נפתחה הרשמה מאוחרת לבחינות במועד ספטמבר 2019

בחינת רמ"א תתקיים באוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים, ביום שני 2.9.19, בשעה 9:30 בלבד.

 

הבחינה הפסיכומטרית בערבית תיערך באוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע, ביום שני 2.9.19, בשעה 14:30 בלבד.

הבחינה הפסיכומטרית בעברית תיערך באוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים, ביום שני 2.9.19, בשעה 14:30

ובאוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע, ביום שלישי 3.9.19, בשעה 9:30.

 

בחינת אמי"ר תתקיים באוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים, ביום שלישי 3.9.19, בשעה 9:30 בלבד.

בחינת יע"ל תתקיים באוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים, ביום שלישי 3.9.19, בשעה 12:00 בלבד.

 

ההרשמה מתבצעת באתר כרגיל. אין הרשמה בטלפון.

 

מספר המקומות מוגבל, וכל הקודם זוכה.

ההרשמה תיסגר ביום ג' 20.8.19.