הנחיות לנבחנים בבחינת אמי"ר:

לפני, במהלך ואחרי הבחינה

קִראו היטב את ההוראות ואת השאלות.

לפני כל סוג שאלות מופיעות ההוראות הנוגעות לו. אמנם ההוראות מופיעות גם בחוברת ההדרכה לבחינה, אך אל תסתמכו רק על היכרותכם אתן. קראו שוב את ההוראות בקפידה. טעות בהבנת הוראה עלולה לגרום לטעויות בכל השאלות שההוראה נוגעת להן. מלבד זאת, בבחינה עשויות להופיע הוראות חדשות, שאינכם מכירים. לפני שתבחרו בתשובה הנכונה חשוב מאוד שתקראו בקפידה את השאלה עצמה ואת כל התשובות המוצעות. שימו לב מה בדיוק נדרש מכם בכל שאלה, ורק אז ענו עליה.

הקפידו לכתוב ולסמן במקומות המיועדים לכך.

פרקי הברֵרה - לכל שאלה מוצעות ארבע אפשרויות תשובה, ומהן עליכם לבחור את המתאימה ביותר. עליכם לבחור אפשרות אחת בלבד. את התשובות יש לסמן בגיליון התשובות. הקפידו על סימון נכון של התשובות: בפרק המתאים ובשאלה המתאימה. גיליון התשובות נסרק באמצעות קורא אופטי המזין את הנתונים ישירות למחשב. מומלץ לכתוב בעיפרון, שמאפשר מחיקה ותיקון.

לפניכם קטע מגיליון התשובות.

כדי לסמן תשובה עליכם למלא את האליפסה שבה מופיע מספר התשובה הרצויה, וזאת בצורה הבאה: תשובה מסומנת

לדוגמה: נניח שאתם עונים על שאלה 2 והחלטתם שהתשובה הנכונה היא 3. עליכם לחפש את האליפסה המתאימה (מספר 3) בעמודה של שאלה 2, ולמלא אותה כך:

אופן סימון התשובה

שימו לב!

הסימון היחיד הנכון הוא השחרת כל האליפסה, ובתוך גבולותיה בלבד. סימן אחר - קו אנכי, קו אופקי, עיגול וכדומה - לא ייקרא!

סימוני תשובות נכונים ושגויים

בכל עמודת שאלה עליכם למלא אליפסה אחת בלבד.

אם תמלאו יותר מאליפסה אחת תיפסל תשובתכם, גם אם אחת התשובות שבחרתם נכונה.

אם אתם רוצים לשנות את התשובה שסימנתם, מחקו את הסימן השגוי בעזרת מחק נקי וסמנו את התשובה שברצונכם לבחור. הקפידו למחוק היטב את הסימון השגוי, אחרת ייתכן שהקורא האופטי יטעה בקריאת התשובה.

את האליפסות יש למלא בזמן המוקצב לפרק. לאחר תום זמן זה לא יינתן זמן נוסף למילוי גיליון התשובות.

אין לקמט את גיליון התשובות, אין להדביק עליו נייר דבק, ואין לכתוב או לסמן עליו דבר מחוץ לאזור המיועד לתשובות. פעולות אלו עלולות לשבש את הקריאה האופטית ולפגוע בציון. אם אתם זקוקים לנייר טיוטה, השתמשו בחוברת הבחינה בלבד. אסור להשתמש בגיליון התשובות או בדפים אחרים כבנייר טיוטה.

אם אתם פותרים בחינות להתנסות לפני מועד הבחינה, סמנו את תשובותיכם בגיליון התשובות המופיע אחרי הפרקים, לשם תרגול. ודאו שאתם מסמנים את התשובה על כל שאלה במקום המתאים לה. אם דילגתם על שאלה בחוברת הבחינה, ודאו שדילגתם גם על המקום המתאים לה בגיליון התשובות. המשיכו לענות על השאלות שאחריה, והקפידו תמיד שמספר השאלה יהיה גם מספר העמודה שאתם מסמנים בה את תשובתכם.

שימו לב! רק אתם אחראים לַכּתוב בגיליון התשובות, והוא ייקרא בדיוק כפי שמילאתם אותו. אם טעיתם וסימנתם תשובות במקום לא נכון, לא נוכל לשחזר את כוונתכם, והטופס השגוי שמילאתם הוא שיקבע את ציוניכם.

נצלו את זמנכם בתבונה.

כאמור, בראש כל פרק מצוינים מספר השאלות בו והזמן המוקצב לו. בתחילת כל פרק יציינו הבוחנים את הזמן המוקצב לפתרון הפרק וירשמו על הלוח את מועדי תחילת הפרק וסיומו (לפי שעונם). הבוחנים יודיעו לכם כאשר ייוותרו עוד 5 דקות לפתרון הפרק. בתום הזמן המוקצב תקבלו הוראה לעבור לפרק הבא, ולא תוכלו לחזור עוד לפרק הקודם.

לפניכם כמה המלצות לניצול יעיל של הזמן העומד לרשותכם:

  • נסו לפתור כל שאלה בזמן סביר. אם הצלחתם - עִברו לשאלה הבאה. אם אינכם מצליחים לפתור שאלה, אל תתעכבו! זִכרו שעליכם לענות על כל השאלות בפרק. אם תתעכבו זמן רב על שאלה אחת, לא יישאר לכם די זמן לענות על שאלות אחרות, שסביר שתוכלו להשיב עליהן נכונה ולזכות בנקודות. לשאלות קלות ולשאלות קשות משקל שווה בקביעת הציון, לכן אין סיבה להתעכב על שאלה אחת. בזמן שתחסכו תוכלו, אולי, לענות על כמה שאלות אחרות.
  • אם לדעתכם אתם יכולים לפתור את השאלה אך אתם זקוקים למעט יותר זמן, סמנו אותה וחזרו אליה אחר כך. אם יישאר לכם זמן בסוף הפרק, חזרו אל כל השאלות שסימנתם ונסו לפתור אותן.
  • אם אתם מעריכים שגם אם תייחדו לשאלה זמן נוסף לא תצליחו לפתור אותה - נחשו את התשובה! הניחוש אינו חייב להיות אקראי. ייתכן שתוכלו לפסול כמה מהאפשרויות על סמך ידע חלקי, וכך להגדיל את הסיכוי שלכם לנחש נכונה. הציון בבחינה מחושב על סמך התשובות הנכונות בלבד, ואין הפחתת נקודות על תשובות שגויות. לכן, אם אינכם מצליחים לפתור את השאלה, כדאי לכם לנחש - ניחוש אינו יכול לפגוע בציוניכם, אלא רק לשפרם.
  • השאירו לעצמכם כדקה לפני סוף הפרק. חזרו אל השאלות שלא עניתם עליהן ונחשו באקראי את התשובות, כלומר סמנו תשובה כלשהי בגיליון התשובות בלי לנסות לפתור את השאלה או לפסול אפשרויות. עכשיו כבר אין לכם זמן, וכל שתוכלו לעשות הוא לסמן במהירות את התשובות החסרות בגיליון התשובות ולוודא שאמנם סימנתם תשובות לכל השאלות.
  • אנו נתקלים בתלונות על הסטות במילוי גיליון התשובות. אין אפשרות לעזור לנבחן שאירעה אצלו הסטה במילוי התשובות, ולכן הקפידו ביותר על מילוי כל תשובה במקום המתאים לה בדף התשובות. תיקון הסטה יכול להתבצע רק בידי הנבחן ורק במסגרת הזמן המוקצב לפרק. לא יינתן זמן נוסף לשם כך.
  • כל פרק חשוב! אין שום דרך לדעת אילו מהפרקים אינם משמשים לקביעת הציון, ולכן נהגו בכל פרק כאילו הוא קובע את ציוניכם! אם מסיבה כלשהי תחליטו כי אחד הפרקים אינו חשוב, החלטתכם עלולה לפגוע בציון שתקבלו.