שאלון שלֵו

עדכון על שינויים במערכות המיון למועמדים ללימודי רפואה לשנת הלימודים תשפ"א במסלולים השש-שנתיים והארבע-שנתיים (מו"ר, מרק"ם ומר"ב)

שאלון שלֵו - שאלון להשמה ומיון - הוא שאלון אישיות שמטרתו לסייע לארגונים למיין מועמדים לתפקידים ייעודיים.

מידע לנבחנים

עלון ציונים