שאלון המוכנות ללימודים אקדמיים - מידע למוסדות לימוד

שנת הלימודים תשפ"ד שנפתחת בימים אלו מציבה אתגרים רבים, ובהם הצורך לסייע לסטודנטים להתמיד בלימודים ולהתמודד עם העלייה בסיכון לנשירה.

מיזם המוכנות ללימודים אקדמיים, בשיתוף קרן אדמונד דה רוטשילד, נועד לאתר סטודנטים בסיכון לנשירה עוד לפני תחילת הלימודים כדי לאפשר התערבות מוקדמת המותאמת לצורכי הסטודנט. בדיקת המוכנות האקדמית מתחשבת במדדים אישיים ובין-אישיים החורגים מן הנתונים הסוציו-דמוגרפיים שלרוב משמשים את מוסדות הלימוד לאיתור סטודנטים בקבוצות סיכון. המיזם כולל העברה של שאלון לבדיקת מוכנות ללימודים אקדמיים, מתן משוב אישי לסטודנט, העברת תמונה מסכמת של מוכנות הסטודנטים למוסד הלימודים ובניית תוכנית תמיכה וסיוע מקצועית לסטודנטים.

השאלון ממפה את המוכנות של סטודנטים לפני תחילת לימודיהם בשישה היבטים פסיכו-חברתיים: מסוגלות עצמית אקדמית, מחויבות ללימודים, נינוחות חברתית, מעורבות בקמפוס, משמעת עצמית וחוסן אישי. מטרת המיפוי היא זיהוי מוקדי קושי לשם התוויית תוכנית תמיכה ולשם סיוע להשתלבות מוצלחת בלימודים.

עד שנת הלימודים תשפ"ג יושם המיזם במוסדות מועטים ובהיקף מצומצם. בשל החשיבות הרבה של איתור סטודנטים בסיכון לנשירה, בשנת הלימודים תשפ"ג הועבר המיזם לאחריות המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו), וזאת כדי להנגישו למספר גדול של מוסדות אקדמיים. לשם כך קיבל מאל"ו תמיכה כספית מקרן אדמונד דה רוטשילד.

בשנת הלימודים תשפ"ג יותר מ-4,000 סטודנטים משלוש אוניברסיטאות ומשבע מכללות אקדמיות מילאו את השאלון וקיבלו משוב אישי. נוסף על כך, כל אחד מאותם מוסדות קיבל מידע על פרופיל המוכנות של כל סטודנט שלו שהשיב על השאלון, וכן דוח מוסדי ובו סיכום תשובות הסטודנטים שלו על השאלון.

בשנת הלימודים תשפ"ד הותאם המיזם למצב במדינה, והוא מתרחב למוסדות נוספים ומועבר גם בשפה הערבית.

ממצאי מחקר בנושא יישום המיזם מלמדים כי סיכויי הנשירה מן הלימודים של סטודנט שמוכנותו נמוכה גדולים פי ארבעה מאלה של סטודנט שמוכנותו בינונית או גבוהה. כמו כן נמצא כי עצם מילוי השאלון (וקבלת המשוב האישי) מצמצם את הסיכוי לנשירה ב-48%. נוסף על כך, נמצא שסדנאות הכנה וליווי אישי מפחיתים משמעותית את אחוזי הנשירה. את תקציר המחקר בעברית אפשר לקרוא בקישור זה.

את המיזם פיתחו פרופ' איתמר גתי וד"ר מיכל פיליפס-ברנשטיין מביה"ס לחינוך באוניברסיטה העברית. המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מעבד את הנתונים ומעביר אותם למוסדות הלימוד, וקרן אדמונד דה רוטשילד מעניקה למיזם תמיכה.

מה נדרש ממוסד לימודים המעוניין להצטרף למיזם?

מוסד לימודים שמעוניין להצטרף למיזם מוזמן לפנות לרכז המיזם במרכז הארצי לבחינות ולהערכה (muchanut@nite.org.il).

לשם השתתפות במיזם על המוסד לבצע את הפעולות שלהלן:

  1. מינוי רכז/ת (יועצ/ת חינוכי/ת או איש/אשת מקצוע) שיהיו אמונים על המיזם במוסד הלימודים ויעמדו בקשר עם נציג מאל"ו.
  2. השתתפות בסדנת הדרכה (מול ד"ר מיכל פיליפס-ברנשטיין) וגיבוש תוכנית תמיכה וסיוע לסטודנטים.
  3. הטמעת תוכנית התמיכה והסיוע במוסד הלימודים.
  4. הענקת מלגות על סך 1,000 ₪ כל אחת לחמישה מהסטודנטים שהשיבו לשאלון.
  5. בסוף שנת הלימודים: העברת דוח תמציתי המסכם את הפעולות שבוצעו במוסד לשם צמצום נשירה, כולל דיווח על היקף יישום תוכנית התמיכה.
  6. במהלך שנת הלימודים תשפ"ה (או לחלופין, לאחר בירור נתוני הנשירה בתום שנת הלימודים הראשונה): העברת נתונים מסכמים (שאינם כוללים מידע מזהה) על היקף הנשירה במוסד במהלך שנת הלימודים או בסופה בפילוח של משיבים / לא משיבים על השאלון.
  7. מוסדות שיהיו מעוניינים במחקר מעקב יתבקשו להעביר נתונים נוספים.

מצגת המיזם
מענה לשאלות נפוצות

פנייה לרכז המיזם במרכז הארצי לבחינות ולהערכה:
muchanut@nite.org.il
02-6759578

תמונה המציגה את שלבי המיזם: מיפוי, משוב אישי, ניתוח ותכנון, התערבות, תוצאה