מפע"ם - בחינה פסיכומטרית ממוחשבת

בחינת מפע"ם היא בחינה פסיכומטרית ממוחשבת המיועדת לנבחנים בתנאים מותאמים. אישור להיבחן בבחינה זו אפשר לקבל מהיחידה לבחינות מותאמות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

בחינת מפע"ם מחולקת לשלושה חלקים בהתאם לשלושת התחומים הנמדדים בבחינה הפסיכומטרית: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית. חלק החשיבה המילולית כולל מטלת כתיבה, שבה הנבחנים נדרשים לכתוב חיבור, ולאחר מכן שאלות ברירה. כל השאלות בחלק החשיבה הכמותית ובחלק האנגלית הן שאלות ברירה. בשאלות אלה יש לבחור בתשובה הנכונה מתוך ארבע תשובות מוצעות. כל שאלה מוצגת בנפרד, ומוקצב לה זמן משלה.

באפשרותך להוריד מצגת הסבר על מפע"ם באמצעות לחיצה על הכפתור שלהלן.

מטלת הכתיבה 

הבוחנים ימסרו את נושא מטלת הכתיבה לנבחנים בתחילת הבחינה.  אורך החיבור הנדרש הוא 50-25 שורות והזמן המוקצב נמדד במחשב. עם הכניסה לכיתה הנבחנים מתבקשים לבחור כיצד יכתבו את החיבור - בהקלדה במחשב או בעפרון על גבי גיליון כתיבה (פירוט להלן).

א. הקלדת החיבור במחשב

הנבחן יקליד את החיבור במחשב באמצעות מעבד תמלילים ייעודי. הזמן המוקצב נמדד במחשב ומוצג על המסך.

התוכנה המשמשת להקלדת החיבור במחשב מאפשרת העתקה (copy), הדבקה (paste), גזירה (cutוהדגשה בקו תחתון (underline). נוסף על כך, על המסך מופיע מונה המציין את מספר השורות שהוקלדו ושעון המראה את הזמן הנותר לכתיבת החיבור. אפשר לסיים את מטלת הכתיבה לפני תום הזמן המוקצב באמצעות לחיצה על הכפתור "סיום".

כדי להכיר את התוכנה המשמשת להקלדת החיבור בבחינת מפע"ם ולהתרשם ממנה אפשר להתקין תוכנה דומה כאן. בסיום ההתקנה תוכלו להפעיל את התוכנה, הנקראת Essay, מתפריט המערכת או באמצעות קיצור הדרך על שולחן העבודה.

ב. כתיבה בעפרון על גבי גיליון כתיבה     

הנבחן יכתוב את החיבור על דף נייר שיימסר לו. הזמן המוקצב נמדד במחשב ומוצג על המסך.

קומפיומטרי - תרגול והתנסות לנבחנים בבחינת מפע"ם

כדי להתנסות בפתרון השאלות בבחינת מפע"ם ולקבל אומדן לציונים הצפויים בבחינה זו אפשר להיעזר בתוכנת קומפיומטרי. התוכנה מדמה בחינה הדומה לבחינת מפע"ם, אך אינה כוללת מטלת כתיבה.

לפני הפעלת תוכנת קומפיומטרי שימו לב להנחיות האלה:

 1. הקצו כשלוש שעות לפחות לפתרון הבחינה.
 2. הכינו כלי כתיבה ודפי טיוטה, וכן את דף הנוסחאות מתחום החשיבה הכמותית.
 3. בכל רגע אפשר להפסיק את הבחינה ולצאת מהמערכת על ידי הקשת <Esc>. שימו לב: אי אפשר להמשיך בחינה לאחר שהופסקה.
 4. כדי לקבל את הציונים עליכם לסיים את כל חלקי הבחינה.
 5. כדי לשמור את הציונים שקיבלתם, העתיקו אותם או צלמו את המסך. אי אפשר לשחזר את הציונים ואת התשובות שבחרתם לאחר היציאה מהמערכת.

להתקנת התוכנה לחצו כאן ופעלו לפי הוראות ההתקנה.
בסיום ההתקנה תוכלו להפעיל את התוכנה, הנקראת Cmetry, מתפריט המערכת או באמצעות קיצור הדרך על שולחן העבודה.

שאלות ותשובות בנוגע למפע"ם

כיצד בחינת מפע"ם ותוכנת קומפיומטרי פועלות?

הבחינה היא בחינה אדפטיבית: לאחר הצגת כל שאלה התוכנה אומדת את יכולת הנבחן על פי התשובות שהשיב עד אותו רגע, ובהתאם לכך בוחרת את השאלה הבאה שתוצג. כל נבחן עשוי לקבל אוסף אחר של שאלות, אך עובדה זו מובאת בחשבון בחישוב הציון, ולכן ציוני כל הנבחנים הם בני השוואה.

התקנתי את תוכנת התרגול ומופיעים תווים לא ברורים במקום ההנחיות בעברית. מה עליי לעשות?

יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. יש לפתוח את החלון
  Start → Control Panel → Region → Administrative.
  בחלון שנפתח יש לבחור באופציה Change system locale.
 2. מתוך הרשימה יש לבחור ב-Hebrew (Israel) ולאשר.
 3. לאחר האישור המחשב יעשה Restart.

ב-Windows 10:

יש לבחור
Settings Time & LanguageRegion
ואז לבחור מהתפריט את האזור המתאים.

האם אפשר להיבחן בתוכנת קומפיומטרי יותר מפעם אחת?

אין הגבלה על מספר הפעמים שבהן אפשר להיבחן בתוכנת קומפיומטרי. עם זאת, יש לזכור כי השאלות במערכת מותאמות ליכולת הנבחנים, ולכן סביר שבהיבחנות חוזרת יוצגו לנבחן שאלות שכבר נתקל בהן. מסיבה זו האומדן האמין ביותר לציון הצפוי בפועל הוא הציון המתקבל בעקבות ההיבחנות הראשונה.

כמה זמן מוקצב לכל שאלה בבחינת מפע"ם?

הזמן בבחינת מפע"ם מוקצב לכל שאלה בנפרד, והוא משתנה לפי סוג השאלה. בשאלות שבהן יש קטע קריאה או תרשים מוקצב זמן מיוחד לקריאת הקטע או לעיון בתרשים, ולאחר מכן זמן לפתרון כל שאלה. הקטע או התרשים יוצגו גם בזמן המענה על השאלות הקשורות אליהם.

פירוט הזמן המוקצב לפי סוג השאלה בבחינת מפע"ם:

תחום סוג השאלה הזמן המוקצב (בדקות)
מילולי אנלוגיה 1.5
קטע קריאה 7
שאלה על קטע קריאה 4
שאלת הבנה והסקה 4
השלמת משפטים 3
כמותי שאלות ובעיות 4
עיון בתרשים/טבלה 5
שאלות הסקה מתרשים/טבלה 4
אנגלית השלמת משפטים 2
קטע קריאה 7
שאלה על קטע קריאה 4
ניסוח מחדש 4

 

באיזו מידה הציונים המתקבלים בתוכנת קומפיומטרי משקפים את הציונים שיתקבלו בבחינת מפע"ם?

ציוני תוכנת קומפיומטרי הם אומדן בלבד לציוני בחינת מפע"ם. ההישגים בכל היבחנות מושפעים מגורמים משתנים, כגון מוטיבציה, חרדה ותנאי סביבה, ולכן צפוי שיהיה הבדל בין הציונים המתקבלים בתוכנת קומפיומטרי ובין הציונים שיתקבלו בבחינת מפע"ם. נוסף על כך, יש לזכור כי שלא כמו בבחינת מפע"ם, הציונים המתקבלים בתוכנת קומפיומטרי אינם כוללים ציון על כתיבת חיבור.

האם יש הפסקות בבחינת מפע"ם?

בין חלקי בחינת מפע"ם יש שלוש הפסקות של חמש דקות: אחרי מטלת הכתיבה, אחרי החלק המילולי ואחרי החלק הכמותי. נוסף על כך, יש הפסקה של שתי דקות וחצי בין שאלות החלק המילולי, בחלק הכמותי ובחלק האנגלית. בזמן ההפסקות תופיע על הצג ההודעה "הפסקה" ולצידה שעון המראה כמה זמן נותר עד לסיומה. נבחנים המעוניינים לקצר את ההפסקה יוכלו לעשות זאת בלחיצה על מקש ייעודי.