הבחינה הפסיכומטרית - דוח שנתי 2008

הלוחות הבאים מציגים תמונה כללית של שכיחויות, ממוצעים וסטיות תקן של הציונים במבחן הכניסה הפסיכומטרי לאוניברסיטאות (מכפ"ל), לפי חתכים שונים של משתני רקע. במקרים אחדים מוצגים גם נתונים מקבילים של ציוני הבגרות (ממוצעים פשוטים ללא בונוסים ושקלול) של הנבחנים. לנוחיות הקורא, חלק מהטבלאות מלוות בגרפים.

חשוב להדגיש כי רוב נתוני הרקע והבגרות נאספו מדיווחי רשות של הנבחנים בטופס ההרשמה לבחינה, דיווחים שאינם תמיד מלאים או מדויקים, ולכן מידת ייצוגיותם ומידת אמינותם אינן ידועות. הייצוגיות של הקבוצות השונות באוכלוסיית הנבחנים מושפעת גם מסינון עצמי: כך, למשל, מספר הנשים הנבחנות גדול באופן ניכר ממספר הגברים הנבחנים.

לנוכח הסתייגויות אלה, ומאחר שהלוחות מציגים מספר מוגבל של צירופי חיתוכים בין משתנים, מומלץ לקרוא את הנתונים בזהירות, ובמיוחד כך בעת מתן פירושים וייחוסי סיבתיות.

רשימת הלוחות

חלק א': שכיחויות, ממוצעים וסטיות תקן בחתכים שונים
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 תחום לימודים מועדף ושפת בחינה (מין - זכר)
31 תחום לימודים מועדף ושפת בחינה (מין - נקבה)
32 תחום לימודים מועדף
33 סוג ישוב ושפת בחינה
34 סוג ישוב
35 אזור מגורים ושפת בחינה
36 אזור מגורים
37 מוצא ומין - נבחני עברית
38 מוצא - נבחני עברית
39 מקום לידת הנבחן ושפת בחינה
40 מקום לידת הנבחן
41 מקום לידת האב ושפת בחינה
42 מקום לידת האם ושפת בחינה
43 מקום לידת ההורים

 

חלק ב': התפלגויות ציונים
1 כלל הנבחנים
2 שפת בחינה - עברית
3 שפת בחינה - עברית (מין - זכר)
4 שפת בחינה - עברית (מין - נקבה)
5 שפת בחינה - ערבית
6 שפת בחינה - ערבית (מין - זכר)
7 שפת בחינה - ערבית (מין - נקבה)
8 שפת בחינה - רוסית
9 שפת בחינה - רוסית (מין - זכר)
10 שפת בחינה - רוסית (מין - נקבה)

 

חלק ג': מתאמים
1 כלל הנבחנים
2 שפת בחינה - עברית
3 שפת בחינה - עברית (מין - זכר)
4 שפת בחינה - עברית (מין - נקבה)
5 שפת בחינה - ערבית
6 שפת בחינה - ערבית (מין - זכר)
7 שפת בחינה - ערבית (מין - נקבה)
8 שפת בחינה - רוסית
9 שפת בחינה - רוסית (מין - זכר)
10 שפת בחינה - רוסית (מין - נקבה)
טופס הרשמה לבחינה ופרטים אישיים לשנת 2007/08
(דוגמה - אינו מיועד להרשמה)