מחירי שירותים לנבחנים

חומרי הכנה לבחינה הפסיכומטרית במתכונת הישנה
האוגדן "פסיכומטרי מכל הבחינות" בערבית 113 ₪
לקט בחינות פסיכומטריות בעברית 70 ₪
לקט בחינות פסיכומטריות בשפות אחרות: משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית, ספרדית 41 ₪
התקליטור "קומפיומטרי" 15 ₪

 

שינוי מועד בחינה
הבחינה הפסיכומטרית 101 ₪
בחינת אמי"ר 49 ₪
בחינת יע"ל 46 ₪
בחינת מתא"ם 121 ₪
בחינת רמ"א 54 ₪

 

הרשמה מאוחרת לבחינה
הבחינה הפסיכומטרית 840 ₪
בחינת אמי"ר 405 ₪
בחינת יע"ל 387 ₪
בחינת מתא"ם 1,005 ₪
בחינת רמ"א 450 ₪

 

הרשמה לבחינה ביום הבחינה
הבחינה הפסיכומטרית 1,400 ₪
בחינת אמי"ר 675 ₪
בחינת יע"ל 675 ₪
בחינת מתא"ם 1,675 ₪
בחינת רמ"א 750 ₪

 

נבחנים מחו"ל
הרשמה לבחינות הנערכות בחו"ל 790 ₪

 

אבחון לקויות למידה במכון אלה
דמי הרשמה לאבחון לקויות למידה מבוסס מת"ל 80 ₪
אבחון לקויות למידה מבוסס מת"ל 1,370 ₪
תוספת תשלום על אבחון מת"ל באוניברסיטה העברית 55 ₪
תוספת תשלום על אבחון מת"ל באוניברסיטת תל אביב 55 ₪
ערעור על מסקנות אבחון מת"ל 200 ₪
אי-הגעה לפגישת אבחון שנקבעה מראש 150 ₪

 

בחינה בתנאים מותאמים (במו"ת)
טיפול נוסף בבקשה קיימת לתנאי בחינה מותאמים (הוספת מסמכים ו/או בקשה לדיון חוזר) 220 ₪

 

ציונים
עותק נוסף של ציונים לנבחן (מסמך לא מקוון) (אם הבקשה תוגש עד שלושה חודשים לאחר מועד הבחינה - למעט בחינת אמיר"ם - העותק יישלח ללא עלות) 39 ₪
בקשה לבדיקה חוזרת של הבחינה 60 ₪