שלב 3 קטע קריאה עם שאלות 5 15 דקות
שלב 4 ניסוח מחדש 3 6 דקות
שלב 5 ניסוח מחדש 3 6 דקות
שלב 6 השלמת משפטים 4 4 דקות

הזמן בבחינת אמירנט מוקצב לכל פרק בנפרד, ואין אפשרות לצבור אותו לאורך הבחינה. פירוש הדבר הוא שסיום המענה על השאלות לפני תום הזמן המוקצב בכל פרק לא יְזַכה בתוספת זמן בפרקים האחרים.

לכל פרק מוקצב זמן מספיק כדי לענות על השאלות בלי למהר יתר על המידה. בפרק הבנת הנקרא הזמן המוקצב נועד הן לקריאת הקטע והן למענה על השאלות הנלוות.
בתוך כל פרק אפשר לעבור בין השאלות בכל זמן, לחזור אל שאלות שלא עניתם עליהן, ולשנות תשובות לשאלות שעניתם עליהן. בתום הזמן המוקצב לפרק יופיע הפרק הבא באופן אוטומטי.
הבחינה היא אדפטיבית, כלומר מתאימה את קושי הפרקים ליכולת הנבחנים.

שימוש בתוכנת הבחינה

לפני שמתחילים את הבחינה כדאי לדעת:

 • כל הפעולות מתבצעות באמצעות העכבר.
 • השאלות מאוגדות לפרקים. בתוך פרק אפשר לעבור באופן חופשי בין כל השאלות. אין אפשרות לחזור לפרק שכבר הסתיים.
 • המעבר לפרק הבא לפני תום הזמן המוקצב לפרק הנוכחי יתאפשר רק אחרי שנבחרו תשובות לכל השאלות בפרק.

מה רואים על מסך הבחינה?

 • הסרגל בחלקו העליון של המסך הוא סרגל ההתקדמות, ובו תוכלו לראות באיזה פרק בבחינה אתם נמצאים ואילו פרקים נותרו לכם.
 • כדי לקרוא הוראות הנוגעות לשאלה הנוכחית יש להקיש על הכפתור Show Instructions. לחיצה נוספת תסתיר את ההוראות. העיון בהוראות הוא על חשבון זמן הפרק. ההוראות כתובות באנגלית.
 • בחלקו העליון של המסך מופיע סרגל כלים/ניווט ועליו כל מספרי השאלות בפרק הנוכחי. מספרה של השאלה הנוכחית מסומן בקו תחתון.
 • אם רוצים לדלג על שאלה ולחזור אליה אחר כך, אפשר לסמן אותה על סרגל הכלים/ניוווט בלחיצה על צלמית הנעץ (Flag Questions). לחיצה נוספת על הצלמית תסיר את הסימון. לסימון כזה אין השפעה על הציון.
 • כדי לעבור לשאלה אחרת יש ללחוץ על מספר שאלה זו בסרגל הכלים/ניווט או ללחוץ על החיצים שמשני צידי השאלה הנוכחית.
 • מספר הדקות והשניות שנותרו עד תום הזמן המוקצב לפרק מוצג אף הוא. תוכלו להסתיר את השעון בלחיצה על הצלמית שלידו. לחיצה נוספת תציג אותו שוב.
 • לחיצה על הכפתור Next Section תעביר אתכם לפרק הבא. אם לא בחרתם תשובה לכל השאלות בפרק, לא תוכלו לעבור לפרק הבא לפני תום הזמן המוקצב. אם אינכם יודעים את התשובה - כדאי לנחש! בתום הזמן המוקצב לפרק תועברו לפרק הבא אוטומטית, גם אם נותרו שאלות ללא מענה.
 • בצד הימני התחתון של המסך מופיעה צלמית של איש. לחיצה עליה מציגה את הכותרת Accessibility (נגישות) ומתחתיה ארבעה כפתורים שנועדו להנגשה של המסך:
  • Night mode - תצוגה כהה.
  • Enlarge - הגדלה. לחיצה על אפשרות זו תגדיל את המלל ואת הצלמיות פי שניים.
  • Mark interactive elements - הדגשת רכיבים אינטראקטיביים. לחיצה על אפשרות זו תסמן את כל האזורים האינטראקטיביים שעל המסך.
  • Enlarged cursor - סמן מוגדל.
 • כדי לבחור תשובה לוחצים על כפתור הרדיו שלידה. לחיצה על כפתור הרדיו שליד תשובה אחרת משנה את הבחירה.
 • בשאלות מסוג השלמת משפטים התשובה שבחרתם תופיע במקום המתאים במשפט.
 • קטע קריאה עם שאלות:
  • אם קטע הקריאה ארוך, יופיע סרגל גלילה מימינו.
  • השאלות מופיעות בצד ימין של המסך. תוכלו להסתיר את השאלות בלחיצה על כפתור Hide Questions שנמצא מעל הקטע. לחיצה נוספת תציג את השאלות שוב.
  • בשאלות שבהן יש הפנייה למלל מסוים בקטע יודגשו המילים הרלוונטיות בקטע.
 •  

סיום הבחינה וקבלת ציון

בסיום הבחינה תופיע על המסך ההודעה "המבחן הסתיים". בשלב זה עליכם להצביע ולהמתין עד שייגש אליכם אחד המשגיחים. המשגיחים יוודאו שהבחינה הסתיימה באופן תקין ויציגו לכם את ציונכם בבחינה.

לאחר שהציון יאושר סופית, כעשרה ימים לאחר הבחינה, הוא יוצג באזור האישי באתר, ומאל"ו יעביר אותו אל המוסד שנבחנתם בו או אל המוסדות שציינתם בעת ההרשמה לבחינה.

הציונים בבחינת אמירנט מביאים בחשבון את השינויים במבנה הבחינה ואת השינויים בהקצאת הזמנים יחסית לפרקי האנגלית בבחינה הפסיכומטרית ובאמיר"ם כך שציוניהם של נבחני אמירנט לא יהיו שונים (בממוצע) מהציונים שהיו מקבלים אילו נבחנו באמיר"ם.