שאלון שלֵו

שאלון שלֵו - שאלון להשמה ומיון - הוא שאלון אישיות שמטרתו לסייע לארגונים למיין מועמדים לתפקידים ייעודיים.

מידע לנבחנים

עלון ציונים