בחינת אמירנט - הקצאת זמנים לפרקונים עם 85% תוספת זמן

להלן חלוקת הזמנים בהקצאת 85% תוספת זמן בבחינה:

  השלמת משפטים ניסוח מחדש הבנת הנקרא
בחינה רגילה 4:00 דקות
(240 שניות)
6:00 דקות
(360 שניות)
15:00 דקות
(900 שניות)
85% תוספת זמן 7:24
(444 שניות)
11:06
(666 שניות)
27:45
(1665 שניות)