הנחיות לנבחנים בבחינה הפסיכומטרית:

לפני, במהלך ואחרי הבחינה

בזמן הבחינה

הקשיבו להוראות הבוחנים, ופעלו בהתאם להוראות בלבד.

הבוחנים יחלקו לכם את גיליון התשובות, שבו יש לסמן את התשובות לשאלות בפרקי הברֵרה בבחינה, ואת גיליון הכתיבה, שבו יש לכתוב את החיבור במסגרת מטלת הכתיבה. תקבלו גם שתי חוברות - תחילה את החוברת של מטלת הכתיבה, ולאחר מכן את חוברת הבחינה, המכילה את כל שאלות הבחינה. הבוחנים יודיעו לכם מתי אפשר להתחיל בבחינה, מתי עליכם להפסיק לכתוב ומתי עליכם לעבור לפרק הבא. נבחן שיפר הוראות אלו - בחינתו תיפסל.

איש אינו פטור מפרק כלשהו הנמצא בחוברת. לכל פרק זמן מוקצב המצוין בראשיתו. קריאת ההוראות נכללת בזמן המוקצב. פרקי הברֵרה מורכבים מכמה חלקים. הזמן המוקצב לכל פרק מיועד לכל חלקיו יחד, ואין להפסיק בין שני חלקים השייכים לאותו פרק. בתום הזמן המוקצב לכל פרק תקבלו הוראה לעבור לפרק הבא. אסור לחזור לפרק קודם או לעבור לפרק אחר, אפילו אם נשאר לכם זמן. נבחן הפותח את חוברת הבחינה או עובר מפרק אחד לאחר בלי שניתנה הוראה לכך, או משנה את תשובתו לאחר תום הזמן המוקצב לפרק - בחינתו תיפסל.

במהלך הבחינה אין לצאת מכיתת הבחינה. נבחן שירצה לצאת לשירותים ירים את ידו, ובוחן ייגש ללוות אותו. היציאה לשירותים היא על חשבון זמנו של הנבחן. לא תתאפשר יציאה לצרכים אחרים (הפסקת סיגריה, קניית שתייה וכדומה).

שימו לב: אין להשתמש בחומרי עזר או במכשירים אלקטרוניים במהלך הבחינה! נבחן שיימצא ברשותו מכשיר אלקטרוני או חומר עזר אסור בזמן הבחינה ייאלץ לעזוב את הבחינה מיד.

הקפידו על התנהגות נאותה במהלך הבחינה. יש לנהוג בצורה מכבדת כלפי הבוחנים והנבחנים האחרים. אין להרעיש או לגרום להפרעה כלשהי במהלך הבחינה. אם ברצונכם לקרוא לבוחנים, הרימו את ידכם.

קִראו היטב את ההוראות ואת השאלות.

לפני כל סוג שאלות מופיעות ההוראות הנוגעות לו. אמנם ההוראות מופיעות גם בחוברת ההדרכה לבחינה, אך אל תסתמכו רק על היכרותכם אתן. קראו שוב את ההוראות בקפידה. טעות בהבנת הוראה עלולה לגרום לטעויות בכל השאלות שההוראה נוגעת להן. מלבד זאת, בבחינה עשויות להופיע הוראות חדשות, שאינכם מכירים. לפני שתבחרו בתשובה הנכונה חשוב מאוד שתקראו בקפידה את השאלה עצמה ואת כל התשובות המוצעות. בדומה לכך, לפני שתתחילו לכתוב את החיבור חשוב שתקראו בקפידה את מטלת הכתיבה. שימו לב מה בדיוק נדרש מכם בכל שאלה, ורק אז ענו עליה.

הקפידו לכתוב ולסמן במקומות המיועדים לכך.

מטלת הכתיבה - לגיליון המיועד לכתיבת החיבור שני צדדים, ועל שניהם מותר לכתוב. מקצת השורות ממוספרות כדי שתוכלו לראות כמה שורות כתבתם. הקפידו לכתוב רק במקומות המיועדים לכך ולא לחרוג מן השוליים המסומנים. הגיליון נסרק באמצעות קורא אופטי, וכתיבה שתחרוג מן השוליים לא תיקלט. הקורא מותאם לקריאת סימנים שנעשו בעיפרון, וכדי לבטל סימון או כתיבה יש למחוק אותם, ולכן הקפידו להביא אתכם לבחינה שני עפרונות, מחק ומחדד. אם תכתבו בכלי כתיבה אחר, חלק מהחיבור שכתבתם עלול שלא להיקלט.

שימו לב: כל נבחן יקבל גיליון כתיבה אחד בלבד! לא תוכלו לקבל גיליון כתיבה נוסף או להחליפו בגיליון אחר. בחוברת של מטלת הכתיבה יש מקום המיועד לכתיבת הטיוטה לחיבור. שימו לב - את החיבור יש לכתוב על גליון הכתיבה. כל מה שייכתב בדף הטיוטה לא ייבדק. עליכם לתכנן את החיבור באופן שלא יחרוג מגבול השורות הממוספרות. דוגמה של גיליון המיועד לכתיבת החיבור מופיעה בקבצים של הבחינות להתנסות.

פרקי הברֵרה - לכל שאלה בפרקי הברֵרה מוצעות ארבע אפשרויות תשובה, ומהן עליכם לבחור את המתאימה ביותר. עליכם לבחור אפשרות אחת בלבד. את התשובות לפרקי הברֵרה יש לסמן בגיליון התשובות. הקפידו על סימון נכון של התשובות: בפרק המתאים ובשאלה המתאימה. גם גיליון התשובות של פרקי הברֵרה נסרק באמצעות קורא אופטי המזין את הנתונים ישירות למחשב. מומלץ לכתוב בעיפרון, שמאפשר מחיקה ותיקון.

לפניכם קטע מגיליון התשובות.

כדי לסמן תשובה עליכם למלא את האליפסה שבה מופיע מספר התשובה הרצויה, וזאת בצורה הבאה:

לדוגמה: נניח שאתם עונים על שאלה 2 והחלטתם שהתשובה הנכונה היא 3. עליכם לחפש את האליפסה המתאימה (מספר 3) בעמודה של שאלה 2, ולמלא אותה כך:

שימו לב!

הסימון היחיד הנכון הוא השחרת כל האליפסה, ובתוך גבולותיה בלבד. סימן אחר - קו אנכי, קו אופקי, עיגול וכדומה - לא ייקרא!

בכל עמודת שאלה עליכם למלא אליפסה אחת בלבד.

אם תמלאו יותר מאליפסה אחת תיפסל תשובתכם, גם אם אחת התשובות שבחרתם נכונה.

אם אתם רוצים לשנות את התשובה שסימנתם, מחקו את הסימן השגוי בעזרת מחק נקי וסמנו את התשובה שברצונכם לבחור. הקפידו למחוק היטב את הסימון השגוי, אחרת ייתכן שהקורא האופטי יטעה בקריאת התשובה.

את האליפסות יש למלא בזמן המוקצב לפרק. לאחר תום זמן זה לא יינתן זמן נוסף למילוי גיליון התשובות.

אין לקמט את גיליון התשובות, אין להדביק עליו נייר דבק, ואין לכתוב או לסמן עליו דבר מחוץ לאזור המיועד לתשובות. פעולות אלו עלולות לשבש את הקריאה האופטית ולפגוע בציון. אם אתם זקוקים לנייר טיוטה, השתמשו בחוברת הבחינה בלבד. אסור להשתמש בגיליון התשובות או בדפים אחרים כבנייר טיוטה.

אם אתם פותרים בחינות להתנסות לפני מועד הבחינה, סמנו את תשובותיכם בגיליון התשובות לפרקי הברֵרה, המופיע אחרי הפרקים, לשם תרגול. ודאו שאתם מסמנים את התשובה על כל שאלה במקום המתאים לה. אם דילגתם על שאלה בחוברת הבחינה, ודאו שדילגתם גם על המקום המתאים לה בגיליון התשובות. המשיכו לענות על השאלות שאחריה, והקפידו תמיד שמספר השאלה יהיה גם מספר העמודה שאתם מסמנים בה את תשובתכם.

שימו לב! רק אתם אחראים לַכּתוב בגיליון התשובות, והוא ייקרא בדיוק כפי שמילאתם אותו. אם טעיתם וסימנתם תשובות במקום לא נכון, לא נוכל לשחזר את כוונתכם, והטופס השגוי שמילאתם הוא שיקבע את ציוניכם.