בחינת אמי"ר

בחינת מיון באנגלית שנועדה לאפשר למוסדות הלימוד לעמוד על רמת ידיעותיו של המועמד בשפה האנגלית.

מועדים, מחירים ומידע נוסף על הבחינה מופיעים בהמשך הדף.

המועדים הקרובים של בחינת אמי"ר

תאריך הבחינה:
מיקום הבחינה:
שפות הבחינה:
תאריך סיום הרשמה:
תחזית לדיווח ציונים:

7.7.22

ח' תמוז תשפ"ב

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

17.5.22

17.8.22

5-6.9.22

ט'-י' אלול תשפ״ב

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

12.7.22

15.10.22

23,25.12.22

כ"ט כסלו, א' טבת תשפ"ג

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

1.11.22

2.2.23

2-3.4.23

י"א-י"ב ניסן תשפ"ג

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

5.2.23

מחיר בחינת אמי"ר

*לא מתקיימים בכל מועד
 • הרשמה רגילה
  270
 • הרשמה מאוחרת
  405
 • הרשמה ביום הבחינה *
  675
 • שינוי מועד הבחינה
  49
*לא מתקיימים בכל מועד