לימודי תעודה בפסיכומטריקה

סמל התכנית ללימודים מתקדמים בפסיכומטריקה

פסיכומטריקה היא תחום מחקרי יישומי העוסק בתיאוריה ובמתודולוגיה של מדידה והערכה של כישורים, יכולות, תכונות, ידע ועמדות של אנשים ומאפיינים של ארגונים. מדידה והערכה הן הליכים חשובים ביותר המיושמים בתחומים רבים, למשל במערכת החינוך, באבחון פסיכולוגי, בתהליכי רישוי, במיון ובהסמכה לתחומים מקצועיים ובהערכת מדיניות, תכניות ופרויקטים. פסיכומטריקה משלבת ידע מתחומי דעת שונים: פסיכולוגיה, חינוך, סטטיסטיקה, מתמטיקה ומדעי המחשב.

באקדמיה בישראל כמעט אין כיום אנשי סגל בתחום של המדידה וההערכה ומכיוון שאין בתחומים אלה תוכניות לימודים לתואר שני ושלישי, אין הכשרה של דור מומחים חדש בתחום. כדי לתקן זאת, התגבשה ועדה ללימודים מתקדמים בפסיכומטריקה המורכבת מאנשי אקדמיה בתחום (להלן: הוועדה). בעקבות המלצות הוועדה, מאל"ו פתח מסלול לימודי תעודה בפסיכומטריקה. המימון הנדרש לפיתוח הקורסים מקורו בקרן פילנתרופית, שמימנה בנוסף גם מלגות לדוקטורנטים ופוסט דוקטורנטים בתחום (בישראל ובחו"ל). כיום לא מוצעות מלגות חדשות מטעם הקרן. מסלול הלימודים קיבל את ברכת האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפ"י).

תוכנית לימודי התעודה נפתחה בתחילת 2018 והשתתפו בה 130 תלמידים עד כה. התוכנית כוללת שישה קורסים. ניתן גם להירשם לקורסים בודדים. רוב הקורסים פותחו במאל"ו, מועברים באופן מקוון, וכרוכים בתשלום שנועד לכסות את עלויות העברתם. יתר הקורסים מועברים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ וכרוכים בתשלומים לאותם מוסדות.

 

למי מיועדים הלימודים?

לימודי התעודה בפסיכומטריקה מיועדים לאנשים העוסקים במדידה והערכה במסגרת עבודתם ומעוניינים בפיתוח מקצועי, וכן לאנשים המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בתחומים אלו כדי להשתלב בתחום הפסיכומטריקה בעתיד. הלימודים מתאימים לאנשים העובדים בתחומי מדידה והערכה במערכת החינוך, במשרדי ממשלה, בארגונים ציבוריים ובקרנות פילנתרופיות.

כמו כן, הלימודים מיועדים לתלמידי תואר שני ושלישי המעוניינים לקבל הכשרה פסיכומטרית וליישמה בעבודת המחקר שלהם.

 

מטרות לימודיות

תוכנית הלימודים תוכננה ונבנתה כך שבוגריה ישיגו את המטרות שלהלן:

תאוריה

 • הכרת מונחים חשובים בפסיכומטריקה והבנת ההקשר התאורטי שלהם
 • חשיפה למגוון רחב של ספרות פסיכומטרית בסיסית וכן לאפיקי מחקר חדשים בתחום
 • הכרת ההיבטים האתיים וההשלכות האתיות של התחום.

ביקורת

 • הכרת הסוגיות התאורטיות והמעשיות המעסיקות את הפסיכומטריקאים באקדמיה ומחוצה לה
 • פיתוח יכולות חשיבה עצמאית וביקורתית בתחום המדידה וההערכה
 • דיון באופן שבו מבחנים משפיעים על החברה ומושפעים ממנה.

פרקטיקה

 • התוודעות למגוון רחב של כלי הערכה ומדידה ולעקרונות חשובים בפיתוחם;
 • רכישת ידע ומיומנויות סטטיסטיות הדרושים לעבודה ומחקר בתחום המדידה והערכה
 • חיזוק המיומנות בשימוש בשיטות כמותיות למחקר ולפתרון בעיות;
 • התנסות בדיון מקצועי בנושאים פסיכומטריים, בכלל זה כתיבה והצגת דברים.

 

מבנה הלימודים

משך הלימודים כשנתיים, והם נחלקים לשלוש קטגוריות: (א) תאוריות מבחנים, סטטיסטיקה ושיטות מחקר, (ב) פיתוח מבחנים והשימוש בהם, (ג) מדידה, הערכה וחברה.

הקורסים הכלולים בתוכנית לימודי התעודה בפסיכומטריקה:

א. תאוריות מבחנים, סטטיסטיקה ושיטות מחקר

 • סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות (ניתן לקבל פטור על סמך לימודים קודמים)
 • יסודות הפסיכומטריקה (קורס מקוון)
 • תורת התגובה לפריט (IRT) (קורס מקוון)

ב. פיתוח מבחנים והשימוש בהם

 • פיתוח כלי מדידה והערכה (קורס מקוון)
 • סוגיות מעשיות במדידה והערכה (קורס מקוון)

ג. מדידה, הערכה וחברה

 • מבחנים וחברה (ניתן לקבל פטור על סמך לימודים קודמים)

הסבר מורחב, הכולל בין השאר את תנאי הקבלה, מבנה הלימודים, מקום הלימודים ומועדם, ופירוט התכנים הנלמדים בקורסים ניתן למצוא בקישור - עלון הסבר מורחב - לימודי התעודה בפסיכומטריקה

בשאלות ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לתוכנית ללימודים מתקדמים בפסיכומטריקה: icap@nite.org.il