שאלות ותשובות - הבחינה הפסיכומטרית

כמה מועדי בחינה יש בשנה?

מתחילת 2018 ירד מספר המועדים בשנה מחמישה לארבעה, אך האיסור על היבחנות במועדים סמוכים זה לזה בוטל. ארבעת המועדים המוצעים בכל שנה חלים באביב, בקיץ, בסתיו ובחורף. המועדים נקבעים על בסיס אילוצים רבים, כגון לוח השנה האקדמי. כיום אין כוונה להגדיל את מספר המועדים בשנה: לכל מועד בחינה צריך לחבר נוסחי בחינה חדשים, ולכן הוספה של מועדים לארבעת המועדים הקיימים תדרוש תוספת תקציב שתאלץ את מאל"ו להעלות את דמי הבחינה.

כיצד מועדי הבחינה נקבעים?

עשרות אלפי נבחנים נרשמים לכל מועד, והם זקוקים לחללים מתאימים להיבחן בהם. לשם כך מאל"ו שוכר אולמות וכיתות לימוד מאוניברסיטאות, ממכללות ומבתי ספר - אולמות וכיתות שבימים רגילים משמשים את הסטודנטים הלומדים במוסדות אלו. לכן מועדי הבחינה תלויים בלוח החופשות של מוסדות הלימוד, ולרוב הם חלים בתקופות שאין בהן לימודים, כמו חופשות סמסטר וחופשות חגים.

כיצד נקבע מחיר הבחינה?

מדי שנה בשנה נבחנים בבחינה הפסיכומטרית כ-70,000 נבחנים - בין 8,000 ל-25,000 נבחנים בכל מועד. חשוב לדעת כי מאל"ו הוא מוסד ללא כוונת רווח שאינו מקבל תמיכה משום גוף חיצוני, וכל תקציבו מגיע מתשלומי הנבחנים: התשלום שהוא גובה ,תמורת היבחנות בבחינה הפסיכומטרית משמש כולו לכיסוי הוצאות הפקת הבחינה והעברתה. מדיניות מאל"ו משקפת איזון בין הרצון לספק לנבחנים את השירות הטוב, המכבד וההוגן ביותר שבגדר האפשר לבין הרצון להקטין את מחיר הבחינה.

הפקה של מבחנים חשובים כמו הבחינה הפסיכומטרית היא יקרה מאוד, שכן היא מחייבת הקפדה יתרה על מהימנותה, תוקפה והוגנותה של הבחינה. תהליך הפיתוח של כל שאלה בבחינה מערב מומחים רבים ומורכב מכמה שלבים: חיבור השאלה, העברת השאלה לביקורת מקצועית, עריכת שינויים, שיבוץ השאלה בפרק ניסיוני של הבחינה ובדיקה סטטיסטית של איכות השאלה ושל רמת הקושי שלה. יש שאלות שאינן עוברות את התהליך בהצלחה ואינן מגיעות בסופו של דבר לפרקי האמת של הבחינה. גם תהליך הרכבת הפרקים בבחינה צריך לעמוד בדרישות ובאילוצים רבים: יש להקפיד על תמהיל מתאים של שאלות קשות וקלות, על גיוון בסוג השאלות ובתוכנן, ועוד.

את פרקי הבחינה מקבצים לנוסחים מלאים על פי שיקולים ואילוצים שונים. לאחר מכן מתרגמים את הנוסחים ומתאימים אותם לחמש שפות: ערבית, רוסית, אנגלית, צרפתית וספרדית. את מרבית הנוסחים מתאימים גם לנבחנים עם צרכים מיוחדים, כגון נבחנים כבדי ראיה או שמיעה, נבחנים בעלי מגבלות פיזיות ונבחנים לקויי למידה.

לאחר שפיתח מאל"ו את הבחינה הוא מדפיס עשרות אלפי חוברות בחינה, משנע אותן לכל הארץ, משלם למוסדות לימוד עבור השימוש בחדרים שבהם נערכת הבחינה ומשלם לבוחנים ולמעריכי החיבורים. נוסף על כך מאל"ו מפתח מערכות ממוחשבות מורכבות, כגון מערכת הרשמה, מערכת לקליטת ציונים ולחישובם ומערכות לניהול מאגרי מידע ולאבטחתם. לבסוף, מאל"ו מפעיל מערך של מחקר שוטף כדי להבטיח את איכות הבחינות וההערכה.

האם אפשר לבקש להיבחן בחדר ובו כיסאות ושולחנות ולא כיסאות אוניברסיטאיים ("כיסאות סטודנט")?

רוב חדרי הבחינה העומדים לרשות מאל"ו במוסדות הלימוד מרוהטים בכיסאות אוניברסיטאיים. שיבוץ הנבחנים לקמפוסים ולחדרים הוא אקראי, ואין אפשרות לבקש שינוי של חדר הבחינה.  בעת היבחנות בישיבה על כיסא אוניברסיטאי: מומלץ להניח את גיליון התשובות על המסעד, ועליו את חוברת הבחינה. כדי להשיב על שאלה כלשהי, מזיזים מעט את החוברת וחושפים את המקום המתאים בגיליון התשובות. את שאר החפצים אפשר להניח בדרך כלל על הכיסאות הסמוכים.

בעלי מגבלה רפואית או ממדי גוף חריגים שאינם מאפשרים היבחנות על כיסא אוניברסיטאי יכולים לפנות ליחידה לבחינות מותאמות בבקשה להיבחן בחדר ובו כיסאות ושולחנות, בצירוף תיעוד רפואי עדכני, עד סיום ההרשמה למועד, על פי ההנחיות באתר לבחינה בתנאים מותאמים.

כיצד אבטיח את היבחנותי ביום מסוים במועד שיש בו שני ימי בחינה?

כאשר במועד מסוים יש שני ימי בחינה, אין אפשרות להבטיח את תאריך הבחינה המבוקש מראש. יתכן שמוטב לך להירשם למועד בחינה אחר, שבו תאריך הבחינה חשוב לך פחות. במהלך השבוע שלאחר משלוח פרטי השיבוץ לנבחנים בדוא"ל, אפשר לשנות את יום הבחינה באזור האישי באתר ב"פרטי השיבוץ" או בפנייה למרכז הזימונים בטלפון 02-6759555, שלוחה 1. השינוי יתאפשר רק אם נותרו מקומות פנויים ביום המבוקש ואם הבחינה הרצויה נערכת בשני הימים.

איני מרוצה מהשיבוץ שנקבע לי לבחינה. האם אפשר לשנותו?

השיבוץ לבחינה נעשה באופן אקראי בהתאם לפרטים שהזנת בטופס ההרשמה. בעת ההרשמה אפשר לבחור את מועד הבחינה, את שפת הבחינה ואת האזור שבו רוצים להיבחן. אין דרך להבטיח מראש יום מסוים במועד או קמפוס מסוים, מכיוון שעד לסיום ההרשמה איננו יודעים מה מספר הנרשמים המדויק ומה מספר הכיתות שיעמדו לרשותנו בכל קמפוס. עם זאת, אם ברצונך לנסות לשנות את מקום הבחינה שנקבע לך, אפשר לעשות זאת במהלך השבוע שלאחר משלוח פרטי השיבוץ לנבחנים בדוא"ל, על בסיס מקום פנוי, באזור האישי באתר ב"פרטי השיבוץ" או בפנייה למרכז הזימונים בטלפון 02-6759555, שלוחה 1. השינוי יתאפשר רק אם נותרו מקומות פנויים ביום המבוקש ובקמפוס המבוקש. אין אפשרות לבחור כיתת בחינה מסוימת.

לא קיבלתי עדיין (או איבדתי) את ההזמנה לבחינה. איך אוכל לדעת מתי להגיע ולאן?

לאחר סיום ההרשמה יקבלו הנבחנים פרטי השיבוץ לבחינה בדוא"ל או בדואר, וכן יוכלו לצפות בהם באזור האישי באתר ב"פרטי השיבוץ". רצוי לוודא את פרטי השיבוץ העדכניים באזור האישי באתר לפני יום הבחינה.

איבדתי את אישור ההרשמה והתשלום לבחינה.

אם נרשמת לבחינה באמצעות האתר, בסיום תהליך ההרשמה נשלח אישור לכתובת הדוא"ל שהזנת. אם שינית כתובת דוא"ל מאז, יש לעדכן את הפרטים  באזור האישי באתר, ולשלוח בקשה למדור פניות הציבור לקבלת העתק של האישור. האישור ישלח רק אל כתובת הדוא"ל המעודכנת באזור האישי באתר. אם אין באפשרותך למצוא את האישור המבוקש, אפשרלבקשו בכתב באמצעות "צור קשר" באתר.

האם אפשר להיבחן במועדים רצופים? האם יש הגבלה על מספר הבחינות שאפשר לגשת אליהן?

כן, אפשר להיבחן בבחינה הפסיכומטרית בכל מועד שבו היא מתקיימת. אין הגבלה על מספר הפעמים שבהן מותר לאדם להיבחן בבחינה זו.

נרשמתי לבחינה אך החלטתי לבטל את הרשמתי ואני מעוניין לקבל החזר על התשלום. מה לעשות?

יש לפנות למרכז הזימונים בדוא"ל zimunim@nite.org.il , בפקס 02-6759538, או במכתב רשום. דמי הבחינה יוחזרו בניכוי דמי הטיפול הכרוכים בהרשמה. ככלל, אם יתקבל מכתב הביטול לפני תאריך סיום ההרשמה לבחינה, ינוכו דמי טיפול בשיעור של 15% מדמי הבחינה. אם יתקבל המכתב אחרי תאריך סיום ההרשמה לבחינה ובתוך שלושה חודשים אחריה, ינוכו דמי טיפול בשיעור של 30% מדמי הבחינה.

נרשמתי לבחינה אך אני מעוניין לדחות את היבחנותי למועד מאוחר יותר. מה לעשות?

ניתן לעשות זאת באזור האישי או בפנייה למרכז הזימונים בטלפון  02-6759555 (שלוחה 1) . אם הבקשה תתקבל לפני סיום ההרשמה למועד שאליו נרשמת , ייעשה השינוי בלי תשלום. שינוי מועד הבחינה לאחר סיום ההרשמה יחויב בדמי טיפול בשיעור של %18 מדמי הבחינה שיהיו בתוקף ביום הבקשה. נבחן שלא הגיע לבחינה, יוכל לבצע את השינוי באתר כעשרה ימים לאחר הבחינה. פרטים נוספים כאן.

אני רוצה להיבחן במועד הקרוב אך החמצתי את מועד סיום ההרשמה. מה לעשות?

אפשר לנסות להירשם בהרשמה מאוחרת עד שמונה ימי עבודה לפני מועד הבחינה. לשם כך יש לפנות למרכז הזימונים בטלפון 02-6759555, שלוחה 1 ולברר אם נותרו מקומות ומהו נוהל ההרשמה. במקרה כזה יהיה התשלום 150% מדמי הבחינה הרגילים, ולא יהיה אפשר לבחור את אזור הבחינה. אין הרשמה מאוחרת לבחינה בתנאים מותאמים. פרטים נוספים כאן.

איך נרשמים לבחינה?

ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית יכולה להיעשות בשני אופנים:

- הרשמה מקוונת - באמצעות קישור זה.

- הרשמה ידנית באמצעות טופס מודפס - את הטופס אפשר לקבל בחנויות הספרים סטימצקי וצומת ספרים, או לבקש ממרכז הזימונים בטלפון 02-6759555 שלוחה 1.

למה ההרשמה מסתיימת יותר מחודש לפני כל מועד?

ההיערכות לקראת כל מועד בחינה מורכבת מאוד והיא  כוללת שריון של כיתות בחינה, שיבוץ של נבחנים לאזורי בחינה הקרובים למקום מגוריהם, הדפסת גיליון מילוי תשובות (תשובון) אישי לכל נבחן, הדפסה של אלפי חוברות בחינה, אריזת חוברות ותשובונים לכל כיתת בחינה, שכירת בוחנים ועוד. כדי להבטיח שההיערכות לבחינה תתבצע על הצד הטוב ביותר וללא טעויות נדרש זמן רב. מסיבה זו מאל"ו חייב לדעת חודש מראש לפחות כמה נבחנים עומדים לגשת לבחינה והיכן הם מעדיפים להיבחן.

עם זאת, היות שלפעמים מתרחשים מצבי חירום, מאל"ו מאפשר לנבחנים להירשם ב'הרשמה מאוחרת' ואף ב'הרשמת חירום' (הרשמה ביום הבחינה עצמו). הרשמה מסוגים אלו מייקרת את הבחינה משום שהיא דורשת היערכות נוספת ברגע האחרוןולכן מומלץ שלא להשתמש באפשרויות אלו אלא אם אין בררה אחרת.

האם אפשר להקליד את החיבור במחשב? האם אפשר להשתמש בטיוטה?

החיבורים נכתבים בכתב יד. כמו מילוי התשובון לשאלות הבררה ("השאלות האמריקאיות") גם הכתיבה במטלה זו נעשית בעיפרון. הנבחנים כותבים על גבי דף שורות המיועד לכך. בחוברת הבחינה יש מקום שיכול לשמש לכתיבת טיוטה. רק חלק מהנבחנים בתנאים מותאמים אישור להקליד את החיבור במחשב (אם קשייהם מצדיקים התאמה כזו).

האם אפשר לרשום את התשובות בחוברת הבחינה ולהעתיק אותן לגיליון התשובות אחר כך?

לא! את מילוי התשובות לכל פרק בגיליון התשובות יש לסיים במסגרת הזמן המוקצב לפרק. מי שלא הספיק למלא את כל תשובותיו לא יקבל לך זמן נוסף לעשות זאת. אסור בשום אופן לחזור לפרק קודם או לעבור לפרק אחר, אפילו אם נשאר לך זמן עד לסיום הפרק.

אם גיליתי במהלך הבחינה שחלה הסטה, כלומר שסימנתי את התשובות לשאלות שלא במקום הנכון, כיצד עלי לפעול?

יש להצביע, ולהמתין לבוא אחד המשגיחים ולהסביר את העניין בלחש. לפעמים המשגיחים יכולים לפתור את הבעיה במקום ולפעמים עליהם להתייעץ עם האחראים על הבחינה מטעם מאל"ו. מרגע גילוי הטעות יש להמשיך לפתור את הבחינה ולמלא את התשובות הבאות במקום הנכון בגיליון, ולא לעצור אלא אם כן הורו לך המשגיחים לעשות זאת.

אם משהו מפריע לי בזמן הבחינה, כיצד עלי לפעול?

יש להצביע, ולהמתין לבוא אחד המשגיחים ולהסביר את העניין בלחש. לפעמים המשגיחים יכולים לפתור את הבעיה במקום, ולפעמים עליהם להתייעץ עם האחראים על בחינה מטעם מאל"ו. בכל מקרה יש להמשיך ולפתור את הבחינה ולא לעצור, אלא אם כן הורו לך המשגיחים לעשות זאת.

מה לעשות במקרה של מחלה או הרגשה לא טובה ביום הבחינה?

אם להרגשתך יהיה לך קשה למצות את היכולות שלך עקב מצבך ביום המבחן, מומלץ לדחות את ההיבחנות למועד מאוחר יותר. נבחנים שלא הגיעו לבחינה, יוכלו לדחות את היבחנותם באתר או בטלפון החל מעשרה ימים לאחר הבחינה. נבחנים החשים ברע במהלך הבחינה יכולים לפנות לאחד הבוחנים ולבקש ממנו אישור להפסיק את בחינתם. נבחנים הממשיכים בבחינה למרות הרגשתם הרעה לא יוכלו לבוא בדרישות למאל"ו בנושא זה לאחר הבחינה.

האם אפשר לצאת לשירותים בזמן הבחינה?

אפשר לצאת לשירותים רק באישור המשגיחים ועל חשבון זמן הבחינה. מאחר שנדרש ליווי אישי של משגיח ביציאה לשירותים, יש להצביע ולהמתין עד שיקראו לך לצאת על פי התור.  אם מצבך הרפואי מחייב יציאות תכופות לשירותים, יש לפנות עד סיום ההרשמה למועד ליחידה לבחינות מותאמות ולשלוח אליה תיעוד רפואי עדכני על פי ההנחיות באתר לבחינה בתנאים מותאמים.

אני כותב ביד שמאל ושובצתי לחדר בחינה שבו כיסאות אוניברסיטאיים. מה עלי לעשות?

בכל חדר בחינה שבו יש כיסאות אוניברסיטאיים יש כסאות המיועדים לאטרי יד ימינם ("שמאליים"). המשגיחים מקבלים הנחיות לדאוג לתנאי כתיבה המתאימים לשמאליים שהודיעו על כך לפני תחילת הבחינה. לפיכך, עם ההגעה לחדר הבחינה יש לפנות למשגיחים ולבקש מהם להושיב אותך ליד משטח הכתיבה השמאלי שהוכן למענך.

למה רוב הנבחנים מקבלים 'כיסא אוניברסיטאי ("כסא סטודנט")', ורק מיעוטם מקבל כיסא ושולחן?

מרבית חדרי הבחינה מצוידים ב"'כיסא סטודנט'" כיסא מהסוג המשמש  במרבית השיעורים והמבחנים במוסדות להשכלה גבוהה. כדי להבטיח הוגנות, מאל"ו משבץ את כל הנבחנים בחדרי הבחינה באופן אקראי באמצעות מחשב. ממחקרים שערכנו עולה שתנאי הישיבה אינם משפיעים על הציון בבחינה.

לפעמים נבחנים שקיבלו '"כיסא סטודנט'" מבקשים להביא שולחן רגיל מחדר אחר. איננו יכולים לאפשר זאת, וזאת מכיוון שהדבר יפגע בשוויון בין הנבחנים (לא לכולם יש גישה לשולחנות, לא לכל החדרים אפשר להכניס שולחן, וכן הלאה).

למה תנאי ההיבחנות אינם זהים בכל חדרי הבחינה?

מאל"ו שוכר את חדרי  הבחינה ממוסדות לימוד רבים, ולכן אינו יכול תמיד לקבוע באיזה אולם או כיתה תיערך הבחינה ומה יהיו התנאים באותו חלל. למשל, רוב הכיתות במוסדות להשכלה גבוהה מצוידות ב'"כיסא סטודנט"' ורק במיעוטן יש שולחנות כתיבה רגילים, ומאל"ו אינו יכול לקבוע באילו מהן תיערך הבחינה. מאל"ו אינו שולט גם על רמת התחזוקה של הכיתות, על מערכות המיזוג והאוורור הפועלות בהן ועל הרעשים החודרים אליהן מבחוץ. אלפי נבחנים ויותר נבחנים בכל מועד, ולכן אי אפשר להתאים את תנאי ההיבחנות באופן מושלם להעדפותיו ו של כל נבחן ונבחן.

לפעמים הנבחנים מתלוננים על חום או על קור השוררים בחדר, על רעשים ועל הפרעות אחרות. יתרה מזאת, לפעמים יושבים בכיתה אחת נבחנים שצורכיהם עומדים בסתירה זה לזה: בקיץ אפשר למצוא נבחנים בלבוש קל המתלוננים על קור ומבקשים לכבות את המזגן לצד נבחנים בלבוש חם המתלוננים על חום ודורשים להגביר את עוצמת המזגן. בדומה לכך, לפעמים כמה נבחנים מבקשים לפתוח חלון כדי לאוורר את חדר הבחינה, ואילו אחרים מתנגדים לכך בטענה שפתיחת החלון תגביר את הרעש הבוקע מבחוץ.

מאל"ו משתדל להבטיח תנאים מיטביים לכל הנבחנים: הוא מוודא שחדרי הבחינה עונים על הדרישות, מודיע למוסדות הלימוד מתי תיערך בחינה כדי לצמצם את הרעשים בסביבת הכיתות ומשתדל לטפל במהירות וביעילות בבעיות חריגות שצצות בזמן הבחינה ועלולות לפגוע בריכוז של הנבחנים. כמו כן, מאל"ו בודק ביסודיות תלונות הנוגעות לתנאים בחדרי הבחינה, ובמקרים שבהם נמצא שהתלונות היו מוצדקות הוא מציע לנבחנים שנבחנו באותו חדר פתרון מקצועי ראוי. מכל מקום, אנו ממליצים להיערך מראש לכל האפשרויות: להביא אטמי אוזניים, להצטייד בבגד נוסף, ולהקדים להגיע לבחינה כדי לאתר את כיתת הבחינה בזמן ולא לאחר את שעת ההתחלה.

האם מותר להשתמש בשעון עצר בבחינה? למה יש הבדל בין הזמן שמדדתי בשעון עצר לבין הזמן שמדדו המשגיחים בשעון רגיל?

אסור להשתמש בשעונים מצפצפים מכל סוג. מותר להשתמש בשעון עצר רק אם אינו משמיע צליל.

המשגיחים מודדים את הזמן ברצף וללא הפסקות מתחילת הפרק הראשון ועד סיום הבחינה. כאשר נבחנים משתמשים בשעון עצר, עוצרים בסוף כל פרק ומפעילים אותו מחדש בתחילת הפרק הבא הפרק הבא אחריו, מצטבר פער בין הזמן שמדדו לבין הזמן שמדדו המשגיחים.לשעון המשגיחים כתוצאה מאיפוס חוזר ונשנה של שעונם בכל פרק לעומת המדידה הרציפה בשעון המשגיחים.

מה חייבים להביא לבחינה? מה כדאי להביא לבחינה?

לבחינה חייבים להביא את התעודה המזהה שבעזרתה נרשמת לבחינה (בלעדיה אי אפשר להיבחן), שני עפרונות, מחק ומחדד. כדאי להביא גם את הזימון לבחינה (כדי לסייע לך לוודא את מקום ושעת הבחינה), מזון ומשקה (בתנאי שאינם נמצאים באריזות שפתיחתן גורמת לרעש), ובגדים מתאימים (יש לקחת בחשבון שבכיתת הבחינה עלול להיות קר או חם משציפית).

מה אסור להכניס לחדר הבחינה?

לחדר הבחינה אסור להכניס אטמי אוזניים המחוברים בחוט או קשת (אטמי ספוג פשוטים מותרים), מכשיר אלקטרוני מכל סוג שהוא (טלפון, מחשב, נגן מוזיקה, מצלמה, שעון חכם, מילונית, מחשבון וכדומה), דפים, ספרים, מילונים, עטי הדגשה ("מרקרים") ושעון המשמיע צפצוף.

איבדתי את תעודת הזהות שלי. מה עלי לעשות?

בעלי אזרחות ישראלית שאין בידם תעודת זהות יוכלו להזדהות ביום הבחינה באמצעות דרכון ישראלי תקף, או רישיון נהיגה ישראלי תקף, או תעודת חוגר/קצין.

נבחנים שאינם אזרחי ישראל נדרשים להירשם לבחינה באמצעות מספר דרכון זר תקף ולהזדהות ביום הבחינה באמצעות אותו דרכון.

האם יש בחירה בין כמה מטלות כתיבה?

לא. מחקרים מצאו כי בחירת מטלה אחת מכמה מטלות המוצעות לנבחן גוזלת זמן ומקצרת את הזמן המושקע בכתיבה עצמה. נוסף על כך, ההשוואה בין נבחנים שהשיבו למטלות כתיבה שונות זו מזו היא השוואה פחות מדויקת. אנו סבורים שהחסרונות הנעוצים במתן אפשרות לבחור בין כמה מטלות עולים על היתרונות, ולכן לא ניתנת אפשרות כזאת.

באילו שפות מותר לי לכתוב את החיבור?

כל נבחן חייב לכתוב את החיבור בשפת הבחינה שאליה הוא נרשם ושבה הוא נבחן. אם הבחינה בעברית - החיבור חייב להיכתב בעברית, אם בערבית - בערבית, אם ברוסית - ברוסית, וכן הלאה. מי שנבחן בנוסח המשולב רשאי לכתוב את החיבור בכל אחת מהשפות המופיעות בנוסח המשולב, כלומר באנגלית, בעברית, ברוסית, בספרדית, בגרמנית, באיטלקית, בהונגרית, באמהרית, בפורטוגלית או בהולנדית.

נבחן שיכתוב את חיבורו בשפה שאינה שפת הבחינה - חיבורו ייפסל, והוא יקבל את הציון הנמוך ביותר במטלת הכתיבה.

כתיבתם של בני אדם שונים עשויה להתאפיין בסגנונות ובתכנים שונים מאוד אלה מאלה. איך אפשר להשוות ביניהם?

אמנם נכון שלכותבים שונים יכולים להיות טעם, סגנון, עמדות ורקע שונים, והם משתקפים בכתיבתם, ועם זאת, כתיבה עיונית טובה עונה על הקריטריונים שפורטו בתשובה הקודמת, ללא קשר להבדלים האלה. הערכת מטלות הכתיבה נעשית בדרך אובייקטיבית והוגנת. היא משקפת את יכולתם של הנבחנים לכתוב כתיבה עיונית, ואינה מושפעת מקריטריונים לא רלוונטיים.

כיצד ניתן הציון על מטלת הכתיבה?

הכתיבה שהנבחנים נדרשים לה בבחינה הפסיכומטרית היא כתיבה עיונית. אפשר להעריך כתיבה כזאת בכמה ממדים. הערכת מטלת הכתיבה בבחינה הפסיכומטרית נעשית בשני ממדים: תוכן החיבור ולשון החיבור. הערכת התוכן נעשית על פי קריטריונים כגון הרלוונטיות של התוכן לנושא המטלה, רמת הביסוס של הטענות, הביטוי שניתן לחשיבה ביקורתית וארגון הכתוב. הערכת הלשון נעשית על פי קריטריונים כגון בהירות הכתוב, הלימת הסגנון לכתיבה עיונית, תקינות הלשון, הדיוק בהבעה והעושר הלשוני.

מעריכי החיבורים נבחרים בקפידה ומקבלים הכשרה במאל"ו. שני מעריכים בודקים כל חיבור ללא תלות זה בהערכתו של זה. כל מעריך נותן לחיבור שני ציונים: ציון בממד התוכן וציון בממד הלשון. הציון על החיבור הוא אפוא סכום של ארבעה ציונים שנתנו המעריכים. במקרה של פער גדול בין ההערכות שנתנו שני המעריכים מועבר החיבור למעריך שלישי, והציון הוא סכום ההערכות של המעריך השלישי והמעריך הקרוב אליו ביותר בהערכותיו.

האם ניתן ציון נפרד למטלת הכתיבה?

לא. מטלת הכתיבה היא סוג אחד מסוגי המטלות בתחום החשיבה המילולית בבחינה, והציון בה משוקלל עם הציונים במטלות האחרות בתחום זה (אנלוגיות, הבנת הנקרא וכדומה) לכדי ציון אחד - הציון בתחום החשיבה המילולית. משקלה של מטלת הכתיבה הוא 25%, ומשקל שני פרקי שאלות הבררה ("שאלות אמריקאיות") הוא 75%.

מדוע הוחלט לכלול בבחינה הפסיכומטרית מטלת כתיבה?

מאוקטובר 2012, כל נבחני הבחינה הפסיכומטרית - ובכללם הנבחנים בכל השפות (ולא רק בעברית) והנבחנים בתנאים מותאמים - נבחנים במתכונת הנוכחית של הבחינה, הכוללת מטלת כתיבה. הוספת מטלת כתיבה לבחינה משקפת את החשיבות שהמוסדות להשכלה גבוהה מייחסים ליכולת הכתיבה. מוסכם על המוסדות להשכלה גבוהה שהיכולת להציג רעיון בכתב היא יכולת הרלוונטית לכל מי שלומד לימודים אקדמיים. מיומנות הקריאה ומיומנות הכתיבה הן יכולות משלימות, ושתיהן חיוניות להצלחה בלימודים האקדמיים. הקריאה היא הערוץ המרכזי לרכישת ידע חדש, והכתיבה משמשת בסיכום החומר הנלמד, ביישומו ובפיתוח והבעה של רעיונות חדשים, ונוסף על אלה - במילוי מטלות לימודיות רבות שבעזרתן מעריכים את הישגי הסטודנטים.

רשמתי את תשובותי בחוברת הבחינה ולא הספקתי להעתיקן לגיליון התשובות. האם תוכלו לעשות זאת בשבילי?

אין אפשרות למלא את גיליון התשובות בשבילך. בחוברת ההדרכה באתר ובהנחיות שהמשגיחים מקריאים לפני הבחינה מוסבר כיצד יש לסמן את התשובות במהלך הבחינה,  ומודגש שבשום מקרה לא יורשה נבחן לחזור לפרק בחינה שזמנו תם.  היות שציוני הבחינה יחסיים, התחשבות בנבחנים שלא סימנו את תשובותיהם במסגרת הזמן המוקצב תפגע בעיקרון ההוגנות ותפלה נבחנים אחרים לרעה. יתר על כן, כל החוברות מושמדות לאחר הבחינה ואינן נשמרות בידינו.

אם יש לי השגות על האופן שבו התנהלה הבחינה שניגשתי אליה, מה עלי לעשות?

נבחנים שיש להם הערה, תלונה או השגה בנוגע להתנהלות הבחינה, יכולים לשלוח פנייה בכתב בתוך שבוע מיום הבחינה (דרך האתר, בפקס או בדואר) אל המדור לפניות הציבור במאל"ו. כל פניה תזכה למענה אישי תוך 25 ימי עבודה. מאל"ו אינו מקבל תלונות קבוצתיות או תלונות טלפוניות. הערה בטופס המשוב אינה תחליף לפניה.

עד מתי ציון הבחינה תקף?

לפי חוק, מוסדות הלימוד רשאים לקבוע עד מתי ציוני הבחינות תקפים מבחינתם. האוניברסיטאות קבעו כי לצורך קבלה ללימודים יהיו ציוני הבחינה הפסיכומטרית תקפים שבע שנים לפחות. מוסדות לימוד אחדים קבעו שהציונים יהיו תקפים לזמן רב אף יותר. לקבלת פרטים מדויקים בנושא זה יש לפנות למשרד לקבלת תלמידים במוסד הלימודים שאליו ברצונך להירשם.

האם מוסד הלימודים שקיבל את ציוניי יודע שנבחנתי בתנאים מיוחדים?

מאל"ו אינו מעביר מידע על התאמת תנאי הבחינה ביוזמתו, אך מוסדות הלימוד רשאים לברר אם הבחינה נעשתה בתנאים רגילים או מותאמים. מוסדות המבקשים מידע זה, מקבלים אותו ממאל"ו ללא פירוט של סוג הלקות שבגללה הותאמו התנאים.

אם ציוני בבחינה קודמת שניגשתי אליה גבוה יותר מציוני השנה, במה יתחשבו האוניברסיטאות? איזה ציון קובע (הגבוה או האחרון)?

מוסדות הלימוד אוטונומיים בכל הקשור בקבלת מועמדים ומיונם. מאל"ו אינו מתערב בהחלטות אלה. למיטב ידיעתנו, כאשר מועמד נבחן מספר פעמים בבחינה פסיכומטרית, מוסדות הלימוד נוהגים להחשיב את הציון הגבוה מביניהם. אולם יש לבדוק זאת במשרד לקבלת תלמידים במוסד שאליו נרשמת.

האם אפשר לבדוק שוב את מטלת הכתיבה שלי?

לא. הציון של מטלת הכתיבה ניתן על סמך הערכותיהם של שני מעריכים בלתי תלויים.  אם מתגלה פער גדול בין הערכותיהם, מתבצעת הערכה שלישית ע"י מעריך נוסף. לפיכך, אין מקום לבקש הערכה נוספת של החיבור, משום שאם היה צורך בכך, היא נעשתה ממילא.

האם אפשר לערער על הציון שקיבלתי?

קריאת גיליון התשובות נעשית בקורא אופטי, והיא מדויקת ביותר. עם זאת, מאל"ו מציע הליך של בדיקה חוזרת. בדיקה חוזרת אפשר לבקש עד שלושה חודשים מיום הבחינה, תמורת דמי טיפול בסך 60 ₪. אם בעקבות הבדיקה יתברר שאמנם חלה  טעות בקריאה של גיליון התשובות, יוחזרו לך דמי הטיפול במלואם. כדי לשלם את דמי הטיפול בכרטיס אשראי באזור האישי באתר, יש לבחור את מועד הבחינה הרצוי ב"ציונים", ואז לבחור "בקשה לבדיקה חוזרת".

איך אוכל לברר את ציוני בבחינות משנים קודמות?

ניתן ומומלץ להוריד קובץ PDF של תעודת הציון באזור האישי באתר.

כמו כן, בציונים בבחינות קודמות אפשר לצפות באזור האישי שלך באתר. אפשר גם לבקש ממדור ציונים לשלוח את הציונים לכתובת הדוא"ל שמסרת בעת ההרשמה לבחינה. שירות זה פטור מתשלום. אם שכחת את סיסמתך לאזור האישי, אפשר לחדשה באמצעות הקשה על "שכחת סיסמה?"

איך מדווחים הציונים לנבחנים?

בתוך 45 יום מיום הבחינה הציונים מועברים לנבחנים בדוא"ל או נשלחים בדואר ישראל לכתובת שרשמו בזמן ההרשמה. אם לא התנגדת לקבלת הדיווח בדוא"ל, יישלחו הציונים בדרך זו בלבד. אם התנגדת לקבלת הדיווח בדוא"ל, יישלחו הציונים לביתך בדואר ישראל בלבד.
כמו כן תוכל לראות את ציוניך גם באתר סמוך ליום דיווחם למוסדות הלימוד, לפי פרטים אישיים מזהים: מספר הזהות וסיסמה.

משלוח עותק נוסף של הציונים לנבחן פטור מתשלום עד 3 חודשים מיום הבחינה. לאחר פרק זמן זה מאל"ו ממליץ לעשות פעולה זו באזור האישי. שירות זה כרוך בתשלום בסך 39 ש"ח עבור כל תעודה. יש לבחור באזור האישי את מועד הבחינה הרצוי ב-"ציונים" ואז "בקשה לקבלת תעודה". ניתן לשלם באתר בכרטיס אשראי. תוכל לעשות זאת באזור האישי באתר או להוריד טופס לתשלום בכרטיס אשראי. יש לשמור ולשלוח את הטופס כקובץ מצורף (as an attachment) בדוא"ל score@nite.org.il או בפקס 02-6754765. הנך מתבקש לפנות בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה כדי לוודא שהבקשה אמנם התקבלה.

התבקשתי להעביר את ציוני ישירות למוסד לימודים נוסף. כיצד עלי לפעול?

אם ברצונך שציוניך ידווחו ישירות למוסד לימודים, יש לבחור בתוך האזור האישי באתר את מועד הבחינה הרצוי ואז את "רשימת המוסדות שאליהם בחרת לדווח על ציונך", ואז "הוסף/הסר מוסדות". לחילופין, ניתן להוריד טופס בקשה להעברת ציון למוסדות ולשלוח אותו למדור ציונים כקובץ מצורף לדוא"ל  score@nite.org.il או לפקס 02-6754765.  עליך לפנות בטלפון למדור ציונים (02-6759555 שלוחה 2) אם לא קיבלת אישור אנא פנה בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה כדי לוודא שהבקשה אכן התקבלה. בקשה מסוג זה פטורה מתשלום. לאחר הטיפול בבקשה לדיווח ציונים למוסדות יהיו הציונים נגישים למוסדות. משיכת הציונים ע"י המוסדות מתבצעת בתוך שבעה ימי עבודה. לא ניתן לקצר את זמן דיווח הציונים. לא נוכל לדווח ציונים למוסדות לימוד שאינם מופיעים ברשימת המוסדות באתר.

איך מבצעים התנגדות לדיווח ציוני לאוניברסיטאות?

אם יש לך התנגדות לדיווח ציוני בחינתך לאחת או יותר מבין שש האוניברסיטאות שאליהם מועברים הציונים באופן אוטומטי, תוכל/י לבצע זאת באזור האישי באתר מאל"ו. לחלופין, ניתן לשלוח לפני יום הבחינה בקשה בדוא"ל למדור ציונים לכתובת score@nite.org.il בציון המוסדות שלהם אתה מבקש או מתנגד להעביר את ציוניך. בכל פנייה יש לציין שם מלא (משפחה ופרטי), מספר הזהות, שם הבחינה ותאריך הבחינה.

איך מדווחים הציונים למוסדות?

הציונים מדווחים לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לאוניברסיטת בר-אילן, לאוניברסיטת חיפה, לאוניברסיטה העברית בירושלים, לאוניברסיטת תל-אביב ולטכניון. לפי בקשתך ידווחו ציוניך למוסדות נוספים שתסמן באתר. במקביל, ידווחו הציונים לנבחנים בדוא"ל.

כיצד ניתן הציון על מטלת הכתיבה?

שני מעריכים בודקים כל חיבור ללא תלות זה בהערכתו של זה. המעריכים נבחרים בקפידה ומקבלים הכשרה במרכז הארצי לבחינות ולהערכה. כל מעריך נותן לחיבור שני ציונים: ציון בממד התוכן וציון בממד הלשון. הציון על החיבור הוא אפוא סכום של ארבעה ציונים שנתנו המעריכים. במקרה של פער גדול בין ההערכות שנתנו שני המעריכים, ניתן החיבור למעריך שלישי, והציון הוא סכום ההערכות של המעריך השלישי והמעריך הקרוב אליו ביותר בהערכותיו.

איך מחושבים הציונים?

הציונים מחושבים בארבעה שלבים: 1) חישוב ציון גלם במטלת הכתיבה. 2) חישוב ציוני גלם בפרקי הברֵרה 3) חישוב הציונים בשלושת תחומי הבחינה ותרגומם לסולם אחיד. סולם הציונים בכל אחד משלושת התחומים הוא מ-50 עד 150. 4) חישוב הציונים הפסיכומטריים הכלליים המתבססים על משקלות שונים של התחומים בבחינה. סולם הציונים בכל אחד מהציונים הפסיכומטריים הכלליים הוא מ-200 עד 800. לפרטים נוספים ראו כאן.

אין באפשרותי להיכנס לאזור האישי באתר ולראות את ציוניי.

באפשרותך ללחוץ על הקישור "שכחת סיסמה?" ולקבל סיסמה זמנית לטלפון הנייד או לכתובת הדוא"ל שלך לפי בחירתך.

לא קיבלתי את ציוניי בדוא"ל. מה לעשות?

אפשר לצפות בציונים באזור האישי באתר מאל"ו ללא תשלום. אם החלפת כתובת דוא"ל מאז הרשמתך לבחינה, יש לעדכן את כתובת הדוא"ל שלך באזור האישי או לפנות למדור ציונים בטלפון 02-6759555, שלוחה 2, או בדוא"ל score@nite.org.il. כמו כן אפשר לבקש ממדור ציונים לשלוח את הציונים לכתובת הדוא"ל שלך. שירות זה אינו כרוך בתשלום.

הציון שלי נחוץ לי בדחיפות, האם אפשר לזרז את העברתו?

מאל"ו מחויב להעביר למוסדות הלימוד ולנבחנים ציונים שהם מדויקים, מהימנים וברי השוואה. הבדיקות והחישובים הנחוצים לשם כך נמשכים זמן מה. הציונים מחושבים יחד לכל הנבחנים במועד, ואין אפשרות להקדים את העברת הציונים לנבחן יחיד.

מתי יועברו ציונים למוסדות? מתי ואיך אקבל אותם?

מאל"ו מחויב להעביר את ציוני בחינות הכניסה למוסדות הלימוד ולנבחנים עצמם בתוך פרק זמן שלא יעלה על 45 ימים. תחזית עדכנית לגבי מועד דיווח הציונים מופיעה בטבלת מועדי הבחינות באתר. הנבחנים יקבלו את הציונים בכתובת הדוא"ל שמסרו בעת הרשמתם לבחינה.