הקלדת חיבור במחשב בבחינה פסיכומטרית מותאמת

בבחינה הפסיכומטרית שאלות משלושה תחומים: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית. תחום החשיבה המילולית כולל מטלת כתיבה, ובה הנבחנים נדרשים לכתוב חיבור. חלק מהנבחנים הזכאים לתנאים מותאמים מקלידים את החיבור במחשב. אישור להיבחן בתנאי זה נותנת היחידה לבחינות מותאמות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

מטלת הכתיבה מופיעה בחוברת הבחינה. אורך החיבור הנדרש הוא 50-25 שורות, והזמן המוקצב נמדד על ידי המחשב.

אפשרויות העריכה של מעבד התמלילים המשמש להקלדת החיבור במחשב הן: העתקה (copy), הדבקה (paste), גזירה (cut) והדגשה בקו תחתון (underline). נוסף על כך, על המסך מופיעים מונה המציין את מספר השורות המוקלדות ושעון המראה את הזמן הנותר. אפשר לסיים את הכתיבה לפני תום הזמן המוקצב באמצעות לחיצה על הכפתור "סיום".

להתקנת מעבד התמלילים לצורך היכרות והתנסות (ללא הצגת מטלת כתיבה וללא קבלת ציון) לחצו כאן, ופעלו לפי הוראות ההתקנה.
בסיום ההתקנה מומלץ לוודא שהאופציה "צרו קיצור דרך על שולחן העבודה" מסומנת ב- √.
על שולחן העבודה (desktop) ייווצר קיצור דרך (shortcut) בשם Essay.
להפעלת מעבד התמלילים לחצו לחיצה כפולה (double click) על קיצור הדרך.

כדי לדעת כמה שורות הוקלדו במסגרת מטלת הכתיבה הממוחשבת יש לכוון את רזולוציית המסך ל-1024×768.