מחירי שירותים לנבחנים

הבחינה הרשמה רגילה שינוי מועד בחינה הרשמה מאוחרת לבחינה הרשמה לבחינה ביום הבחינה
הבחינה הפסיכומטרית 620 ₪ 113 ₪ 930 ₪ 1,550 ₪
בחינת מתא"ם 705 ₪ 127 ₪ 1,058 ₪ 1,763 ₪
בחינת אמירנט 289 ₪ 54 ₪    
בחינת יעלנט 273 ₪ 52 ₪    

 

נבחנים מחו"ל  
הרשמה לבחינה פסיכומטרית הנערכת בחו"ל 885 ₪ / $260 / 230
הרשמה לבחינת יע"ל הנערכת בחו"ל 465 ₪ / $140 / 125

 

אבחון לקויות למידה במכון אלה  
דמי טיפול בפנייה לאבחון לקויות למידה מבוסס מת"ל 98 ₪
אבחון לקויות למידה מבוסס מת"ל 1,771 ₪
תוספת תשלום על אבחון מת"ל באוניברסיטה העברית 57 ₪
תוספת תשלום על אבחון מת"ל באוניברסיטת תל אביב 57 ₪
ערעור על מסקנות אבחון מת"ל 248 ₪
תיאום פגישה נוספת 186 ₪

 

בחינה בתנאים מותאמים (במו"ת)  
טיפול נוסף בבקשה קיימת לתנאי בחינה מותאמים (הוספת מסמכים ו/או בקשה לדיון חוזר) 247 ₪

 

ציונים  
עותק נוסף של ציונים לנבחן (מסמך לא מקוון) (אם הבקשה תוגש עד שלושה חודשים לאחר מועד הבחינה - למעט בחינת אמיר"ם/אמירנט - העותק יישלח ללא עלות) 45 ₪
בקשה לבדיקה חוזרת של הבחינה 69 ₪