הכנה לבחינת אמי"ר ובחינות להתנסות

מאחר שהבחינה בודקת בעיקר שליטה בשפה, אין תועלת רבה בהכנה קצרת טווח לבחינה זו, שכן ידיעת שפה אינה נרכשת בשבועות אחדים אלא בפרק זמן ממושך יותר. עם זאת, אם לא הזדמן לכם לקרוא באנגלית כמה שנים, מומלץ שתרעננו את הידע שלכם על ידי קריאת טקסטים בזמן הסמוך לבחינה. כמו כן מומלץ שתכירו היטב את המשימה העומדת לפניכם.

לשם כך -

1. קראו את החומר שבאתר וודאו שמבנה הבחינה מובן לכם. למדו אֵילו סוגי שאלות עשויים להופיע בבחינה. באתר תמצאו גם תשובות על שאלות כגון "האם כדאי לי לנחש?", "האם שאלות קשות מקבלות משקל רב יותר משאלות קלות?" וכד'.

2. קראו היטב את השאלות לדוגמה ואת ההסברים לפתרונן. ככל שתיטיבו להכיר את סוג השאלות שאתם עתידים להישאל, כך תחושו נוח יותר בעת הבחינה.

3. קראו ונסו להבין את ההוראות לפתרון כל סוגי השאלות בבחינה. ההוראות שבאתר דומות להוראות המופיעות בבחינה עצמה. אם תבינו אותן היטב לפני הבחינה, יהיה בידכם זמן רב יותר לפתור את השאלות בעת הבחינה.

4. פתרו את הבחינות להתנסות שבאתר. השתדלו לעשות זאת בתנאים דומים ככל האפשר לתנאים שיהיו בשעת הבחינה: ענו על השאלות בזמן המוקצב לפתרונן וסמנו את התשובות בגיליון התשובות המצורף לכל אחת מהבחינות.

בחינות להתנסות

לפניכם חמש בחינות אמִתיות להתנסות, והן מאפשרות לכם לאמוד את רמת הישגיכם בבחינה הצפויה.
שימו לב, בבחינה עשויות להופיע שאלות מסוגים חדשים, וכמו כן ייתכנו שינויים בהוראות הבחינה, במספר השאלות בפרק או במשך הזמן המוקצב לפתרונו.

בחינות במתכונת הקודמת (עד 2014):