ציוני הבחינה הפסיכומטרית:

חישוב, דיווח למוסדות ולנבחנים, בדיקה חוזרת

טפסים להורדה

  העברת ציונים למוסדות  
  תשלום עבור משלוח עותק נוסף של הציונים לנבחן בדואר  
  תשלום עבור בדיקה חוזרת של גיליון התשובות

 

מה משקף הציון בבחינה הפסיכומטרית?

הבחינה הפסיכומטרית מודדת רק יכולות אקדמיות בסיסיות. הציון בבחינה אינו מודד אינטליגנציה, וכמובן שאינו מדד לגאונות. נכון שמבחני אינטליגנציה רבים בודקים גם יכולות הנבדקות בבחינה הפסיכומטרית, אבל מבחנים אלו בודקים גם יכולות רבות אחרות.

התפיסה שציון פסיכומטרי גבוה מעיד על אינטליגנציה גבוהה היא שגויה ואף מזיקה: היא עלולה לגרום לנבחנים 'להילחץ' לפני הבחינה, לחשוש מקבלת ציון נמוך ולהתבייש בציון שהשיגו. כמו כן היא עלולה לגרום להם להשקיע זמן וכסף בהכנה לבחינה גם אם אינם זקוקים לציון גבוה כדי להתקבל לחוג הלימודים שהם מעוניינים בו. כדאי לדעת שמרבית חוגי הלימוד דורשים ציון פסיכומטרי קרוב לממוצע (550), ורק מספר קטן של חוגים ופקולטות, כגון רפואה ומשפטים, דורשים ציון גבוה במיוחד.

כיוון שהציון בבחינה הפסיכומטרית אינו בודק אינטליגנציה אלא משקף רמת יכולת בתחומים הדרושים ללימודים אקדמיים וכיוון שיכולות אלה הן בחלקן נלמדות, הכנה מעמיקה לבחינה יכולה לתרום הן לשיפור הציון בה והן להצלחה בלימודים האקדמיים.

נוסף על כך חשוב לציין שהציון בבחינה הפסיכומטרית אינו מנבא בהכרח הצלחה בעולם העבודה. יש עשרות אלפי אנשים שלא קיבלו ציונים גבוהים בבחינה הפסיכומטרית, או אף לא ניגשו אליה כלל, ולמרות זאת מצליחים מאוד בחייהם המקצועיים, מגשימים את עצמם, משתכרים משכורות גבוהות וזוכים להערכה מקצועית רבה.

 

דיווח הציונים למוסדות ולנבחנים ובקשה לבדיקה חוזרת

מדור ציונים במאל"ו מטפל בבקשות לדיווח ציוני הבחינה למוסדות ולנבחנים וכן בבקשות לבדיקה חוזרת של גיליון התשובות. אנו ממליצים לעשות פעולות אלו באזור האישי. ניתן גם לעשות את הפעולות לפי הכתוב להלן:

דיווח הציונים למוסדות הלימוד

מוסדות הלימוד מטפלים במועמדיהם על סמך הציונים שמאל"ו מדווח להם במישרין. כל המוסדות התחייבו להשתמש בציונים רק בתהליך הקבלה ללימודים אצלם.

ציוניכם יועברו בתוך 45 יום ממועד הבחינה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לאוניברסיטת בר-אילן, לאוניברסיטת חיפה, לאוניברסיטה העברית בירושלים, לאוניברסיטת תל אביב ולטכניון, וכן למוסדות הלימוד שסימנתם כשנרשמתם לבחינה. רשימת כל המוסדות שאפשר להעביר אליהם ציונים מופיעה כאן.

מאל"ו אינו מעביר את ציוני הבחינה למוסדות אחרים מלבד המוסדות ברשימה שלמעלה. כל המוסדות התחייבו להשתמש בציונים רק לצורך תהליך הקבלה ללימודים אצלם. מוסדות הלימוד מטפלים במועמדיהם על סמך הציונים שמאל"ו מעביר להם במישרין. 

בקשות לשינויים

אם תרצו, לאחר שנרשמתם, לדווח את ציוניכם למוסדות נוספים על המוסדות שציינתם כשנרשמתם, או להתנגד להעברתם לאוניברסיטה אחת או יותר, ובהן הטכניון, או למשלוח בדואר האלקטרוני, מאל"ו ממליץ לעשות זאת באזור האישי.

עדכון דיווח ציונים ניתן לבצע גם בעזרת טופס העברה למוסדות. יש לשמור ולשלוח למדור ציונים כקובץ מצורף (attachment) בדוא"ל  score@nite.org.il. אם לא קיבלתם אישור אנא פנו בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה כדי לוודא שהבקשה אכן התקבלה.

בקשה לשינויים פטורה מתשלום.

לאחר הטיפול בבקשה לדיווח הציונים למוסדות יהיו הציונים נגישים למוסדות. משיכת הציונים ע"י המוסדות מתבצעת בתוך שבעה ימי עבודה. לא ניתן לקצר את זמן דיווח הציונים.

קבוצת צעירים ביחד

דיווח הציונים לנבחנים

בתוך 45 יום ממועד הבחינה, סמוך למועד העברת הציונים למוסדות הלימוד, תוכלו לברר את ציוניכם באזור האישי באתר מאל"ו לפי פרטים אישיים מזהים: מספר תעודת זהות או דרכון זר (שבאמצעותו נרשמתם לבחינה) וסיסמתכם האישית. כמו כן יישלחו ציוניכם לכתובת הדואר האלקטרוני שלכם. אם התנגדתם לכך, יישלחו הציונים לביתכם בדואר ישראל.

הדיווח כולל את הפרטים האלה:

1. הציונים בכל אחד משלושת תחומי הבחינה - חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית.

2. שלושת הציונים הפסיכומטריים הכלליים - המבוססים, כאמור, על שקלולים שונים של ציוני שלושת התחומים.

  • לכל דיווח ציונים מצורף עלון הסבר.
  • בכל מועד הציונים מחושבים בו-בזמן לכל הנבחנים, ואין אפשרות להקדים ולדווח את ציוניו של נבחן יחיד.
  • המרכז אינו מדווח ציונים בטלפון, או בפקס.

משלוח עותק נוסף של הציונים לנבחן בדואר ישראל פטור מתשלום עד 3 חודשים מיום הבחינה. לאחר פרק זמן זה מאל"ו ממליץ לעשות פעולה זו באזור האישי. תוכלו לעשות זאת באזור האישי באתר או להוריד טופס לתשלום בכרטיס אשראי. יש לשמור ולשלוח את הטופס כקובץ מצורף (attachment) בדוא"ל score@nite.org.il. אתם מתבקשים לפנות בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה כדי לוודא שהבקשה אמנם התקבלה.

בקשה לבדיקה חוזרת של גיליון התשובות

את גיליון התשובות קורא סורק אופטי. קריאה זו מדויקת ביותר, ועם זאת מאל"ו מאפשר בדיקה חוזרת של גיליון התשובות. הבדיקה החוזרת היא בדיקה ידנית. בבדיקה החוזרת אין מעריכים שוב את מטלת הכתיבה, אלא בודקים שנתוני ההערכה נקלטו במדויק.

הליך זה כרוך בתשלום דמי טיפול, אבל אם בעקבות הבדיקה החוזרת יתברר שאכן אירעה טעות בקריאה של גיליון התשובות, יוחזרו דמי הטיפול לנבחן. מניסיוננו הסיכוי למצוא טעות נמוך ביותר. אם אתם מעוניינים בבדיקה חוזרת של גיליון התשובות, אנו ממליצים לעשות זאת באזור האישי באתר.

כמו כן, ניתן להוריד טופס לתשלום בכרטיס אשראי עבור בדיקה חוזרת. יש לשמור את הטופס ולשלוח למדור ציונים את הטופס כקובץ מצורף (attachment) בדוא"ל score@nite.org.il. אתם מתבקשים לפנות בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה כדי לוודא שהבקשה אכן התקבלה.

ניתן לבקש בדיקה חוזרת של גיליון התשובות עד שלושה חודשים מיום הבחינה. תשובתנו תישלח שבעה ימי עבודה לאחר שתתקבל הבקשה בצירוף התשלום.