הערכת תכניות ומדיניות

היחידה להערכת תוכניות של מאל"ו עוסקת בהערכת תוכניות בתחומי החינוך והחברה. היחידה עורכת מחקרי הערכה ממגוון סוגים, כגון הערכה מעצבת, הערכה מסכמת, הערכת תהליך והערכת תוצאות, בהתאם לדרישות הלקוח ולצורכי התוכנית.
במהלך פרוייקט הערכה טיפוסי צוות היחידה סוקר את חומר הרקע של התוכנית ואת הספרות הרלוונטית לה, בונה תוכנית הערכה, מגדיר את תאוריית השינוי של התוכנית עם מפעיליה ועם בעלי עניין אחרים, מפתח את השאלונים ואת כלי ההערכה הנחוצים, אוסף נתונים על התוכנית, מנתח אותם ומפיק דוחות מסכמים.
אנשי היחידה הם חוקרים מנוסים בתחומי המדידה וההערכה, והם מסתייעים בכל מחלקות העזר של מאל"ו (מנהלה וכספים, מחשוב, עיצוב גרפי, דפוס וכיוצא באלה).

להתייעצות, למידע כללי ולהזמנת מחקרי הערכה

ראש יחידת הערכה, גב' הגר לרמן, eval@nite.org.il 02-6759595

דוגמאות למחקרי הערכה מהשנים האחרונות

  • הערכת מפעל המכינות הקדם אקדמיות: מטרות והישגים
  • הערכת מערכת המיון באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל
  • הערכת פרויקט למידה מרחוק עבור מרכז השלטון המקומי וקרן "נאסן"
  • הערכת הפעילות הקהילתית בבית הספר התיכון למדעים ולאומנויות - השפעתה על תלמידי בית הספר ותרומתה לקהילה
  • הערכת התוכנית "ליווי ל-5" עבור אורט עולמי - קדימה מדע