פרטים בעניין ההרשמה המאוחרת לבחינת מתא"ם (בחינת קבלה לתואר מתקדם בפסיכולוגיה)

לנרשמים בהרשמה המאוחרת:

  • הבחינה תתקיים ביום שלישי 10.10.2023 בשעות הבוקר באוניברסיטה העברית קמפוס הר-הצופים בירושלים בלבד.

ההרשמה המאוחרת תיסגר ביום רביעי 27.9.23, מספר המקומות מוגבל וכל הקודם זוכה.

לתשומת לבכם, הנרשמים בהרשמה מאוחרת לא יכולים לשנות את מקום בחינתם.

את ההרשמה ניתן לבצע באמצעות האתר (אין צורך להתקשר למרכז הזימונים).

הרשמה לבחינת מתא"ם