הבחינה הפסיכומטרית - דוח רב-שנתי 2000-1991

הלוחות הבאים מציגים תמונה כללית של שכיחויות, ממוצעים וסטיות תקן של הציונים במבחן הכניסה הפסיכומטרי לאוניברסיטאות (מכפ"ל), לפי חתכים שונים של משתני רקע. במקרים אחדים מוצגים גם נתונים מקבילים של ציוני הבגרות (ממוצעים פשוטים ללא בונוסים ושקלול) של הנבחנים. לנוחיות הקורא, חלק מהטבלאות מלוות בגרפים.

לנוכח הסתייגויות אלה, ומאחר שהלוחות מציגים מספר מוגבל של צירופי חיתוכים בין משתנים, מומלץ לקרוא את הנתונים בזהירות הראויה, ובמיוחד ראוי להיזהר במתן פירושים וייחוסי סיבתיות.

רשימת הלוחות - ציוני מכפ"ל ושכיחויות לפי:
1 שנת בחינה
2 שנת בחינה, שפת בחינה = עברית
3 שנת בחינה, שפת בחינה = ערבית
4 שנת בחינה, שפת בחינה= רוסית
5 שנת בחינה, שפת בחינה = צרפתית
6 שנת בחינה, שפת בחינה = ספרדית
7 שנת בחינה, שפת בחינה = משולב/אנגלית
8 שנת בחינה ומין
9 שנת בחינה ומין, שפת בחינה = עברית
10 שנת בחינה ומין, שפת בחינה = ערבית
11 שנת בחינה ומין, שפת בחינה = רוסית
12 שנת בחינה וגיל, שפת בחינה = עברית, מין = זכר
13 שנת בחינה וגיל, שפת בחינה = עברית, מין = נקבה
14 שנת בחינה וגיל, שפת בחינה = ערבית, מין = זכר
15 שנת בחינה וגיל, שפת בחינה = ערבית, מין = נקבה
16 שנת בחינה וגיל, שפת בחינה = רוסית, מין = זכר
17 שנת בחינה וגיל, שפת בחינה = רוסית, מין = נקבה
18 שנת בחינה ותחום לימודים מועדף
19 שנת בחינה ומספר היבחנות, שפת בחינה = עברית
20 שנת בחינה ומספר היבחנות, שפת בחינה= ערבית
21 שנת בחינה ומספר היבחנות, שפת בחינה= רוסית
22 שנת בחינה והשכלת האם, מספר היבחנות = 1, שפת בחינה = עברית
23 שנת בחינה ומצב כלכלי, מספר היבחנות = 1, שפת בחינה = עברית