העברת ציוני הבחינה הפסיכומטרית לנבחנים

בתוך 45 יום ממועד הבחינה, סמוך להעברת הציונים למוסדות הלימוד, תוכלו לברר את ציוניכם באזור האישי באתר מאל"ו לפי פרטים אישיים מזהים: מספר תעודת זהות או דרכון זר (שבאמצעותו נרשמתם לבחינה) וסיסמתכם האישית. כמו כן יישלחו ציוניכם לכתובת הדואר האלקטרוני שלכם.

לאחר משלוח הציונים תוכלו לצפות בציוניכם בכל עת באזור האישי באתר מאל"ו, וכן להוריד את גיליון הציונים כקובץ למחשבכם, ללא תשלום.

הגיליון כולל את הפרטים האלה:

  1. הציונים בכל אחד משלושת תחומי הבחינה: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית.
  2. שלושת הציונים הפסיכומטריים הכלליים, המבוססים על שקלולים של ציוני שלושת התחומים.

 

  • לכל גיליון ציונים מצורף עלון הסבר.
  • בכל מועד הציונים מחושבים בו-בזמן לכל הנבחנים, ואין אפשרות להקדים ולהעביר את ציוניו של נבחן יחיד.
  • מאל"ו אינו מעביר ציונים בטלפון.