מידע לנרשמים לבחינה הפסיכומטרית

הרשמה מיוחדת

הרשמה מאוחרת

אם החמצתם את מועד סיום ההרשמה לבחינה ואינכם יכולים לדחות את בחינתכם למועד הבא, תוכלו לנסות להירשם בהרשמה מאוחרת, וזאת עד שמונה ימי עבודה לפני יום הבחינה הראשון במועד. הרשמה מאוחרת תתאפשר רק אם יימצאו מקומות בחינה פנויים באחד הקמפוסים שהבחינה נערכת בהם באותו מועד. ההרשמה המאוחרת מתבצעת באופן מקוון בלבד. פרטים על הרשמה מאוחרת יתפרסמו באתר שלנו בדף הבית, ואין צורך להתקשר למרכז הזימונים. הרשמה מאוחרת כרוכה בתשלום דמי בחינה בשיעור של 150% מדמי הבחינה בהרשמה רגילה. בחינה בהרשמה מאוחרת תתקיים בקמפוס אחד שבו נותרו מקומות ולכן נבחנים הנרשמים באופן זה אינם יכולים לבחור את האזור שישובצו להיבחן בו.

בשל מורכבות הטיפול בנבחנים המבקשים התאמה של תנאי בחינתם, אין הרשמה מאוחרת לבחינות בתנאים מותאמים.

הרשמה ביום הבחינה

אם לא נרשמתם לבחינה בהרשמה רגילה או מאוחרת, ייתכן שתוכלו להירשם אליה ביום הבחינה עצמו.

לשם כך עליכם להתקשר במהלך ששת ימי העבודה שלפני מועד הבחינה אל מרכז הזימונים כדי לוודא שנותרו מקומות בחינה פנויים ולברר אם תוכלו להירשם ביום הבחינה וכיצד יש לעשות זאת. נוהל הרשמה זה מחייב היערכות מיוחדת, ולכן הוא כרוך בתשלום דמי בחינה גבוהים במיוחד - בשיעור של 250% מדמי הבחינה בהרשמה הרגילה. אם תיערך בחינה בנוהל זה, שימו לב לנקודות האלה:

  • הבחינה תיערך במקום אחד בלבד בארץ.
  • מספר המקומות מוגבל, וכל הקודם להגיע ביום הבחינה למקום הרלוונטי ולהירשם - זוכה. אי אפשר לשמור מקומות מראש לבחינה זו.
  • על הנבחנים המעוניינים בהרשמה זו להתייצב לבחינה שעתיים לפני תחילתה, כדי שיהיה אפשר לבצע את הפרוצדורות הנדרשות, לרבות גביית תשלום, הכנת חומרי בחינה ושיבוץ לחדר בחינה.
  • התשלום ייעשה במקום הבחינה במזומן או בכרטיס אשראי בלבד. לא יתקבלו המחאות. לא ניתן לפרוס את התשלום למספר תשלומים.

המאחרים להירשם, שימו לב: בשל המחיר הגבוה ובשל העובדה שלא מובטח כי יהיו מקומות בחינה פנויים לאחר מועד סיום ההרשמה - הרשמה מאוחרת והרשמה ביום הבחינה אינן מומלצות, והן מיועדות למקרי חירום בלבד.

פרטים על הבחינה

מועדי הבחינה

הבחינה הפסיכומטרית נערכת בארבעה מועדים בשנה (חורף, אביב, קיץ וסתיו). כל נבחן יכול להיבחן פעם אחת בלבד בכל מועד. מועדי הבחינה מתפרסמים באתר.

שימו לב: במועדים שבהם שני ימי בחינה, ייתכן שלא תוכלו לבחור את היום המדויק שבו תיבחנו.

בטרם תבחרו את מועד הבחינה, עליכם לברר אם מועד זה מתאים לדרישת מוסד הלימודים שאתם מעוניינים להתקבל אליו. אנו ממליצים להיבחן במועד מוקדם ככל האפשר ולא לדחות את הבחינה עד למועד האחרון לפני סגירת ההרשמה למוסדות הלימוד.

כדאי לוודא שמועד הבחינה הנבחר אינו מתנגש באירועים אחרים שאתם עתידים להשתתף בהם, כגון בחינות בגרות, נסיעה לחו"ל ושירות מילואים.

לידיעתכם: הציון בבחינה אינו מושפע מנוסח הבחינה, משפת הבחינה, ממועד הבחינה או מקבוצת הנבחנים שנבחנה באותו מועד. הציון בבחינה הוא בר-השוואה לציונים בכל המועדים, השפות והנוסחים.

מקום הבחינה

הבחינה נערכת בכמה אזורים בארץ. במהלך ההרשמה לבחינה תוכלו לבחור באיזה אזור תרצו להיבחן, וזאת בלי קשר למקום מוסד הלימודים שאליו אתם מעוניינים להתקבל. ככל שתקדימו להירשם לבחינה, יגדלו הסיכויים שתוכלו להיבחן באזור שבחרתם. אם לא ייוותרו מקומות בחינה באזור שבחרתם, תשובצו באזור הקרוב ביותר שנותרו בו מקומות.

הבחינה הפסיכומטרית נערכת גם במדינות אחדות בחו"ל, וזאת בכפוף למספר הנרשמים באותן מדינות. המעוניינים להיבחן בחו"ל יכולים לפנות ליחידה לבחינות חו"ל במאל"ו. בחו"ל לא נערכות בחינות בתנאים מותאמים.
טופס ההרשמה לבחינה בחו"ל והתשלום בעבור הבחינה שונים מן הנהוג בבחינות בארץ. לקבלת פרטים נוספים, ראו בחינה פסיכומטרית בחו"ל.

תנאי הבחינה

בדרך כלל הבחינה נערכת באולמות ובתנאי ישיבה המקובלים באוניברסיטאות. מטבע הדברים האולמות שונים זה מזה בגודלם, בתנאי הישיבה בהם (למשל, כיסאות בעלי מסעד לכתיבה לעומת כיסאות ליד שולחנות) וכדומה. לא תוכלו לבחור את אולם הבחינה ואת תנאי הישיבה.

בעת הבחינה אסור להשתמש במחשבונים (ובכלל זה שעוני מחשב), בשעונים (לרבות בשעוני עצר) המשמיעים קול, בטלפונים, במכשירי קשר, במחשבים ניידים ובמכשירים אלקטרוניים כלשהם, וכן במילונים, בספרים, בדפים ובכל חומר עזר אחר.

העישון אסור בכל אולמות הבחינה.