כנס העמיתים השנתי

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה עורך אחת לשנה כנס המיועד לנציגי המוסדות להשכלה גבוהה אשר משתמשים בבחינה הפסיכומטרית ובבחינות אחרות של המרכז ככלי למיון מועמדיהם. בכנס משתתפים גם גופים ומוסדות אחרים השותפים למרכז בפרוייקטים שונים בנושאי מבחנים והערכה, וכן נציגים ממשרדי ממשלה (חינוך, עבודה ורווחה, קליטה, בריאות ועוד) הנעזרים במרכז לצורכי מבחנים למיון ולהסמכה.

בכנס יש בעיקר הרצאות ודיונים בנושאי מיון והערכה במערכת החינוך ובמערכות אחרות. המציגים באים מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה, מהמוסדות המשתתפים ומגופים אחרים. נוסף על התעדכנות בנושאים של מיון, מבחנים והערכה ובנושאים רלוונטיים אחרים, הכנס הוא הזדמנות להחלפת מידע ולהיכרות בין משתתפיו.

השנה התקיים הכנס בתאריך 12/6/2019, בקמילו - הבית הירוק, תל אביב.

תמונה כנס 2019

סדר יום
תקצירי ומצגות ההרצאות

תקצירי הרצאות לפי שנים

2018 2017 (כולל מצגות) 2016 2015 2014 (צילום וידאו)
2013 2012 2011 2010 2009
2008 2007 2006 2005 2004
2003 2002 2001 2000 1999
1998 1997 1996 1995 1994
1993 1992 1991 1990