מימ"ד - דוח רב-שנתי 2011-2008

שכיחות נבחני מימ"ד בין השנים 2011-2008 לפי שנת בחינה ושפת היבחנות במכפ"ל*

שנה עברית ערבית רוסית אחרת** לא ידוע כל השפות
2008 1513 131 68 15 4454 6181
2009 1370 214 57 19 4567 6227
2010 943 271 38 10 4768 6030
2011 370 239 12 2 5487 6110

* נבחן מימ"ד שלא נבחן במכפ"ל סווג לקטגוריה "לא ידוע".
** בקטגוריה "אחרת" נכללו נבחני מכפ"ל בנוסחי צרפתית, ספרדית ומשולב.