שאלון מוכנות ללימודים אקדמיים - מידע לסטודנטים

מיזם המוכנות ללימודים אקדמיים מיועד לסטודנטים המתחילים את לימודיהם בהשכלה הגבוהה, ומטרתו היא לסייע לכם בהשתלבות מוצלחת בלימודים אקדמיים.

במסגרת המיזם יוצג לכם שאלון קצר (6 עד 9 דקות), ובסיומו יוצג לכם משוב אישי (מילולי וגרפי) ובו המלצות להשתלבות מוצלחת בלימודים. ההמלצות מותאמות לכם ומבוססות על ניתוח התשובות שנתתם בשאלון. העתק המשוב האישי יישלח גם לכתובת המייל שלכם, אם תציינו אותה בשאלון.

נוסף על כך, התשובות לשאלון יסייעו לאוניברסיטה לשפר את השירות לסטודנטים ולהציע ליווי וסיוע לסטודנטים הזקוקים לכך.

כדי לעודד את השתתפותכם, דיקן הסטודנטים בכל מוסד לימודים שיצטרף למיזם יעניק חמש מלגות שכר לימוד בגובה של 1,000 ₪ כל אחת לחמישה סטודנטים מקרב המשיבים על השאלון. נוסף על כך, מלגת שכר לימוד בגובה 10,000 ₪ תוענק לאחד המשיבים בתמיכת קרן אדמונד דה רוטשילד.