בחינה להתנסות עצמית לעיוורים ולקויי ראיה הזכאים לבחינה מושמעת

הבחינה להתנסות עצמית מאפשרת לכם לתרגל בחינה בתנאים הדומים לתנאי הבחינה שאליה נרשמתם.

להלן המלצות שיסייעו לכם לדמות את תנאי הבחינה באופן המיטבי:

1. בקשו ממישהו להצטרף אליכם ולמלא אחד או יותר מתפקידי המשגיח בבחינה, כמפורט להלן:

  • למדוד את הזמן ולהודיע לכם מתי תם הזמן המוקצב לכל אחד מפרקי הבחינה.
  • לכתוב למענכם את החיבור על גבי הכתובון כפי שתכתיבו לו.
  • לסמן למענכם את התשובות בגיליון התשובות כפי שתכתיבו לו.
  • להפעיל למענכם את המחשבון על-פי הנחיותיכם.
  • להפעיל למענכם את תוכנת ההשמעה על-פי הנחיותיכם.

כדי למלא את התפקידים הללו עליו להצטייד בשעון, במחשבון (ארבע פעולות חשבון בלבד), בעיפרון ובמחק.

2. הדפיסו את הקבצים המופיעים בתחתית מסך זה: טקסט הבחינה, גיליון תשובות רגיל או מוגדל, וכתובון. שתי הקצאות הזמן לכל פרק, האחת לנבחנים שאושרה להם תוספת זמן של 50% והאחרת לנבחנים שאושרה להם תוספת זמן של 140%, מופיעות בתחילת כל פרק בטקסט הבחינה. השתמשו בהקצאת הזמן התואמת את ההתאמה שנקבעה לכם.

בסוף הקובץ של טקסט הבחינה יש דוגמאות של חיבורים על הנושא שעליו תתבקשו לכתוב, ומפתח התשובות הנכונות. מומלץ שלא לעיין בדוגמאות החיבור ובמפתח התשובות עד תום הבחינה. בסוף הקובץ ישנם גם דברי הסבר בנוגע לציונים.

3. פתחו את גיליון העזר לחישוב אומדן הציונים שבתחתית דף זה כדי להזין לתוכו את התשובות שתבחרו. אפשר לעשות זאת תוך כדי הבחינה או בסיומה.

4. לאחר שהדפסתם את כל המסמכים הנחוצים, וכאשר אתם מוכנים, לחצו על הכפתור המפעיל את תוכנת ההשמעה.

שימו לב:  בתחילת ההשמעה תמצאו הסברים ודוגמאות שנועדו לתרגול השימוש במערכת.  המערכת לא תבדוק את נכונות התשובות שתבחרו בחלק זה.

5. לאחר שסיימתם לקרוא את ההסברים ולתרגל בעזרת השאלות לדוגמה, התחילו בבחינה. הקפידו שלא לחרוג מהקצאת הזמן. לאחר שתסיימו את הבחינה ותזינו את תשובותיכם לגיליון האלקטרוני, יופיעו בו הציונים שתקבלו - ציון כללי וציון לכל תחום מתחומי הבחינה. הציונים מתבססים על הפרקים 1 - 4 בלבד; אילו היה נכלל בחישוב גם ציון עבור החיבור יתכן שהיה שונה במידה מסוימת, גבוה יותר או נמוך יותר.

כדי לדעת אלו מתשובותיכם היו נכונות ואלו שגויות, היעזרו במפתח התשובות הנכונות.

אנו מאחלים לכם תרגול מועיל ובהצלחה!

 

בחינה להתנסות בעברית

מערכת השמעה לבחינה מוקלטת (בעברית ובערבית)

כתובון

תשובון

תשובון מוגדל

גיליון עזר לחישוב אומדן ציונים