כיצד מחושבים ציוני הבחינה הפסיכומטרית?

ההבדלים בין נוסחי הבחינה בכל מועד ובכל שפה וההבדלים בין הנוסחים לבין עצמם אינם משפיעים על הציון. דרך חישוב הציונים מבטיחה שגם אם תיבחנו במועד שבו רמת היכולת של הנבחנים שונה מהממוצע, ציוניכם לא יהיו שונים מהציונים שהייתם מקבלים אילו נבחנתם בכל מועד אחר.

הציונים מחושבים בארבעה שלבים:

  1. חישוב ציון גלם במטלת הכתיבה - פרטים בנוגע לדרך חישוב הציונים במטלת הכתיבה מופיעים בפרק "הסברים ודוגמאות - חשיבה מילולית" בסעיף "מטלת הכתיבה".
  2. חישוב ציוני גלם בפרקי הברירה - כל תשובה נכונה מזכה בנקודה אחת. סכום התשובות הנכונות בכל תחום הוא ציון הגלם בתחום זה.
  3. חישוב הציונים בשלושת תחומי הבחינה - כדי לאפשר השוואה בין ציוני נבחנים שנבחנו בנוסחים, בשפות ובמועדים שונים זה מזה, ציון הגלם במטלת הכתיבה וציוני הגלם בפרקי הברירה של כל אחד משלושת תחומי הבחינה מתורגמים לסולם אחיד. הציון בתחום החשיבה המילולית כולל את הציון במטלת הכתיבה במשקל 25%. סולם הציונים בכל אחד משלושת התחומים הוא מ-50 עד 150.
  4. חישוב הציונים הפסיכומטריים הכלליים - כל אחד מהציונים הפסיכומטריים הכלליים מתבסס על שקלול ייחודי של ציוני הגלם בכל תחום. בציון הרב-תחומי משקל הציון בתחום החשיבה המילולית ומשקל הציון בתחום החשיבה הכמותית כפולים ממשקלו של הציון באנגלית. בציון בדגש כמותי משקלו של הציון בתחום החשיבה הכמותית הוא פי שלושה ממשקל כל אחד מן הציונים האחרים. בציון בדגש מילולי משקלו של הציון בתחום החשיבה המילולית הוא פי שלושה ממשקל כל אחד מן הציונים האחרים.
    סולם הציונים בכל אחד מהציונים הפסיכומטריים הכלליים הוא מ-200 עד 800.

 

הדגמה של חישוב הציונים מופיעה כאן.