מחקרים שמומנו על ידי הקרן

שנה
שמות החוקרים
מוסד
נושא המחקר

2021

ד"ר גונן זינגר

————————————

ד"ר מיה גולן

————————————

ד"ר דביר קלפר

אוניברסיטת בר-אילן

————————————

מכללת אפקה

————————————

מאל"ו

 

הערכת אפקטיביות התאמת תוספת זמן הניתנת לסטודנטים הלומדים לתואר בהנדסה ומדעים, תוך הכללת מאפייני סטודנט, לקות למידה ומשך זמן בחינה בפועל: אלגוריתמים חדשניים מבוססי עצי החלטות

2021

פרופ' גיל לוריא

פרופ' עדו גל

עינב אבני

————————————

ד"ר יואל רפ

ד"ר אביטל מושינסקי

אוניברסיטת חיפה

 

 

————————————

מאל"ו

 

בחינת תרגיל קבוצתי במרכז הערכה וירטואלי (מקוון) ופיתוח מדדים ייחודיים המתאימים למרכז זה

2021

פרופ' יהודה פולק

————————————

ד"ר מאיר ברנרון

ד"ר נועה סקה

האוניברסיטה העברית

————————————

מאל"ו

 

הקשר בין הפרעת קשב וריכוז ושונות תוך אישית: השלכות להערכת ביצוע קוגניטיבי וקבלת החלטות

2021

ד"ר יוליה ליפשיץ-ברזילר

פרופ' איתמר גתי

————————————

ד"ר נועה סקה

האוניברסיטה העברית

 

————————————

מאל"ו

איתור ויציבות פרופילים של התמודדות עם הקשיים בבחירת תחום לימודים ומקצוע

2021

פרופ' עדו רול

————————————

ד"ר צור קרליץ

הטכניון

————————————

מאל"ו

מדידת חשיבה יצירתית במקצועות STEM עם מטלות ממוחשבות אינטראקטיביות ואנליזות למידה

2021

ד"ר תמר קריכלי-כץ

פרופ' אלמה כהן

ד"ר אנליה שלוסר

————————————

ד"ר צור קרליץ

ספי פומפיאן

אוניברסיטת תל אביב

 

 

————————————

מאל"ו

 

האם לשון הפנייה לנבחנים בהוראות הבחינה הפסיכומטרית משפיעה באופן שונה על הצלחת נשים וגברים בבחינה?

2019

ד"ר גורן גורדון

 

————————————

ד"ר דביר קלפר

הנדסת תעשייה,

אוניברסיטת תל אביב

————————————

מאל"ו

הערכת סקרנות מבוססת מודל לילדים בבתי ספר יסודיים

2019

ד"ר גיורא אלכסנדרון

פרופ' ענת ירדן

————————————

יונה דולב

מכון וייצמן למדע

 

————————————

מאל"ו

הערכה מעצבת של כתיבה מדעית אצל תלמידי תיכון בעזרת עיבוד שפה טבעית.

……………………………………………………………..

2019

גלעד בן-גל

רון אלישר

נועה גזית

ביה"ס לרפואת שיניים, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית

שימוש במציאות מדומה להערכת כישורים טכניים של מועמדים בתהליך המיון להתמחויות כירורגיות ברפואה – עדויות לתוקף תוכן ותוקף מבנה.

2019

פרופ' נעמי וינטראוב

————————————

ד"ר ענת בן-סימון

האוניברסיטה העברית והדסה

————————————

מאל"ו

דיסטייפיה (קשיים בהקלדה): ביטויים וגורמים לקושי בקרב סטודנטים בהשכלה הגבוהה עם וללא קשיים בכתיבה ידנית.

2019

פרופ' פאול פייגין

————————————

ד"ר תמר קנת-כהן

הנדסת תעשיה וניהול, הטכניון

————————————

מאל"ו

אמידת גודל האפקט Cohen's d של ההפרש המתוקנן בין ממוצעי שתי קבוצות בציון שנה א' ברמת המועמדים על בסיס מדגם שעבר ברירה מוקדמת.

2019

ד"ר יוליה ליפשיץ-ברזילר

————————————

ד"ר תמר קנת-כהן

ביה"ס לחינוך האוניברסיטה העברית

————————————

מאל"ו

 

מדידת אוריינטציות להשכלה גבוהה: השוואה בין-תרבותית.

2017

ד"ר גורן גורדון

 

————————————

ד"ר דביר קלפר

הנדסת תעשייה,

אוניברסיטת תל-אביב

————————————

מאל"ו

הערכת סקרנות מבוססת מודל לילדים בגילאי 12-18.

2017

ד"ר יוליה ליפשיץ-ברזילר

פרופ' איתמר גתי

————————————

ד"ר נועה סקה

בית הספר לחינוך,

האוניברסיטה העברית

————————————

מאל"ו

שקילות מדידה של שאלון הקשיים בבחירת מקצוע: תוקף בין – תרבותי ובין קבוצות גיל, מגדר, ומיקוד ההחלטה.

2017

פרופ' מאיה תמיר

 

————————————

ד"ר צור קרליץ

המחלקה לפסיכולוגיה,

האוניברסיטה העברית

————————————

מאל"ו

2017

פרופ' מלכה מרגלית

ד"ר עדי מאנע

————————————

ד"ר ענת בן-סימון

ד"ר נועה סקה

בית ספר למדעי ההתנהגות,

המרכז האקדמי פרס

————————————

מאל"ו

2017

פרופ' גולן שחר

פרופ' יוסי צלגוב

ד"ר נירית סופר-דודק

————————————

ד"ר ענת בן-סימון

המחלקה לפסיכולוגיה,

אוניברסיטת בן-גוריון

 

————————————

מאל"ו

מיפוי של מצבי דיכוי סטטיסטי באמצעות ניתוח משוואות מבניות.

2017

פרופ' ליברמן נירה

פרופ' יחיאל קלר

————————————

ד"ר צור קרליץ

בית-הספר למדעי הפסיכולוגיה,

אוניברסיטת תל-אביב

————————————

מאל"ו

השפעות מרחק פסיכולוגי והפשטה על ביצועים במבחנים פסיכומטריים.

2017

אילה כהן ז"ל

 

 

————————————

ד"ר תמי קנת-כהן

ראש המעבדה לסטטיסטיקה,

המחלקה להנדסת תעשיה וניהול,

הטכניון

————————————

מאל"ו

יישום שיטת ההשלמות המרובות לתיקון קיצוץ התחום עבור ברירה רב משתנית.

2017

פרופ' דנה גנאור-שטרן

 

————————————

ד"ר תמר קנת-כהן

יונתן סער

המחלקה לפסיכולוגיה,

המכללה האקדמי אחוה

————————————

מאל"ו

תוקף הניבוי של אמצעי המיון בתוכניות המשותפות למכללת אחוה ואב"ג.

2016

פרופ' אייל גמליאל

 

————————————

פרופ' גיל גולדצויג

 

————————————

ד"ר תמר קנת-כהן

יונתן סער

המחלקה למדעי ההתנהגות, המרכז האקדמי רופין

————————————

בית הספר למדעי ההתנהגות, מכללת ת"א-יפו

————————————

מאל"ו

תוקף הניבוי של כלי מיון ללימודי תואר ראשון במוסדות לא אוניברסיטאיים.

2016

פרופ' אילן יניב

————————————

מאיר ברנרון

 

————————————

ד"ר אבי אללוף

ג'ני שמולביץ

המחלקה לפסיכולוגיה, האונ' העברית

————————————

דוקטורנט, המחלקה לפסיכולוגיה, האונ' העברית

————————————

מאל"ו

2016

פרופ' איתמר גתי

————————————

ד"ר נועה סקה

בית הספר לחינוך, האונ' העברית

————————————

מאל"ו

אמונות דיספונקציונליות לגבי בחירת לימודים ומקצוע.

2016

פרופ' יהודית (ג'ודי) דורי

 

————————————

ד"ר נעמי גפני

הפקולטה לחינוך, למדע וטכנולוגיה, הטכניון

————————————

מאל"ו

מגמות בהשכלה ועיסוק בתחומי המדע והטכנולוגיה בקרב אוכלוסיות מוחלשות – נשים, מגזר ערבי, חרדים ועולים חדשים.

2016

פרופ' זהר לבנת

 

————————————

ד"ר ענת בן-סימון

המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, אונ' בר-אילן

————————————

מאל"ו

חקר הקריאות של טקסטים משפטיים המיועדים לצבור הרחב ובחינת ההיתכנות לפישוטם.

2013

ד"ר רות מאיו

————————————

ד"ר ענת בן-סימון

המחלקה לפסיכולוגיה, האונ' העברית

————————————

מאל"ו

השפעתה של שלילה במבחנים מסוג בררה על היקבעות הידע של הנבחנים.

 

The effect of negation on multiple choice testing on examinees' knowledge consolidation.

2013

פרופ' יואלה ברבי-מאייר

————————————

ד"ר צור קרליץ

המחלקה לפסיכולוגיה, אונ' בן-גוריון

————————————

מאל"ו

הקשר בין הנטייה ליטול סיכונים, הקצאת זמן לפריט וביצוע במבחנים רב ברירתיים.

 

The relation between risk tendency, the allocation of time to items, and performance in MCT.

2013

פרופ' אילה כהן

————————————

ד"ר תמר קנת-כהן

הפק' להנדסת תעשייה וניהול, הטכניון

————————————

מאל"ו

קישור לדוח:

השוואה בעזרת סימולציות של שיטת ה-Bootstrap BCa והשיטה המבוססת על השלמות מרובות לאמידת רווח בר סמך למקדם המתאם, עבור מדגם שעבר ברירה מוקדמת.

 

A simulation study for the comparison of the BCa bootstrap and the multiple imputation methods for estimating a confidence interval for the correlation in samples with range restriction.

2013

ד"ר מיה גולן

ד"ר גונן זינגר

——————————

ד"ר נטע רבין

——————————

ד"ר דביר קלפר

המח' לתעשייה וניהול, מכללת אפקה

 

———————————-

המחלקה למדעי היסוד, מכללת אפקה

———————————-

מאל"ו

קישור לדוח:

הערכת האפקטיביות של התאמות הניתנות לסטודנטים ליקויי למידה הלומדים לתואר להנדסה ומדעים.

 

Evaluating the effectiveness of accommodations given to engineering and science students with learning disabilities.

2012

ד"ר סיגל לוי

 

————————————

ד"ר אבי אללוף

מרינה פרונטון

מיכל באומר

קרן רודד

בית הספר למדעי ההתנהגות,

מכללה אקדמית ת"א-יפו

————————————

מאל"ו

2012

פרופ' נעמי וינטראוב
ד"ר רותי טראוב

————————————

ד"ר ענת בן סימון

ביה"ס לריפוי ועיסוק, אונ' עברית

 

————————————

מאל"ו

The differential influence of test accommodations of the quality on written expression of students with and without dysgraphia.

2012

פרופ' איתמר גתי

————————————

ד"ר נועה סקה

בית הספר לחינוך, האונ' העברית

————————————

מאל"ו

Assessing readiness for academic studies.

2012

פרופ אילה כהן

————————————

ד"ר תמר קנת-כהן

הפק' להנדסת תעשייה וניהול, הטכניון

————————————

מאל"ו

The correlation corrected for range restriction: An alternative estimation method and the calculation of confidence interval based both on the commonly used estimate and on the alternative proposed method.

2011

פרופ' איתמר גתי

————————————

ד"ר תמר קנת-כהן

בית הספר לחינוך, האונ' העברית

————————————

מאל"ו

הקשר בין כישורים קוגניטיביים ודפוסי קבלת החלטה בבחירת לימודים לבין נשירה בהשכלה הגבוהה.

2011

ד"ר מרים שריד

 

————————————

ד"ר תמר קנת-כהן

מחלקה לחינוך,

המכללה האקדמית גליל מערבי

————————————

מאל"ו

מאפייני נשירה בקרב סטודנטים במכללות אקדמיות בישראל.

2011

פרופ' ברוך נבו

————————————

ד"ר צור קרליץ

החוג לפסיכולוגיה, אונ' חיפה

————————————

מאל"ו

2011

פרופ' יואלה ברבי-מאייר

————————————

ד"ר צור קרליץ

המחלקה לפסיכולוגיה, אונ' בן-גוריון

————————————

מאל"ו

הקשר שבין הנטייה ליטול סיכונים לבין הקצאת זמן למתן תשובה במבחנים רב ברירתיים.

2011

פרופ' יוסי צלגוב

————————————

ד"ר ענת בן-סימון

המחלקה לפסיכולוגיה, אונ' בן-גוריון

————————————

מאל"ו

2011

ד"ר גלעד בן גל

————————————

ד"ר נעמי גפני

הפק' לרפואת שיניים, האונ' העברית

————————————

מאל"ו

בנייה ותיקוף של מבחן תפיסה מרחבית למיון מועמדים ללימודי רפואת שיניים.

2011

ד"ר גלית ערמון

————————————

ד"ר נעמי גפני

החוג לפסיכולוגיה, אונ' חיפה

————————————

מאל"ו

הבנת הקשר בין מאפיינים אישיותיים של סטודנטים לרפואה, כפי שנמדדו במרכז הערכה מור, לבין רמת הביצועים, השחיקה ובחירת התמחות רפואית.

2011

פרופ' דוד נבון

————————————

ד"ר יואב כהן

החוג לפסיכולוגיה, אונ' חיפה

————————————

מאל"ו

הפחתה בתקפות בשל סלקטיביות נמוכה.

2011

פרופ' רפיק אברהים

————————————

ד"ר צור קרליץ

החוג ללקויות למידה, אונ' חיפה

————————————

מאל"ו

2011

פרופ' אמיתי זיו

————————————

ד"ר אורית איזנברג

מסר, המרכז הרפואי ע"ש שיבא

————————————

מאל"ו

ניסוי חבילת הכשרה והערכה בסביבה סימולטיבית של השימוש ברשומה רפואית ממוחשבת של רופאים ראשוניים, אשר מיועדת לשיפור השימוש במחשב, מיומנות תקשורת בסביבה ממוחשבת, כשירות רב-תרבותית והגברת בטיחות המטופלים.