הכנה לבחינת אמיר"ם ובחינות להתנסות

בחינת אמיר"ם היא בחינה ממוחשבת הבודקת שליטה בשפה האנגלית. מומלץ להתנסות בבחינה דומה: אמיר"ם לתרגול.

בבחינה אמיר"ם לתרגול תוכלו לקבל הסברים על אופן הצגת השאלות במבחן, אופן המענה עליהם ועל הקצאת הזמן.

הכנה לבחינה

להתנסות בבחינת אמיר"ם לתרגול לחצו כאן.

הסברים ושאלות לתרגול נוסף תוכלו למצוא גם במקורות האלה:
מבנה בחינת אמי"ר ומרכיביה
מבנה הבחינה הפסיכומטרית ומרכיביה

אם לא הזדמן לכם לקרוא טקסטים באנגלית בשנים האחרונות, מומלץ שתרעננו את הידע שלכם באמצעות קריאה של טקסטים באנגלית בפרק הזמן הסמוך לבחינה. מומלץ גם לתרגל שאלות הדומות לשאלות שבבחינה.
שימו לב, מאחר ששפה אינה נרכשת בתוך שבועות אחדים אלא בפרק זמן ארוך יותר, מומלץ להתכונן לבחינה באנגלית לאורך זמן ולא להסתפק בהתכוננות קצרת טווח.

שאלות לדוגמה

1. שאלות השלמת משפטים - SENTENCE COMPLETION
בכל שאלה מסוג זה יש משפט שחסרה בו מילה (או צירוף מילים). מתחת למשפט יש ארבע הצעות להשלמתו ועליכם לבחור מתוכן את התשובה המשלימה את המשפט באופן הטוב ביותר.
לפניכם שאלה לדוגמה מסוג זה:

 

 

 

 

 

 

2. שאלות הבנת הנקרא - READING COMPREHENSION

בשאלות אלו מוצג קטע קריאה ולאחריו חמש שאלות הנוגעות לו. השאלות בודקות את היכולת לקרוא טקסטים ולהבינם. השאלות בוחנות את הקשר בין רעיונות וטענות המובעים בקטע הקריאה. הן עשויות לעסוק במילים או בפרטים המוצגים בו, בקשר בין חלקיו השונים, בהסקת מסקנות מן הנאמר בו ועוד. להלן דוגמה לקטע קריאה ושתי שאלות.

שאלה לדוגמה 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. שאלות ניסוח מחדש - RESTATEMENT

בכל שאלה מסוג זה נתון משפט, ואחריו ארבע הצעות לניסוח מחדש של הרעיון המרכזי במשפט. מתוך ארבע ההצעות עליכם לבחור את המשפט שמשמעותו היא הדומה ביותר למשמעות המשפט המקורי.
לפניכם שאלה לדוגמה מסוג זה: