צילום וידאו של כנס 2014

נושא הכנס: אתיקה בקבלה להשכלה גבוהה
תאריך: יום ג', 17/6/2014
מנחה ויו"ר הכנס: ד"ר אבי אללוף, רמ"ד ציונים, מאל"ו

דברי פתיחה

מר דניאל מילוא, מנהל המרכז לאתיקה בירושלים

אתיקה בקבלה למוסדות להשכלה גבוהה

ד"ר יואב כהן, מנכ"ל מאל"ו

שיטות קבלת מועמדים להשכלה גבוהה בעולם

גב' איילת גולדצווייג, מדור מחקר, מאל"ו

העדפה מתקנת באוניברסיטאות בישראל: גיוון ומוביליות

פרופ' סיגל אלון, אוניברסיטת תל-אביב

אתיקה בתקשורת

גב' דליה דורנר, שופטת בית המשפט העליון בדימוס, ונשיאת מועצת העיתונות

פאנל ודיון

דיון בהשתתפות הקהל - דילמות אתיות

בהנחיית מר דניאל מילוא, מנהל המרכז לאתיקה בירושלים
גב' שרון מויאל, מנהלת מרכז יעוץ ורישום, עזריאלי-מכללה אקדמית להנדסה ירושלים
גב' אסתי נח, רמ"ד רישום וקבלה, האוניברסיטה העברית בירושלים
מר עמית ניצן, מנהל אגף רישום ומינהל תלמידים, אוניברסיטת תל אביב
גב' אפרת נתיב-רונן, ראש מרכז רישום וקבלת תלמידים, הטכניון
גב' רותי רבינוביץ, ראש אגף מינהל תלמידים, אוניברסיטת חיפה