בחינת אמי"ר

בחינת מיון באנגלית שנועדה לאפשר למוסדות הלימוד לעמוד על רמת ידיעותיו של המועמד בשפה האנגלית.

מועדים, מחירים ומידע נוסף על הבחינה מופיעים בהמשך הדף.

המועדים הקרובים של בחינת אמי"ר

תאריך הבחינה:
מיקום הבחינה:
שפות הבחינה:
תאריך סיום הרשמה:
תחזית לדיווח ציונים:

13-14.4.22

י"ב-י"ג ניסן תשפ"ב

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

15.2.22

7.7.22

ח' תמוז תשפ"ב

טרם נקבע

אנגלית

17.5.22

5-6.9.22

ט'-י' אלול תשפ״ב

טרם נקבע

אנגלית

12.7.22

23,25.12.22

כ"ט כסלו, א' טבת תשפ"ג

טרם נקבע

אנגלית

1.11.22

מחיר בחינת אמי"ר

*לא מתקיימים בכל מועד
 • הרשמה רגילה
  270
 • הרשמה מאוחרת
  405
 • הרשמה ביום הבחינה *
  675
 • שינוי מועד הבחינה
  49
*לא מתקיימים בכל מועד