מבנה הבחינה הפסיכומטרית ומרכיביה

חשיבה מילולית

כל תחום בבחינה מייצג יכולת הנדרשת מהנבחנים, והשאלות הכלולות בו מתמקדות בהיבטים מגוונים של יכולות אלו. להלן הסבר על הרלוונטיות של כל סוגי השאלות בכל תחום ללימודים אקדמיים.

היכולות המילוליות העיקריות הנדרשות ללימודים אקדמיים הן הבנת הנקרא, הבעה בכתב, הבנת הנשמע והבעה בעל פה. קיים קשר הדוק בין יכולת הבנת הנקרא ליכולת הבנת הנשמע ובין יכולת ההבעה בכתב ליכולת ההבעה בעל פה, ולכן הערכה של הבנת הנקרא ושל הבעה בכתב משקפות במידה רבה את יכולות הבנת הנשמע וההבעה בעל פה. נוסף על כך, הערכה של הבנת הנשמע ושל הבעה בעל פה דורשת מערך בחינה יקר ומורכב. מסיבות אלו הבחינה הפסיכומטרית אינה בודקת את שתי היכולות האלה.

יכולות הבנת הנקרא וההבעה בכתב מבוססות על עושר לשוני, על הבנה של כללי השפה ועל חשיבה לוגית, כלומר על יכולת הסקת מסקנות.  נוסף על כך, כל אחת משתי היכולות האלה מורכבת ממגוון רחב של יכולות ספציפיות יותר, כגון הסקת משמעות מילים מתוך הקשר, קישור בין רעיונות, ארגון בהיר ושיטתי של רעיונות, הפרדה בין עיקר לטפל, גיבוש רעיונות חדשים והבעתם באופן רהוט ומדויק. כל היכולות האלה חשובות להצלחה בלימודים אקדמיים, וזאת בחוגים הומניים וריאליים כאחד. תלמידים לתואר ראשון מתבקשים לקרוא מאמרים וספרי לימוד כדי ללמוד נושאים מורכבים ורחבי היקף, וכדי להצליח בכך עליהם להיעזר ביכולות קריאה, הבנה, ניתוח והסקה. כמו כן הם מתבקשים לסכם נושאים שונים, להעלות רעיונות מקוריים ולכתוב אותם בסגנון מדעי, וגם לשם כך עליהם להיעזר ביכולות שנבדקות באופן שיטתי בבחינה.

פירוט והסבר על נושאי הבחינה בתחום המילולי מופיעים כאן: דוגמאות והסברים על שאלות בחשיבה מילולית.

להלן תיאור מפורט של יכולות החשיבה המילולית שכל סוג שאלות בודק, והסבר על הקשר שלהן ללימודים אקדמיים.

מטלת הכתיבה

דוגמה 1- מטלת כתיבה

במטלת הכתיבה הנבחנים נדרשים לכתוב חיבור בנושא נתון. אורך החיבור צריך להיות 25 שורות לפחות. החיבור צריך להיות כתוב בסגנון עיוני - הסגנון המשמש להצגה מושכלת של רעיונות ולדיון בהם.  לצורך מטלת הכתיבה, רעיון עשוי להיות דעה, תפיסה, גישה או תיאור תופעה כלשהי, והדיון בו אמור לכלול פירוט, דברי הסבר, נימוקים משכנעים, הוכחות ומסקנות. חלקיו השונים של החיבור צריכים להיות מקושרים זה לזה בדרך בהירה והגיונית, ותפקידם של הטיעונים השונים צריך להיות ברור. הכתיבה צריכה להתאפיין בלשון מדויקת, בהירה ובעלת משלב אחיד. אין זה משנה איזו דעה מובעת בטקסט, כל עוד היא מנומקת, מבוססת ומנוסחת בבהירות: קולו האישי של הכותב בא לידי ביטוי בעמדה שהוא מביע, אך יכולת ההבעה שלו באה לידי ביטוי ביכולתו להאיר אותה באופן מעמיק ולדון בה בשיטתיות ובביקורתיות.

הכתיבה העיונית, הנחוצה ברבים ממקצועות הלימוד בבית הספר התיכון, היא הסוגה (ז'אנר) שבה נהוג לכתוב תרגילים, בחינות, עבודות, מחקרים ומאמרים במוסדות להשכלה גבוהה. בשל כך, היכולות שבודקת מטלת הכתיבה דומות ליכולות הכתיבה והניסוח הנדרשות במהלך הלימודים האקדמיים.

את איכות החיבור שופטים שני מעריכים בלתי תלויים, והם מתחשבים בעובדה שהחיבור הוא גרסה ראשונה שנכתבה בזמן מוגבל. כל מעריך שופט את החיבור על פי שני ממדים - תוכן ולשון. ממד התוכן נוגע לעושרם ולאיכותם של הטיעונים המופיעים בטקסט, וכן למידה שבה מודגמת בו חשיבה ביקורתית. ממד הלשון נוגע לבהירות הניסוח, לתקינות סגנון הכתיבה ולדיוק הלשוני. רכיבים אלה הם הבסיס לכתיבה עיונית איכותית, ומועמדים שאינם שולטים בהם ברמה מספקת יתקשו להציג את הידע שלהם בכתב.

מידע נוסף על מטלת הכתיבה אפשר למצוא כאן: מטלת כתיבה - דוגמאות והסברים על שאלות הבחינה. רשימה חלקית של מטלות החיבור שהופיעו בבחינות עד כה אפשר למצוא כאן.

אנלוגיות

דוגמה 2- אנלוגיות

שאלות אלו בודקות את היכולת להבין יחסים בין מילים או ביטויים. יכולת זו מבוססת על שלושה רכיבים חשובים של היכולת המילולית: העושר הלשוני (אוצר המילים), היכולת לזהות יחסים בין זוגות מילים או ביטויים והיכולת להחיל יחסים אלה על זוגות אחרים של מילים או ביטויים.

חשיבה אנלוגית חיונית  ללמידת נושאים חדשים ולהבנתם. בעזרתה הלומד יכול לקשר מושגים, תופעות, עקרונות ורעיונות שהוא נתקל בהם אל הידע שכבר מצוי ברשותו, וכן לזהות דמיון בין שני דברים חדשים שלמד, לקשר ביניהם ולאתר את המשותף להם ואת השונה ביניהם.  כך יכול הלומד להעמיק ולהרחיב את הבנתו, ולהגדיל את הסיכוי שהידע שרכש יישמר בזיכרונו ויהיה זמין לשימוש בעת הצורך.

מידע נוסף על שאלות מסוג אנלוגיה אפשר למצוא כאן: אנלוגיות - דוגמאות והסברים על שאלות הבחינה.