בחינות להתנסות באנגלית/משולב

בחינות במתכונת הנוכחית

קיץ 2018

פברואר 2017

פברואר 2016

יולי 2015

יולי 2014

יולי 2013

בחינה N5E

 

 

בחינות במתכונת הקודמת (עד מועד יולי 2012)

יולי 2012

יולי 2011

יולי 2010

יולי 2009

בחינה 4E

בחינה 3E

בחינה 2E

בחינה 1E