בחינות פסיכומטריות להתנסות בצרפתית

 

 בחינות במתכונת הנוכחית

 

 

קיץ 2020

 

יולי 2015

 

 

אביב 2019

 

יולי 2014

 

 

קיץ 2018

 

יולי 2013

 

 

פברואר 2017

 

בחינה N5F

 

 

פברואר 2016

 

 

 

 

 

בחינות במתכונת הקודמת (עד מועד יולי 2012)

 

 

יולי 2012

 

בחינה 4F

 

 

יולי 2011

 

בחינה 3F

 

 

יולי 2010

 

בחינה 2F

 

 

יולי 2009

 

בחינה 1F