כיצד מחושבים ציוני בחינת אמי"ר?

ההבדלים בין נוסחי הבחינה בכל מועד וההבדלים בין הנוסחים לבין עצמם אינם משפיעים על הציון. דרך חישוב הציונים מבטיחה שגם אם תיבחנו במועד שבו רמת היכולת של הנבחנים שונה מהממוצע, ציוניכם לא יהיו שונים מהציונים שהייתם מקבלים אילו נבחנתם בכל מועד אחר.

הציונים מחושבים בשלושה שלבים:

  1. חישוב ציוני הגלם - כל תשובה נכונה מזכה בנקודה אחת. סכום התשובות הנכונות בכל פרק הוא ציון הגלם בפרק זה.
  2. חישוב ציוני הבחינה - שני פרקים מתוך שלושת הפרקים בבחינה משמשים בקביעת הציון. כדי לאפשר השוואה בין ציוני נבחנים שנבחנו בנוסחים ובמועדים שונים זה מזה, ציוני הגלם בשני הפרקים מתורגמים לסולם אחיד.
  3. חישוב הציון הכללי בבחינת אמי"ר - ציוני הפרקים משמשים לחישוב הציון הכללי של הבחינה.


סולם הציונים הכלליים בבחינת אמי"ר הוא מ-50 עד 150
.

החל מתאריך 15/3/2020 ציוני בחינת אמי"ר מדווחים בסולם 50-150 (במקום 150-250), אותו סולם בו מדווחים ציוני בחינת אמיר"ם והציונים של החלק באנגלית בבחינה הפסיכומטרית. שינוי הסולם הוא רטרואקטיבי - תקף גם לציוני בחינות אמי"ר שנערכו בעבר.