הנחיות לנבחנים בבחינת יעלנט:

לפני הבחינה, במהלכה ואחריה

לפני הבחינה

מומלץ לוודא מראש שאתם יודעים כיצד להגיע למקום הבחינה כדי שלא תאחרו. אם תאחרו, לא תוכלו להיבחן! מומלץ להגיע כחצי שעה לפני שעת הבחינה שנקבעה לכם.

לבחינה עליכם להביא:

  1. מסמך מזהה: תעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון ישראלי בתוקף. אם נרשמתם באמצעות דרכון זר (לא ישראלי), הביאו אותו לבחינה. ללא אחד מהמסמכים הללו לא תורשו להיבחן. שימו לב: תעודת סטודנט אינה מסמך מזהה!
  2. עפרונות, מחק ומחדד. את החיבור מותר לכתוב בעיפרון בלבד!
  3. אם שילמתם בעבור הבחינה באמצעות שובר תשלום, הביאו את השובר המקורי לבחינה. אם נרשמתם דרך אתר מאל"ו, הביאו את ההזמנה לבחינה.

סביר כי בעודכם ממתינים ייבחנו בכיתה נבחנים אחרים, שהוזמנו לשעה מוקדמת יותר. אנא כבדו זאת ושמרו על השקט. כאשר יתפנה מחשב תוזמנו להיכנס ולהיבחן.

אין להכניס לכיתת הבחינה טלפונים ניידים, שעונים חכמים, אוזניות או כל מכשיר אלקטרוני אחר. כמו כן, אסור להכניס חומר עזר - לא מילון, לא מילונית, ולא כל חומר עזר אחר.

אין צורך להביא דפי טיוטה או שעון - הזמן המוקצב לכל פרק מוצג על צג המחשב, ואם תזדקקו לטיוטה תוכלו לבקש דף טיוטה מהמשגיחים.

לפני הכניסה לכיתה כבו את הטלפון הנייד והכניסו אותו לתיקכם. את התיקים יש לאחסן בארוניות הייעודיות או להניח בקדמת הכיתה. נבחן שיימצא ברשותו מכשיר אלקטרוני בזמן הבחינה ייאלץ לעזוב את הכיתה מייד ובחינתו תיפסל.

מהלך הבחינה

לפני תחילת הבחינה ייתנו לכם המשגיחים דף תשובות שעליו תכתבו את החיבור. לאחר מכן הם ישאלו אתכם באיזו שפה אתם רוצים שיוצגו לכם ההסברים וההוראות. את ההסברים אפשר לקרוא בעברית, בערבית, באנגלית, ברוסית או בצרפתית.

לאחר שתיכנסו לכיתה יזינו המשגיחים את פרטיכם האישיים לתוכנת הבחינה, ויוצג לכם פרק ההוראות. בפרק ההוראות יוצגו לכם כמה שאלות לתרגול ולהתנסות כדי לוודא שההסברים ברורים. לא תוכלו להמשיך לבחינה עצמה לפני שתענו על השאלות לדוגמה, אך אין צורך לענות עליהן נכון - התשובות לשאלות לדוגמה אינן חלק מהציון בבחינה.

הבחינה עצמה מורכבת משלושה פרקים. בשני הפרקים הראשונים יש שאלות ברֵרה (multiple choice questions) ועליכם לבחור בתשובה הנכונה מארבע התשובות המוצעות. בפרקים אלו שאלות משלושה סוגים: השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא. בפרק השלישי של הבחינה תתבקשו לכתוב חיבור. הנושא שעליו צריך לכתוב יופיע על צג המחשב, ואת החיבור עצמו יש לכתוב בכתב יד על גבי גיליון התשובות שקיבלתם.

הזמן בבחינת יעלנט מוקצב לכל פרק בנפרד, ואין אפשרות לצבור אותו. לכל אחד משני הפרקים שיש בהם שאלות ברירה מוקצבות 20 דקות. לכתיבת החיבור מוקצבות 15 דקות.

שימוש בתוכנת הבחינה

בבחינה משתמשים בעכבר בלבד, ואי אפשר להשתמש בלוח המקשים. בצד ימין של המסך מופיע סרגל ניווט, ובאמצעותו תוכלו לעבור בין שאלה לשאלה, לסמן שאלות שתרצו לחזור אליהן בהמשך, ולעבור לפרק הבא לפני תום הזמן המוקצב. שימו לב: לאחר שתעברו לפרק הבא לא תוכלו לחזור לפרק הקודם!

מומלץ לקרוא בעיון את השאלה ואת כל התשובות המוצעות. כדי לבחור בתשובה שאתם חושבים שהיא נכונה יש להקיש בעזרת העכבר על העיגול שמימין לתשובה.

תשובה נכונה מוסיפה לציון, ותשובה לא נכונה אינה גורעת ממנו. לכן, אם אינכם יודעים את התשובה הנכונה, כדאי לכם לנחש אותה. אם לא בחרתם בשום תשובה, ייחשב הדבר כאילו בחרתם בתשובה שגויה.

בפרק השלישי תתבקשו לכתוב חיבור. את החיבור מותר לכתוב בעיפרון בלבד! הקפידו על כתב יד ברור ומסודר. יש לכתוב 10-15 שורות, ואין לחרוג מהשורות שבגיליון. תחילה העתיקו את נושא החיבור מהמחשב למקום המיועד לכך בגיליון התשובות. לאחר תום הזמן המוקצב עליכם להפסיק לכתוב ולמסור את גיליון התשובות למשגיחים. אם אתם זקוקים לטיוטה, תוכלו לבקש דף טיוטה מהמשגיחים. הטיוטה לא תיבדק, ולכן הקפידו לכתוב את החיבור כולו על גיליון התשובות במסגרת הזמן המוקצב לכך.

שימו לב: חיבורים שאינם עומדים בתנאי הסף לכתיבת חיבור, כמו חיבורים קצרים או כאלה שאינם עוסקים בנושא המופיע בפרק, לא ייבדקו, והם יקבלו את הציון המינימלי.

לאחר הבחינה

7-10 ימים לאחר הבחינה יעביר מאל"ו את הציון שלכם למוסדות הלימוד שסימנתם בעת ההרשמה לבחינה או למוסד הלימודים שבו נבחנתם. תוכלו לצפות בציון באזור האישי.