מחירי שירותים לנבחנים

הבחינה הרשמה רגילה שינוי מועד בחינה הרשמה מאוחרת לבחינה הרשמה לבחינה ביום הבחינה
הבחינה הפסיכומטרית 590 ₪ 107 ₪ 885 ₪ 1,475 ₪
בחינת מתא"ם 670 ₪ 121 ₪ 1,005 ₪ 1,675 ₪
בחינת אמיר"ם/אמירנט 275 ₪ 50 ₪    
בחינת יעלנט 260 ₪ 48 ₪    

 

נבחנים מחו"ל  
הרשמה לבחינה פסיכומטרית הנערכת בחו"ל 840 ₪ / $250 / 220
הרשמה לבחינת יע"ל הנערכת בחו"ל 465 ₪ / $140 / 125

 

אבחון לקויות למידה במכון אלה  
דמי טיפול בפנייה לאבחון לקויות למידה מבוסס מת"ל 98 ₪
אבחון לקויות למידה מבוסס מת"ל 1,771 ₪
תוספת תשלום על אבחון מת"ל באוניברסיטה העברית 57 ₪
תוספת תשלום על אבחון מת"ל באוניברסיטת תל אביב 57 ₪
ערעור על מסקנות אבחון מת"ל 248 ₪
תיאום פגישה נוספת 186 ₪

 

בחינה בתנאים מותאמים (במו"ת)  
טיפול נוסף בבקשה קיימת לתנאי בחינה מותאמים (הוספת מסמכים ו/או בקשה לדיון חוזר) 235 ₪

 

ציונים  
עותק נוסף של ציונים לנבחן (מסמך לא מקוון) (אם הבקשה תוגש עד שלושה חודשים לאחר מועד הבחינה - למעט בחינת אמיר"ם - העותק יישלח ללא עלות) 42 ₪
בקשה לבדיקה חוזרת של הבחינה 65 ₪