השמעה בתחום האנגלית

השמעת השאלות וקטעי הקריאה מתחום האנגלית נעשית באמצעות המחשב בעזרת אוזניות הניתנות לנבחנים ביום הבחינה.

המקשים המשמשים להשמעה הם <F1> עד <F11> . בלוח שיוצג מימין לכל קטע או שאלה יפורטו המקשים שבעזרתם אפשר להשמיע את פסקאות הקטע, את השאלה ואת כל אחת מן התשובות המוצעות.

להתקנת תוכנה המאפשרת התנסות קצרה באופן ההשמעה של קטע קריאה ושאלות מתחום האנגלית (ללא קבלת ציון), לחצו כאן ופעלו לפי הוראות ההתקנה.
בסיום ההתקנה מומלץ לוודא שהאופציה "צרו קיצור דרך על שולחן העבודה" מסומנת ב- √.
על שולחן העבודה (desktop) ייווצר קיצור דרך (shortcut) בשם Cmetry sound.
להפעלת התוכנה לחצו לחיצה כפולה (double click) על קיצור הדרך.

כמה זמן מוקצב לכל שאלה בבחינה מושמעת?

הזמן המוקצב לכל שאלה בבחינה מושמעת משתנה לפי סוג השאלה:

  • השלמת משפטים - 4 דקות לכל שאלה
  • לקריאת קטע קריאה - 10 דקות (הקטע יוצג גם בזמן המענה על השאלות הקשורות אליו)
  • שאלות על קטע קריאה - 6 דקות לכל שאלה
  • ניסוח מחדש - 6 דקות לכל שאלה