מחקרים שמומנו על ידי הקרן

שנה
שמות החוקרים
מוסד
נושא המחקר

2017

דר' גורן גורדון

הנדסת תעשייה

אוניברסיטת תל-אביב

הערכת סקרנות מבוססת מודל לילדים בגילאי 12-18.

2017

דר' יוליה ליפשיץ-ברזילר

 

פרופ' איתמר גתי

בית הספר לחינוך

 

 

האוניברסיטה העברית

שקילות מדידה של שאלון הקשיים בבחירת מקצוע: תוקף בין – תרבותי ובין קבוצות גיל, מגדר, ומיקוד ההחלטה.

2017

פרופ' מאיה תמיר

המחלקה לפסיכולוגיה

האוניברסיטה העברית

הפחתת חרדת בחינות ושיפור ביצועי בחינה באמצעות יכולת ההשגה הנתפסת של ויסות רגשי.

2017

פרופ' מלכה מרגלית

 

דר' עדי מאנע

בית ספר למדעי ההתנהגות

 

המרכז האקדמי פרס

התאמות בדרכי הבחנות לסטודנטים עם לקויות למידה ו/או הפרעות קשב  (ADHD): צרכים, עמדות ומשאבי התמודדות.

2017

פרופ' גולן שחר

 

 

פרופ' יוסי צלגוב

 

דר' נירית סופר-דודק

המחלקה לפסיכולוגיה

 

אוניברסיטת בן – גוריון

 

המח' לפסיכולוגיה אונ' בן-גוריון

מיפוי של מצבי דיכוי סטטיסטי באמצעות ניתוח משוואות מבניות.

2017

פרופ' ליברמן נירה

 

פרופ' יחיאל קלר

בית-הספר למדעי הפסיכולוגיה

 

אוניברסיטת  תל-אביב

השפעות מרחק פסיכולוגי והפשטה על ביצועים במבחנים פסיכומטריים.

2017

אילה כהן

ראש המעבדה לסטטיסטיקה

המחלקה להנדסת תעשיה וניהול

הטכניון

יישום שיטת ההשלמות המרובות לתיקון קיצוץ התחום עבור ברירה רב משתנית.

2017

פרופ' דנה גנאור-שטרן

המחלקה לפסיכולוגיה

המכללה האקדמי אחוה

תוקף הניבוי של אמצעי המיון בתוכניות המשותפות למכללת אחוה ואב"ג.

2016

פרופ' אייל גמליאל

 

 

פרופ' גיל גולדצויג

המחלקה למדעי ההתנהגות, המרכז האקדמי רופין

 

בית הספר למדעי ההתנהגות, מכללת ת"א-יפו

תוקף הניבוי של כלי מיון ללימודי תואר ראשון במוסדות לא אוניברסיטאיים.

2016

פרופ' אילן יניב

 

 

 

מאיר ברנרון

המחלקה לפסיכולוגיה, האונ' העברית

 

דוקטורנט, המחלקה לפסיכולוגיה, האונ'  העברית

שיפור מהימנות הערכת החיבורים של הבחינה הפסיכומטרית: בחינת כלי מהספרות על חכמת ההמונים.

2016

פרופ' איתמר גתי

בית הספר לחינוך, האונ' העברית

אמונות דיספונקציונליות לגבי בחירת לימודים ומקצוע.

2016

פרופ' ג'ודי דורי

הפקולטה לחינוך, למדע וטכנולוגיה, הטכניון

מגמות בהשכלה ועיסוק בתחומי המדע והטכנולוגיה בקרב אוכלוסיות מוחלשות – נשים, מגזר ערבי, חרדים ועולים חדשים.

2016

פרופ' זהר לבנת

המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, אונ' בר-אילן

חקר הקריאות של טקסטים משפטיים המיועדים לצבור הרחב ובחינת ההיתכנות לפישוטם.

2013

ד"ר רות מאיו

המחלקה לפסיכולוגיה, האונ' העברית

השפעתה של שלילה במבחנים מסוג בררה על היקבעות הידע של הנבחנים.

The effect of negation un multiple choice testing on examinees' knowledge consolidation.

2013

פרופ' יואלה ברבי-מאייר

המחלקה לפסיכולוגיה, אונ' בן-גוריון

הקשר בין הנטייה ליטול סיכונים, הקצאת זמן לפריט וביצוע במבחנים רב ברירתיים.

The relation between risk tendency, the allocation of time to items, and performance in MCT.

2013

פרופ' אילה כהן

הפק' להנדסת תעשייה וניהול, טכניון

השוואה בעזרת סימולציות של שיטת ה-Bootstrap BCa והשיטה המבוססת על השלמות מרובות לאמידת רווח בר סמך למקדם המתאם,   עבור מדגם שעבר ברירה מוקדמת.

A simulation study for the comparison of the BCa bootstrap and the multiple imputation methods for estimating a confidence interval for the correlation in samples with  range restriction.

2013

ד"ר מיה גולן

 

 

 

ד"ר נטע רבין

 

 

 

ד"ר דונן זינגר

המח' לתעשייה וניהול, מכללת אפקה

 

המחלקה למדעי היסוד, מכללת אפקה

 

המח' לתעשייה וניהול, מכללת אפקה

הערכת האפקטיביות של התאמות הניתנות לסטודנטים ליקויי למידה  הלומדים לתואר להנדסה ומדעים.

Evaluating the effectiveness of accommodations given to engineering and science students with learning disabilities.

2012

ד"ר סיגל לוי

בית הספר למדעי ההתנהגות, מכללה אקדמית ת"א-יפו

Developing quality control measures for scores of continuous administration tests.

2012

פרופ' נעמי וינטראוב
ד"ר רותי טראוב

ביה"ס לריפוי ועיסוק, אונ' עברית

The differential influence of test accommodations of the quality on written expression of students with and without dysgraphia.

2012

פרופ' איתמר גתי

בית הספר לחינוך, האונ' העברית

Assessing readiness for academic studies.

2012

פרופ אילה כהן

הפק' להנדסת תעשייה וניהול, טכניון

The correlation corrected for range restriction: An  alternative estimation method and the calculation of confidence interval based both on the commonly used estimate and on the alternative proposed method.

2011

פרופ' איתמר גתי

 

ד"ר תמר קנת-כהן

בית הספר לחינוך, האונ' העברית

 

מאל"ו

הקשר בין כישורים קוגניטיביים ודפוסי קבלת החלטה בבחירת לימודים לבין נשירה בהשכלה הגבוהה.

2011

ד"ר מרים שריד

מחלקה לחינוך, המכללה האקדמית גליל מערבי

מאפייני נשירה בקרב סטודנטים במכללות אקדמיות בישראל.

2011

פרופ' ברוך נבו

החוג לפסיכולוגיה, אונ' חיפה

תוקף נראה של בחינת הכניסה הפסיכומטרית לאוניברסיטאות.

2011

פרופ' יואלה ברבי-מאייר

המחלקה לפסיכולוגיה, אונ' בן-גוריון

הקשר שבין הנטייה ליטול סיכונים לבין הקצאת זמן למתן תשובה במבחנים רב ברירתיים.

2011

פרופ' יוסי צלגוב

המחלקה לפסיכולוגיה, אונ' בן-גוריון

מאפייני ציר המספרים המנטאלי בקרב בעלי דיסקלקוליה התפתחותית.

2011

ד"ר גלעד בן גל

הפק' לרפואת שיניים, האונ' העברית

בנייה ותיקוף של מבחן תפיסה מרחבית למיון מועמדים ללימודי רפואת שיניים.

2011

ד"ר גלית ערמון

החוג לפסיכולוגיה, אונ' חיפה

הבנת הקשר בין מאפיינים אישיותיים של סטודנטים לרפואה, כפי שנמדדו במרכז הערכה מור, לבין רמת הביצועים, השחיקה ובחירת התמחות רפואית.

2011

פרופ' דוד נבון

החוג לפסיכולוגיה, אונ' חיפה

הפחתה בתקפות בשל סלקטיביות נמוכה.

2011

פרופ' רפיק אברהים

החוג ללקויות למידה, אונ' חיפה

הבדלי קצב קריאה של טקסטים בעברית וערבית בבחינת הכניסה הפסיכומטרית לאוניברסיטאות.

2011

פרופ' אמיתי זיו

מסר, המרכז הרפואי ע"ש שיבא

ניסוי חבילת הכשרה והערכה בסביבה סימולטיבית של השימוש ברשומה רפואית ממוחשבת של רופאים ראשוניים, אשר מיועדת לשיפור השימוש במחשב, מיומנות תקשורת בסביבה ממוחשבת, כשירות רב-תרבותית והגברת בטיחות המטופלים.