בחינות פסיכומטריות להתנסות בצרפתית

 

 בחינות במתכונת הנוכחית (מספטמבר 2012)

 

 

קיץ 2023

 

פברואר 2017

 

 

קיץ 2022

 

פברואר 2016

 

 

קיץ 2021

 

יולי 2015

 

 

קיץ 2020

 

יולי 2014

 

 

אביב 2019

 

יולי 2013

 

 

קיץ 2018