הכנה לבחינת אמיר"ם ובחינה להתנסות

בחינת אמיר"ם היא בחינה ממוחשבת הבודקת שליטה בשפה האנגלית. מומלץ להתנסות בבחינה דומה: אמיר"ם לתרגול.

בבחינה אמיר"ם לתרגול תוכלו לקבל הסברים על אופן הצגת השאלות במבחן, אופן המענה עליהם ועל הקצאת הזמן.

הכנה לבחינה

להתנסות בבחינת אמיר"ם לתרגול לחצו כאן.

הסברים ושאלות לתרגול נוסף תוכלו למצוא גם במקורות האלה:
מבנה הבחינה הפסיכומטרית ומרכיביה

אם לא הזדמן לכם לקרוא טקסטים באנגלית בשנים האחרונות, מומלץ שתרעננו את הידע שלכם באמצעות קריאה של טקסטים באנגלית בפרק הזמן הסמוך לבחינה. מומלץ גם לתרגל שאלות הדומות לשאלות שבבחינה.
שימו לב, מאחר ששפה אינה נרכשת בתוך שבועות אחדים אלא בפרק זמן ארוך יותר, מומלץ להתכונן לבחינה באנגלית לאורך זמן ולא להסתפק בהתכוננות קצרת טווח.

שאלות לדוגמה

1. שאלות השלמת משפטים - SENTENCE COMPLETION

בכל שאלה מסוג זה יש משפט שחסרה בו מילה (או צירוף מילים). מתחת למשפט יש ארבע הצעות להשלמתו ועליכם לבחור מתוכן את התשובה המשלימה את המשפט באופן הטוב ביותר.
לפניכם שאלה לדוגמה מסוג זה:

most psychologists today believe that adopted children should be permitted and even *missing word* to learn about their biological parents. possible answers: 1) encouraged 2)endured 3) enriched 4) enclosed

2. שאלות הבנת הנקרא - READING COMPREHENSION

בשאלות אלו מוצג קטע קריאה ולאחריו חמש שאלות הנוגעות לו. השאלות בודקות את היכולת לקרוא טקסטים ולהבינם. השאלות בוחנות את הקשר בין רעיונות וטענות המובעים בקטע הקריאה. הן עשויות לעסוק במילים או בפרטים המוצגים בו, בקשר בין חלקיו השונים, בהסקת מסקנות מן הנאמר בו ועוד. להלן דוגמה לקטע קריאה ושתי שאלות.

One afternoon in 1993, an American gem expert named Benjamin Zucker received an unexpected visit from a Swiss gem dealer. The dealer placed a plain box on Zucker's desk and casually opened it, revealing 23 pearls, so large and of such a brilliant orange color that Zucker thought they could not possibly be genuine. The largest was 32 millimeters in diameter - bigger than a robin's egg. Zucker had seen few pearls of that size and had never seen an orange pearl of any kind. The Swiss dealer knew nothing of the pearls' history, except that they had been purchased in Vietnam and were said to have come from the imperial treasury. Though the pearls were not for sale, Zucker became determined to trace their origins. Zucker brought the pearls to Kenneth Scarratt at the Gemological Institute of America. Scarratt confirmed that the pearls were real and that they were almost definitely from Vietnam. Scarratt had seen one such pearl several years before and had traced it to a type of shell found in Vietnamese waters. He reported that only four orange pearls had ever been documented, all in the past 30 years and all from Vietnam. He was astounded to see such a large collection. Scarratt's information suggested to Zucker that, indeed, the pearls must have belonged to Vietnamese royalty: in a country like Vietnam, where wealth and power had been concentrated for generations in the hands of the emperors, no one else could have acquired such an extraordinary collection. Scarratt also told Zucker that the pearls were probably hundreds of years old. He based his conclusion on a pattern of tiny wear marks, which indicated frequent handling over a long period of time. Zucker set out to learn everything he could about pearls in Vietnamese art and history. He found that many 18th- and 19th-century Vietnamese royal objects featured a pearl with a flaming tail, often pursued by a dragon, the symbol of the Vietnamese emperor. This suggested to Zucker that the Vietnamese emperors had indeed owned flame-colored - that is, orange - pearls. Zucker then traveled to Vietnam, where he met with scholars and with people who had been close to the royal family. None of them had seen or even heard of such pearls. Nor could he find any record of the collection. Nonetheless, Zucker remains convinced that the pearls were once the treasure of the emperors of Vietnam. 1. According to the first paragraph, when Zucker first saw the pearls, he thought that they were - (1) Vietnamese (2) not for sale (3) stolen (4) not real 2. The second paragraph is mainly about - (1) how Scarratt first found the royal pearls (2) what Zucker told Scarratt about the pearls (3) what Zucker learned at the Gemological Institute about the pearls (4) how the Vietnamese emperors acquired the pearls

3. שאלות ניסוח מחדש - RESTATEMENT

בכל שאלה מסוג זה נתון משפט, ואחריו ארבע הצעות לניסוח מחדש של הרעיון המרכזי במשפט. מתוך ארבע ההצעות עליכם לבחור את המשפט שמשמעותו היא הדומה ביותר למשמעות המשפט המקורי.
לפניכם שאלה לדוגמה מסוג זה:

1. Analysts claim that an increase in exports is responsible for Poland's economic recovery. (1) Analysts suggest that growth in Poland's economy can be achieved by increasing exports. (2) Analysts believe that only if Poland's economy recovers will the country be able to export large amounts of goods. (3) According to analysts, the improvement in Poland's economy is the result of increased exports. (4) According to analysts, the recent growth in Poland's economy will encourage the export of more goods.