רשימת פרסומים בכתבי עת מדעיים

רשימת פרסומים של חוקרי המרכז בעברית

בן-סימון, ע., קליש, י. (1998).
מבחן הישגים בשפת אם (עברית) לתלמידי כיתות ד'. 
ירושלים: המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ומשרד החינוך והתרבות.
בן-סימון, ע., קליש, י. (1998).
מבחן הישגים בשפת אם (עברית) לתלמידי כיתות ח'. 
ירושלים: המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ומשרד החינוך והתרבות.
בן-סימון, ע., חמזה, ח. (1998).
מבחן הישגים בשפת אם (ערבית) לתלמידי כיתות ח'. 
ירושלים: המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ומשרד החינוך והתרבות.
אבירם, ת., כפיר, ר. ובן-סימון, ע. (1998).
מבחן הישגים במתמטיקה לתלמידי כיתות ח'. 
ירושלים: המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ומשרד החינוך והתרבות.
בלר, מ. (1994).
סוגיות פסיכומטריות וחברתיות בתהליך ברירת סטודנטים לאוניברסיטאות בישראל.
מגמות, ל"ו (1), 108-88.
בלר, מ. (1994).
חיזוי ההצלחה באוניברסיטה: עובדות בדוקות מול משאלות לב.
מגמות, ל"ו (1), 130-123.
אורן, כ. (1994).
פוטנציאל לימודי גבוה ומימושו: פרופיל הישגי סביבתי ואישיותי של מחוננים שאותרו בשנות ה-20 לחייהם.
מוסד "שמואל נאמן", הטכניון, חיפה. דוח מרכז מס' 187.
בן-שחר, ג. ובלר, מ. (1993).
על הריאיון האישי כמכשיר למיון ולברירה.
מגמות, ל"ה (3-2), 259-246.
גפני, נ. (1990).
ההישגים הלימודיים בחשבון של התלמידים במגזר הערבי - השוואה בין 1975 ל-1989.
מכון הנרייטה סאלד ומשרד החינוך והתרבות. ירושלים.
נבו, ב. (1988).
מבחנים פסיכולוגיים בישראל ובארה"ב - תמונת מצב (על בסיס מאמר של אנסטסי).
בתוך ב. נבו ו-י. כהן (עורכים). בעיות נבחרות בהערכה ובמדידה (עמ' 68-7).
ירושלים: המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
נבו, ב. (בסיוע: איתן, מ. ושטרוך, נ.) (1988).
סטנדרטים לעריכת מבחנים בחינוך ובפסיכולוגיה - הצעה לתקנון ישראלי.
בתוך ב. נבו ו-י. כהן (עורכים). בעיות נבחרות בהערכה ובמדידה (עמ' 140-69).
ירושלים: המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
אורן, כ. (1988).
מבחן כניסה ארצי לפסיכולוגיה (מכא"ל) כדגם לבנית מבחן הישגים ארצי.
בתוך ב. נבו ו-י. כהן (עורכים). בעיות נבחרות בהערכה ובמדידה (עמ' 181-141).
ירושלים: המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
נבו, ב. (בסיוע: ליפשיץ, ה. ופומרנץ, ב.) (1988).
הערך העיוני והיישומי של שאלוני משוב נבחנים.
בתוך ב. נבו ו-י. כהן (עורכים). בעיות נבחרות בהערכה ובמדידה (עמ' 208-183).
ירושלים: המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
בן-סימון, ע. (1988).
השפעה של היבחנות חוזרת על הישגים במבחנים פסיכומטריים.
בתוך ב. נבו ו-י. כהן (עורכים). בעיות נבחרות בהערכה ובמדידה (עמ' 249-209).
ירושלים: המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
כהן, י. (1988).
מבחנים ממוחשבים - סיכויים, סיכונים וסייגים.
בתוך ב. נבו ו-י. כהן (עורכים). בעיות נבחרות בהערכה ובמדידה (עמ' 296-251).
ירושלים: המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
בן-סימון ע., נבו, ב. (1988).
ראיון אישי ככלי מיון.
בתוך ב. נבו ו-י. כהן (עורכים). בעיות נבחרות בהערכה ובמדידה (עמ' 360-297).
ירושלים: המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
בלר, מ., מלמד, א. (1988).
יצוגים עציים ומימדיים של המבחנים והפריטים בבחינות הכניסה הפסיכומטריות לאוניברסיטאות.
בתוך ב. נבו ו-י. כהן (עורכים). בעיות נבחרות בהערכה ובמדידה (עמ' 382-361).
ירושלים: המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.