תרגול והתנסות לנבחנים בבחינת מפע"ם

בחינת מפע"ם עם השמעה בתחום האנגלית (להלן: "מפע"ם-השמעה") היא בחינה פסיכומטרית ממוחשבת המיועדת לנבחנים בתנאים מותאמים. הבחינה דומה במאפייניה לבחינת מפע"ם, אלא שבמפע"ם-השמעה אפשר לשמוע את השאלות ואת קטעי הקריאה מתחום האנגלית. אישור להיבחן בבחינה זו נותנת היחידה לבחינות מותאמות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה. אין צורך במיומנות בשימוש במחשב כדי לפתור את הבחינה.

בבחינה שאלות משלושת התחומים הנמדדים בבחינה הפסיכומטרית: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית. תחום החשיבה המילולית כולל מטלת כתיבה ובה הנבחנים נדרשים לכתוב חיבור.

מטלת כתיבה בתחום החשיבה המילולית

מטלת הכתיבה מוצגת על דף הניתן לנבחנים בזמן הבחינה. אורך החיבור הנדרש הוא 50-25 שורות, והזמן המוקצב נמדד על ידי המחשב. עם הכניסה לכיתה הנבחנים מתבקשים לבחור את אופן כתיבת החיבור - במחשב או על גיליון כתיבה.

אפשרויות העריכה של מעבד התמלילים המשמש להקלדת החיבור במחשב הן: העתקה (copy), הדבקה (paste), גזירה (cut) והדגשה בקו תחתון (underline). נוסף על כך, על המסך מופיעים מונה המציין את מספר השורות המוקלדות ושעון המראה את הזמן הנותר. אפשר לסיים את הכתיבה לפני תום הזמן המוקצב באמצעות לחיצה על הכפתור "סיום".

עליכם להחליט על אופן כתיבת החיבור הרצוי לכם (במחשב או על גיליון כתיבה) לפני הבחינה! במהלך הבחינה לא תוכלו לשנות את אופן כתיבת החיבור שבחרתם בו עם כניסתכם לכיתה.

להתקנת מעבד התמלילים לצורך היכרות והתנסות (ללא הצגת מטלת כתיבה וללא קבלת ציון) לחצו כאן, ופעלו לפי הוראות ההתקנה.
בסיום ההתקנה מומלץ לוודא שהאופציה "צרו קיצור דרך על שולחן העבודה" מסומנת ב- √.
על שולחן העבודה (desktop) ייווצר קיצור דרך (shortcut) בשם Essay.
להפעלת מעבד התמלילים לחצו לחיצה כפולה (double click) על קיצור הדרך.

פרט למטלת הכתיבה, כל שאלות הבחינה הן שאלות בררה שבהן עליכם לבחור בתשובה הנכונה מתוך ארבע תשובות מוצעות. כל שאלה מוצגת בנפרד ובהגדלה, ומוקצב לה זמן נפרד.

 

"קומפיומטרי" - מבחן פסיכומטרי ממוחשב

אם ברצונכם להתנסות באופן פתרון השאלות בבחינת מפע"ם-השמעה ולקבל אומדן לציונים הצפויים בבחינה זו, תוכלו לעשות זאת בעזרת התוכנה "קומפיומטרי". בתוכנה מבחן הדומה במאפייניו לבחינת מפע"ם, פרט לעובדה שהוא אינו כולל מטלת כתיבה. כמו כן, במבחן שב"קומפיומטרי" אין אפשרות להשמעה בתחום האנגלית (להתנסות בהשמעה בתחום האנגלית, ראו מסגרת בהמשך).

לפני הפעלת "קומפיומטרי" שימו לב להנחיות האלה:
מומלץ להקצות לפתרון המבחן כשלוש שעות.
לפני תחילת המבחן עליכם להכין כלי כתיבה ודפי טיוטה, ואת דף הנוסחאות מתחום החשיבה הכמותית.
בכל זמן אפשר להפסיק את המבחן ולצאת מהמערכת על ידי הקשת <Esc>.
שימו לב: אין אפשרות להמשיך מבחן לאחר שהופסק!
כדי לקבל את הציונים עליכם לסיים את כל חלקי המבחן.
את הציונים שיתקבלו יהיה עליכם לרשום על נייר. לא תהיה אפשרות לשחזרם לאחר היציאה מהמערכת.

להתקנת "קומפיומטרי" לחצו כאן ופעלו לפי הוראות ההתקנה.
בסיום ההתקנה מומלץ לוודא שהאופציה "צרו קיצור דרך על שולחן העבודה" מסומנת ב- √.
על שולחן העבודה (desktop) ייווצר קיצור דרך (shortcut) בשם Cmetry.
להפעלת "קומפיומטרי" לחצו לחיצה כפולה (double click) על קיצור הדרך.

 

שאלות ותשובות בנוגע ל"קומפיומטרי"

כיצד פועל "קומפיומטרי"?

המבחן שב"קומפיומטרי" הוא מבחן אדפטיבי: בכל זמן המערכת אומדת את יכולתו/ה של המשתמש/ת על פי התשובות לכל השאלות שהוצגו עד אותו זמן, ובהתאם לכך בוחרת את השאלה הבאה. חשוב לציין כי אף שמשתמשים שונים עשויים לקבל אוסף שונה של שאלות, בחישוב הציון מובאת בחשבון עובדה זו, וציוני כל המשתמשים הם ברי השוואה.

האם אפשר להיבחן ב"קומפיומטרי" פעם נוספת?

המערכת אינה מגבילה את מספר הפעמים שניתן להיבחן בה. עם זאת יש לזכור כי המבחן המוצג למשתמש/ת מותאם ליכולתו/ה, ולכן יש סבירות גבוהה שבהתנסות חוזרת יוצגו אותן שאלות. היבחנות חוזרת אינה משחזרת אפוא מצב אמִתי של פגישה ראשונה עם השאלות, ועל כן יהיו האומדנים המחושבים לציונים הצפויים בבחינה הפסיכומטרית מדויקים פחות.

האם אפשר לשחזר את מהלך המבחן של משתמש/ת ב"קומפיומטרי"?

המערכת אינה שומרת כל מידע על מהלך המבחן של המשתמש/ת, ועל כן לאחר סיום ההיבחנות אין כל דרך לשחזר את השאלות שהוצגו, התשובות שניתנו, הציונים שהושגו, או כל פרט אחר על מהלך המבחן.

באיזו מידה הציונים המתקבלים ב"קומפיומטרי" משקפים את הציונים שיתקבלו בבחינה הפסיכומטרית?

ציוני המבחן שב"קומפיומטרי" הם אומדן בלבד לציוני הבחינה הפסיכומטרית. יש לזכור כי בכל בחינה ההישגים של הנבחן/ת מושפעים מגורמים כגון מוטיבציה, חרדה, תנאים משתנים וכד', ולכן צפויים הבדלים בין הציונים שיתקבלו ב"קומפיומטרי" ובין הציונים שיתקבלו בבחינה הפסיכומטרית, כשם שהם צפויים בין בחינות חוזרות מאותו סוג. נוסף על כך יש לזכור כי שלא כמו בבחינה הפסיכומטרית, הציונים המתקבלים ב"קומפיומטרי" אינם כוללים ציון על מטלת כתיבה בתחום החשיבה המילולית. יש לזכור גם כי ב"קומפיומטרי" אין השמעה בתחום האנגלית.