מועדי הבחינות

לצפייה במועדי הבחינות, יש לבחור את הבחינה הרצויה בתפריט שמעל הטבלה.

בחינה בתנאים מותאמים נערכת לצד כל מועד בחינה רגילה או בתוך שלושה שבועות מכל מועד כזה. הודעה על התאריך המדויק תישלח לנבחנים שאושרה להם בחינה בתנאים מותאמים.

בחינה זו נערכת בארץ בלבד.

שימו לב: במועדים שבהם שני ימי בחינה, ייתכן שלא תוכלו לבחור את היום המדויק שבו תיבחנו.

בטרם תבחרו את מועד הבחינה, עליכם לברר אם מועד זה מתאים לדרישת מוסד הלימודים שאתם מעוניינים להתקבל אליו. אנו ממליצים להיבחן במועד מוקדם ככל האפשר ולא לדחות את הבחינה עד למועד האחרון לפני סגירת ההרשמה למוסדות הלימוד.

כדאי לוודא שמועד הבחינה הנבחר אינו מתנגש באירועים אחרים שאתם עתידים להשתתף בהם, כגון בחינות בגרות, נסיעה לחו"ל ושירות מילואים.

לידיעתכם: הציון בבחינה אינו מושפע מנוסח הבחינה, משפת הבחינה, ממועד הבחינה או מקבוצת הנבחנים שנבחנה באותו מועד. הציון בבחינה הוא בר-השוואה לציונים בכל המועדים, השפות והנוסחים.

בחינה פסיכומטרית מותאמת
בחינת אמי"ר מותאמת

בחינת יע"ל מותאמת
כל בחינה פסיכומטרית בתנאים מותאמים בשפה שאינה עברית מזכה את הנבחן בבחינת יע"ל אחת בתנאים מותאמים ללא תשלום, וזאת החל מהמועד העוקב. לאחר הבחינה הפסיכומטרית בתנאים מותאמים יישלח לנבחנים הזכאים לכך מכתב המסביר כיצד יש להירשם לבחינת יע"ל בתנאים מותאמים.

שימו לב, לא ניתן להיבחן בבחינה פסיכומטרית מותאמת ובבחינת יע"ל באותו מועד!
(מידע נוסף על בחינת יע"ל ראו באתר).

בחינת מתא"ם מותאמת
נבחנים בבחינת מיון מותאמת לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה (מתא"ם) ייבחנו פעם אחת בשנה במועד בחינת מתא"ם הרגילה. ההרשמה לבחינת ספטמבר 2021 תסתיים ב-23.8.2021. זהו התאריך האחרון לקבלת מסמכים במשרדנו.