מבנה הבחינה הפסיכומטרית ומרכיביה

 

שאלות הבנה והסקה

דוגמה 3- הבנה והסקה

לשאלות אלו מגוון סוגים: שאלות הבנה של טקסט קצר, שאלות הסקה (איזו מסקנה נובעת מהטקסט, איזה טיעון מחליש מסקנה המתוארת בטקסט וכדומה), שאלות השלמת משפטים ועוד.

שאלות הבנה והסקה בודקות את היכולת לקרוא טקסט מורכב, להבין את ההיגיון הפנימי העומד ביסוד טיעונים ומערכות של כללים לוגיים המופיעים בו, ליישם הבנה זו על מנת להשוות בין רעיונות ומצבים שונים ולגזור מכך מסקנות תקפות. הטקסטים שעליהם מתבססות שאלות אלו לקוחים ממקורות שונים, אקדמיים ולא-אקדמיים, וסגנונם מגוון. באופן כללי, שאלות הבנה והסקה קשורות קשר הדוק לאופני החשיבה הנדרשים בתחומי לימוד שונים. לדוגמה, היכולת להבין טענות מורכבות, למצוא בהן סתירות או להסיק מתוכן מסקנות נדרשת בתחומי לימוד כגון משפטים, כלכלה, פסיכולוגיה ומדע המדינה. שאלות השלמת משפטים בודקות הבנה ברמת המשפט, שהיא הבסיס להבנת הנקרא. רוב שאלות השלמת המשפטים מתמקדות בבדיקת היכולת להבין את תפקידן של מילות יחס במשפט ואת הזיקה בין  רכיבים תחביריים שונים. יכולות אלו הן הבסיס שעליו נשענת ההבנה של טקסטים מורכבים, שמרבים להיתקל בהם בלימודים אקדמיים.

מידע נוסף על שאלות הבנה והסקה אפשר למצוא כאן: הבנה והסקה - דוגמאות והסברים על שאלות הבחינה.

שאלות הבנת הנקרא

דוגמה 4- הבנת הנקרא

שאלות הבנת הנקרא בודקות את היכולת להבין קטעי קריאה העוסקים בתחומים מגוונים: פסיכולוגיה, ביולוגיה, היסטוריה, פילוסופיה ועוד. השאלות מתמקדות בהבנת תוכן הקטע וביצירת קישורים בין הרעיונות והטענות המובעים בו. יכולות מסוג זה מבוססות לא רק על אוצר המילים של הנבחן אלא גם על יכולתו להבין משמעות של מילים מתוך הקשרן, לחלץ מטקסט מידע רלוונטי, להבין את היחסים התחביריים בין חלקי הטקסט (למשל, בעזרת הבנת תפקידן של מילות חיבור ויחס) ולקשר באופן הגיוני בין פריטי מידע המופיעים בחלקים שונים של הטקסט. היכולות הנבדקות בשאלות מסוג זה נחוצות כדי להבין טקסטים המופיעים בספרי לימוד ובמאמרים אקדמיים ולנתחם.

מידע נוסף על שאלות הבנת הנקרא אפשר למצוא כאן: הבנת הנקרא - דוגמאות והסברים על שאלות הבחינה.

מדוע אין בודקים יכולות אחרות בתחום החשיבה המילולית? 

היכולות הקשורות לחשיבה מילולית הן רבות ומגוונות, אך לא כל היכולות המילוליות נבדקות בפרקי החשיבה המילולית בבחינה. יכולות מסוימות, כגון איות,  אינן נבדקות  משום שהן אינן רלוונטיות ביותר ללימודים אקדמיים, ואילו יכולות אחרות, כגון הבנת הנשמע או הבעה בעל פה, אינן נבדקות מפני שקשה להעריך אותן.