פיתוח ותפעול כלי מדידה ומערכי הערכה

מאל"ו מספק שירותי פיתוח, תפעול וציינון של כלים ומערכים למדידה והערכה עבור ארגונים ומוסדות שונים. תהליך הפיתוח נעשה בהתאמה לצרכים, למטרות ולתקציב הלקוחות. תהליך הפיתוח כולל כתיבה, תרגום, הגהה, העברה ניסיונית של פריטים ומטלות, ניתוח תוצאות, ופיתוח גרסה סופית. למאל"ו ניסיון עשיר בפיתוח בחינות, מרכזי הערכה, מטלות ביצוע, שאלונים, פרוטוקולים לראיונות, דפי תצפית ועוד.

מַאל"וּ מוביל את מרבית החידושים בארץ בתחום המדידה וההערכה ובכלל זה, מבחנים לאבחון לקויות למידה, סימולציות התנהגותיות, יישום טכנולוגיות במדידה והערכה כגון מבחנים ממוחשבים ואדפטיביים, ניתוח ממוחשב של תוצרי כתיבה ועוד. בנוסף, מאל"ו מספק לגופים אחרים שירותי תרגום והשבחת בחינות ומערכי מיון קיימים.

תפעול הבחינות כולל ניהול מערך ההרשמה והשיבוץ, הפקת חוברות הבחינה או גרסאות ממוחשבות, קביעת התאמות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, העברת הבחינה, סריקת תשובונים, קידוד תשובות, ציינון, הערכת תשובות פתוחות, בקרת איכות על תוצרים, דיווח ציונים, הפקת סטטיסטיקות מסכמות וכתיבת דוחות טכניים.

להתייעצות, למידע כללי ולהזמנות עבודה

סמנכ"ל וראש חטיבת מחקר ופיתוח, ד"ר צור קרליץ 02-6759596 tzur@nite.org.il

דוגמאות לארגונים שקיבלו שירותים ממאל"ו בשנים האחרונות

פיתוח כלים ומערכים

 • משרד הכלכלה, האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם - פיתוח סוללת מבחנים להשמה תלמידים לרמות לימוד בבתי הספר לנוער.
 • משרד הביטחון, מדור מדעי ההתנהגות (ממד"ה) - פיתוח מבחני הדפ"ר (דירוג פסיכוטכני ראשוני).
 • המרכז הארצי לסימולציה רפואית (מס"ר), המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, תל השומר - פיתוח, העברה וחישוב ציונים של מבחני הרישוי הממשלתיים להתמחויות בסיעוד, מבחני הסמכה לרופאים מומחים (מבחן שלב ב'), ועוד.
 • קרן מיימונידיס (לשעבר קרן קרב) - סיוע בפיתוח וציינון מבחנים למיון תלמידים לתכניות מחוננים באקדמיה.
 • "אבני ראשה" המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית -  פיתוח מערכת מיון למועמדים לתוכניות לימודים המכשירות מנהלי בתי ספר.
 • המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) - פיתוח מת"ל, מערכת ממוחשבת לאבחון לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז בקרב מועמדים למוסדות להשכלה גבוהה ותלמידים הלומדים בהם וכן למתן המלצות להתאמות בבחינות אקדמיות ולסיוע בלימודים. המערכת מותקנת ב-15 מכוני אבחון במוסדות להשכלה גבוהה ומשרתת מעל 4,000 פונים בשנה.
 • אוניברסיטת חיפה, מרכז ספרא לחקר המוח ולקויות למידה - סיוע בפיתוח ערכת לוג'את אלקירא'אה, מערכת מתוקננת לאבחון לקויות קריאה וכתיבה בקרב דוברי ערבית בגילאים 12-6.

 

עיבוד ניתוח ודיווח נתונים

 • משרד החינוך, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) - מאל"ו מספק שירותי טיוב, עיבוד, ניתוח ודיווח נתונים עבור הרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה). במסגרת זו מאל"ו מטפל בהפקת הדוחות הבית-סיפריים והמערכתיים של מבחני המיצ"ב וסקרי האקלים והסביבה הפדגוגית הבית ספרית. בנוסף, מאל"ו מסייע לראמ"ה בפיתוח נורמות למבחן המשכל, וודקוק ג'ונסון, ובפיתוח כלים להסמכת מורים בשנת ההתמחות.

 

השבחת כלים

 • משרד הבריאות, מינהל הסיעוד - סיוע בפיתוח ותרגום מבחני הסמכה לאחיות מוסמכות ואחיות מעשיות.
 • משרד החינוך, היחידה לתכניות ייחודיות - השבחת בחינות בגרות ייחודיות.
 • רכבת ישראל - השבחת בחינות הסמכה וליווי של אגף הדרכה ופיתוח ארגוני.