מחירי שירותים לנבחנים

הבחינה הרשמה רגילה שינוי מועד בחינה הרשמה מאוחרת לבחינה הרשמה לבחינה ביום הבחינה
הבחינה הפסיכומטרית 560 ₪ 101 ₪ 840 ₪ 1,400 ₪
בחינת אמי"ר 270 ₪ 49 ₪ 405 ₪ 675 ₪
בחינת יע"ל 258 ₪ 46 ₪ 387 ₪ 645 ₪
בחינת מתא"ם 670 ₪ 121 ₪ 1,005 ₪ 1,675 ₪
בחינת אמיר"ם 252 ₪      
בחינת יעלנט 240 ₪      

 

נבחנים מחו"ל  
הרשמה לבחינה פסיכומטרית הנערכת בחו"ל 790 ₪ / $250 / 220
הרשמה לבחינת יע"ל הנערכת בחו"ל 440 ₪ / $120 / 115

 

אבחון לקויות למידה במכון אלה  
דמי הרשמה לאבחון לקויות למידה מבוסס מת"ל 80 ₪
אבחון לקויות למידה מבוסס מת"ל 1,370 ₪
תוספת תשלום על אבחון מת"ל באוניברסיטה העברית 55 ₪
תוספת תשלום על אבחון מת"ל באוניברסיטת תל אביב 55 ₪
ערעור על מסקנות אבחון מת"ל 200 ₪
אי-הגעה לפגישת אבחון שנקבעה מראש 150 ₪
פניה נוספת למכון אלה 150 ₪

 

בחינה בתנאים מותאמים (במו"ת)  
טיפול נוסף בבקשה קיימת לתנאי בחינה מותאמים (הוספת מסמכים ו/או בקשה לדיון חוזר) 220 ₪

 

ציונים  
עותק נוסף של ציונים לנבחן (מסמך לא מקוון) (אם הבקשה תוגש עד שלושה חודשים לאחר מועד הבחינה - למעט בחינת אמיר"ם - העותק יישלח ללא עלות) 39 ₪
בקשה לבדיקה חוזרת של הבחינה 60 ₪