כנס העמיתים השנתי

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה עורך אחת לשנה כנס המיועד לנציגי המוסדות להשכלה גבוהה אשר משתמשים בבחינה הפסיכומטרית ובבחינות אחרות של המרכז ככלי למיון מועמדיהם. בכנס משתתפים גם גופים ומוסדות אחרים השותפים למרכז בפרוייקטים שונים בנושאי מבחנים והערכה, וכן נציגים ממשרדי ממשלה (חינוך, עבודה ורווחה, קליטה, בריאות ועוד) הנעזרים במרכז לצורכי מבחנים למיון ולהסמכה.

בכנס יש בעיקר הרצאות ודיונים בנושאי מיון והערכה במערכת החינוך ובמערכות אחרות. המציגים באים מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה, מהמוסדות המשתתפים ומגופים אחרים. נוסף על התעדכנות בנושאים של מיון, מבחנים והערכה ובנושאים רלוונטיים אחרים, הכנס הוא הזדמנות להחלפת מידע ולהיכרות בין משתתפיו.

השנה הכנס נערך בתאריך 3.6.24 במרכז שלוה בירושלים.

סדר יום
תקצירי ההרצאות

מרכז שלוה

תקצירי הרצאות לפי שנים

2023
2022

2019

2018
2017
2016
2015
2014 (צילום וידאו)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990