פניות אחרות

1. בקשה חוזרת או נוספת בתנאים מותאמים

על מבקשים שכבר נבחנו בתנאים מותאמים בבחינה הפסיכומטרית, באמי"ר או במתא"ם ורוצים להיבחן שוב באחת הבחינות לפעול לפי הנחיות אלו:

1.  יש להירשם לבחינה.

2.  יש לשלוח שאלון למבקש להיבחן בבחינה חוזרת או נוספת (זכר/נקבה). את השאלון יש לשלוח בדואר (ת"ד 26015, ירושלים 9126001) או בפקס (02-6750640) ולציין "עבור היחידה לבחינות מותאמות" או בדוא"ל (mutam@nite.org.il).

3.  שימו לב! באזור האישי באתר מאל"ו, ב"היסטוריית סטטוסים", מצוין אם החומר ששלחתם התקבל ומה מצב הטיפול בבקשתכם.

4.  אם סטטוס בקשה שנשלחה בפקס אינו מתעדכן באתר לאחר שני ימי עבודה, נראה שהפקס לא הגיע ליעדו ויש לשלוח אותו שוב.

5.  שימו לב! בהגשת פנייה לבחינה נוספת בתנאים מותאמים בשל מגבלה רפואית או נפשית יש לוודא שחוות הדעת המקצועיות שנשלחו בעבר עדכניות - לא יותר משנה לפני תאריך הבחינה אליה נרשמת (ראו שלב 3 - המסמכים שיש לצרף). במקרה שחוות הדעת המקצועית שנשלחה בעבר אינה מהשנה האחרונה, תידרש חוות דעת מקצועית חדשה בהתאם להנחיות בתהליך ההרשמה.

6.  אם במכתב אישור התנאים מהמועד הקודם התבקשתם להוסיף מסמכים נוספים, אנא הוסיפו את המסמכים הנדרשים לפנייה החדשה.

7.  מסמך ששלחתם בעבר אין צורך לשלוח שוב.

8.  אם בידכם מסמכים נוספים או עדכניים, יש לצרפם לבקשה ולשלוח את כל החומר יחד בדואר.

9.  טיפול בחומר שיישלח לאחר הפנייה הראשונית לבחינה נוספת בתנאים מותאמים יהיה כרוך בתשלום נוסף (ראו בהמשך - הוספת מסמכים וערעור על החלטת היחידה לבחינות מותאמות).

10. הבקשה תועבר לדיון מחודש על פי המסמכים שהגשתם בעבר, ובתוך 25 ימי עבודה תקבלו עליה תשובה.


בקשות לתנאים מותאמים, ובכללן בקשות לבחינה נוספת בתנאים מותאמים, הוספת חומר רקע וערעורים, צריכות להתקבל ביחידה לבחינות מותאמות לא יאוחר מיום סיום ההרשמה
. מועדי סיום ההרשמה  מפורטים בטבלת מועדי ההרשמה לבחינה.

 

2. הוספת מסמכים וערעור על החלטת היחידה לבחינות מותאמות

כל נבחן זכאי לבדיקה מעמיקה אחת, ללא תשלום, של בקשתו להתאמות בבחינה הפסיכומטרית, בבחינת אמי"ר או בבחינת מתא"ם. במסמכים ששלחתם דנים, על פי רוב, שני אנשי מקצוע לפחות, ומטרתם היא להבין את מצבכם לאשורו ולאפשר לכם להיבחן בתנאים המתאימים לכם, ולכן ערעור שאין בו תוספת מידע, מעטים סיכוייו להתקבל.

ערעור על החלטת היחידה או הוספת מסמך או מסמכים לשם דיון מחודש מחזיר את כל התיק לעיון הצוות המקצועי, ולכן ערעור או הוספת מסמכים לאחר הגשת הבקשה כרוכים בתשלום של 220 ₪. את התשלום ניתן לשלם באתר.

אפשר לערער על ההחלטה שהתקבלה גם פעם שנייה, ערעור שני לא יידון ללא חוות דעת נוספת של אנשי מקצוע.

לתשומת לבכם: המסמכים הנוספים או הערעור צריכים להגיע למאל"ו באמצעות הדואר עד יום סיום ההרשמה לבחינה שאתם רשומים אליה. לא יתקבלו מסמכים נוספים או ערעור שיישלחו בפקס.

 

3. העברת מועד הבחינה

אם נרשמתם למועד בחינה כלשהו וברצונכם לשנות אותו, תוכלו לעשות זאת באזור האישי באתר מאל"ו או בפניה טלפונית למרכז הזימונים, כפי שמוסבר להלן:

· בקשה לשינוי מועד שתתקבל לפני סיום ההרשמה למועד שאתם רשומים אליו -תתבצע ללא תשלום.

· לאחר סיום ההרשמה למועד שאתם רשומים אליו, ניתן לבצע שינוי מועד רק החל משבוע לאחר הבחינה. שינוי כזה יחויב בדמי טיפול בשיעור של 18% מגובה דמי הבחינה ביום הבקשה.

· אם אושרו לכם תנאים מותאמים בבחינה, ושיניתם את מועד הבחינה, עליכם לדאוג להגשת בקשה לקבלת תנאים מותאמים גם למועד החדש. לשם כך עליכם למלא את השאלון ל"פניה חוזרת" ולהגיש אותו ליחידה לבחינות בתנאים מותאמים, על פי נהלי הגשת בקשה לתנאים מותאמים. פרטים נוספים בעניין מופיעים כאן.