מסלולי ההשתלמות המוצעים

א. המסלול המלא

המסלול המלא מורכב משלושה פרקים ומתרגיל מסכם:

1. פרק 1 - תאוריה ומעשה - מבוא

מבחן טוב - מכל סוג - נשען על כמה עקרונות יסוד. בפרק זה נכיר את המושגים הבסיסיים של עולם המבחנים. נדון בשאלה מהו מבחן טוב (ומהו מבחן רע). ננסה להבהיר אילו יתרונות טמונים במבחנים ומה המגבלות שלהם. איך נדע שהמבחן שלנו הוגן? איך נדע שהוא בודק את מה שאנו רוצים לבדוק? בפרק הזה נגדיר את הסטנדרטים המקצועיים שינחו אותנו בתהליך בניית המבחן.

2. פרק 2 - אבני יסוד בכתיבת שאלות ומבחנים

הפרק מורכב משלושה פרקי משנה:

2.1 חיבור פריטים סגורים
בפרק זה נסקור כמה סוגים של שאלות סגורות, ונתמקד בשאלות ברירה ("אמריקאיות"). שאלות מסוג זה מאפשרות לנו לבחון ידע רב בזמן קצר. אבל מרצים רבים נרתעים מהן משום שבכתיבתן כרוך מאמץ רב, והנבחן תמיד יכול לנחש בהן. בפרק זה נכיר לעומק שיטות ועקרונות לכתיבת שאלות ברירה. איך אפשר להקטין את הסיכוי לניחוש מוצלח? איך אפשר לבחון מיומנויות חשיבה גבוהות באמצעות שאלות ברירה? עוד נדון בהשפעות הפסיכולוגיות של שאלות ברירה על נבחנים, ונשאל מה אפשר ללמוד מן המבחן על הידע שלהם. נעמוד על חשיבות הניסוח של השאלה והתשובות המוצעות, ונלמד לערוך, לתקן ולשפר שאלות קיימות.

2.2 חיבור פריטים פתוחים ובדיקתם
מבחנים שיש בהם שאלות פתוחות הם המבחנים הנפוצים ביותר בבתי הספר ובאוניברסיטאות. לכאורה קל לכתוב שאלות פתוחות, ונראה שהן מאפשרות לכל נבחן להביא לידי ביטוי את ידיעותיו ויכולותיו. אך כשאנו ניגשים לבדוק את התשובות, המלאכה מתגלה מורכבת בהרבה. כיצד אפשר להשוות בין תשובות של נבחנים שונים? כיצד אפשר לנטרל את השפעתן של הטיות המפריעות לבדיקה הוגנת? בפרק זה נכיר דרכים לבדיקה אפקטיבית של חיבורים, ונלמד לנסח את השאלות באופן שיאפשר לנבחנים להפיק מעצמם את מרב הידע, ומאתנו - את הציון המתאים להם.

2.3 בניית המבחן השלם
תהליך בניית מבחן קובע במידה רבה את איכותו. בפרק זה נכיר את הכלים שעוזרים לנו להבטיח בנייה יעילה ומקצועית של הבחינה. נלמד לבחור את סוג השאלות המתאים למטרות המבחן: שאלות פתוחות או שאלות ברירה? ואולי מטלת ביצוע? נקבע הליך יעיל לכתיבה ולבחינה ביקורתית של שאלות. ננסה לענות על השאלה מה הדרך הטובה ביותר לבדוק את המבחן, ואיך מתאימים אותו לחומר הלימודים. איך שמועד ב' לא יהיה קל יותר ממועד א'? הפרק יעסוק בסוגיות תאורטיות וטכניות הנוגעות לבניית כל סוגי המבחנים.

3. פרק 3 - סוגיות נוספות

הפרק מורכב משלושה פרקי משנה:

3.1 הערכת איכות המבחן על פי נתונים סטטיסטיים
אין צורך בידע קודם בסטטיסטיקה.
ענף מרכזי של תורת המבחנים עוסק בפיתוח כלים סטטיסטיים לבקרה על המבחן - לפני העברתו ואחריה - ולשיפור איכותו. בעזרת הכלים האלה אנו יכולים לקבל מידע רב-ערך על יכולותיהם של הנבחנים. איך מודדים כמה קשה כל שאלה וכמה קשה המבחן? איך יודעים שהשאלות מבחינות בין נבחנים חזקים לחלשים? פרק זה מיועד לכל מי שכותב מבחנים למספר רב של נבחנים, ולכל מי ששוקל לשלב כלים סטטיסטיים בתהליך בניית המבחן שלו.

3.2 התאמות בחינה לנבחנים עם מוגבלות
נבחנים רבים מתמודדים עם מוגבלויות פיזיות או פסיכולוגיות או עם לקויות למידה, וקיים חשש שמבחנים לא יהיו הוגנים כלפיהם. בפרק זה נלמד כיצד להתאים מבחנים כדי שיאפשרו לנבחנים עם מוגבלויות לבטא את היכולות והידע שלהם באופן הטוב ביותר, וזאת בלי לפגוע במדידת הידע והיכולות שברצוננו לבדוק.

3.3 הערכת יכולת כתיבה
כתיבה עיונית היא כישור שאין להפריז בחשיבותו, והיא הכרחית לכתיבת תרגילים, מבחנים, עבודות, מאמרים וכדומה. נבחנים המתקשים בכתיבה עיונית יתקשו להביע את הידע והיכולות שלהם בכתב, גם אם יש להם הידע והכישורים הנבדקים. בפרק זה נלמד כיצד להעריך יכולות כתיבה עיונית בצורה עקבית, הוגנת ושקופה לסטודנטים, תוך נטרול של הטיות נפוצות העלולות להפריע לבדיקה.

4. תרגיל מסכם

בתרגיל המסכם נדרשים המשתתפים לבקר ולשפר שאלות בחינה בהתאם לעקרונות שהוצגו ונדונו בהשתלמות. המשתתפים יוכלו להוריד פתרון בית ספר ובו דיון בשאלות שבתרגיל.
כדי להתאים את התרגיל לתחומי העיסוק של המשתתפים מוצעות שתי גרסות של התרגיל: באחת שאלות בחינה מתחומי מדעי הרוח והחברה, ובשנייה - שאלות ממדעי הטבע והמדעים המדויקים.

ב. מסלול פיתוח מבחנים סגורים ופתוחים (ללא הפרק "סוגיות נוספות")

המסלול מורכב משני הפרקים הראשונים של ההשתלמות והתרגיל המסכם.

ג. מסלול פיתוח מבחנים סגורים בלבד (ללא הפרק "סוגיות נוספות")

המסלול מורכב משני הפרקים הראשונים של ההשתלמות, ללא תת הפרק 2.2, העוסק בשאלות פתוחות, ומתרגיל מסכם העוסק בשאלות סגורות בלבד. המסלול מומלץ לקהל המפתח מבחנים המורכבים משאלות ברירה בלבד.

מפגש סינכרוני

לכל אחד מהמסלולים אפשר לצרף מפגש "זום" סינכרוני בן 90 דקות, ובו ידונו המשתתפים בתרגיל המסכם. את המפגש מנחים מפתחי בחינות בכירים במאל"ו. המפגשים הסינכרוניים מתאימים לשלושים משתתפים לכל היותר.

צרו קשר

להתייעצות, למידע כללי ולתיאום השתלמות מקוונת: ספי פומפיאן - 02-6750646 - sephi@nite.org.il

ספי פומפיאן