הנחיות לנבחנים בבחינת יעלנט:

לפני הבחינה, במהלכה ואחריה

לפני הבחינה

מומלץ לוודא מראש שאתם יודעים כיצד להגיע למקום הבחינה כדי שלא תאחרו. אם תאחרו לא תוכלו להיבחן! מומלץ להגיע כחצי שעה לפני שעת הבחינה שנקבעה לכם.

עליכם להביא עימכם:

  1. תעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון ישראלי בתוקף. ללא אחת מהתעודות הללו לא תורשו להיבחן. שימו לב: תעודת סטודנט אינה תחליף לתעודת זהות! אם נרשמתם באמצעות דרכון זר (לא ישראלי) הביאו אותו עימכם לבחינה.
  2. עפרונות, מחק ומחדד. מותר לכתוב את החיבור בעיפרון בלבד!
  3. אם שילמתם בעבור הבחינה באמצעות שובר תשלום - עליכם להביא את השובר המקורי לבחינה. אם נרשמתם דרך אתר מאל"ו, הביאו את ההזמנה לבחינה.

סביר כי בעודכם ממתינים נבחנים אחרים שהוזמנו לשעה מוקדמת יותר נבחנים בכיתה. אנא כבדו זאת ושמרו על השקט. כאשר יתפנה מחשב תוזמנו להיכנס ולהיבחן.

אין להכניס לכיתת הבחינה טלפונים ניידים, שעונים חכמים, אוזניות או כל מכשיר אלקטרוני אחר. כמו כן, אסור להכניס חומר עזר - לא מילון, לא מילונית, לא מחשב כף יד, ולא חומר עזר אחר.

אין צורך להביא דפי טיוטה או שעון - הזמן המוקצב לכל פרק מוצג על צג המחשב, ואם אתם זקוקים לטיוטה תוכלו לבקש דף טיוטה מהמשגיחים.

לפני הכניסה לכיתה כבו את מכשיר הטלפון הנייד והכניסו אותו לתיק. את התיקים יש לאחסן בארוניות הייעודיות או להניח בקדמת הכיתה. נבחן שיימצא ברשותו מכשיר אלקטרוני בזמן הבחינה ייאלץ לעזוב את הבחינה מייד ובחינתו תיפסל.

מהלך הבחינה

לפני תחילת הבחינה יתנו לכם המשגיחים דף תשובות שעליו תכתבו את החיבור. לאחר מכן הם ישאלו אתכם באיזו שפה אתם רוצים שיוצגו לכם ההסברים וההוראות. אפשר לקרוא את ההסברים בעברית, בערבית, באנגלית, ברוסית או בצרפתית.

לאחר שתיכנסו לכיתה יזינו המשגיחים את פרטיכם האישיים לתוכנת הבחינה, ויוצג לפניכם פרק ההוראות. בזמן פרק ההוראות יוצגו לפניכם כמה שאלות לתרגול ולהתנסות כדי לוודא כי ההסברים ברורים. לא תוכלו להמשיך לבחינה עצמה לפני שתענו על השאלות לדוגמה, אך אין צורך לענות נכון - התשובות לשאלות לדוגמה אינן חלק מהציון בבחינה.

הבחינה עצמה מורכבת משלושה פרקים. בשני פרקים הראשונים יש שאלות ברֵירה (multiple choice questions) ועליכם לבחור בתשובה הנכונה מתוך ארבע התשובות המוצעות. בפרקים אלו שאלות משלושה סוגים: השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא.  בפרק השלישי של הבחינה תתבקשו לכתוב חיבור. הנושא שעליו צריך לכתוב יופיע על גבי המחשב, ואת החיבור יש לכתוב בכתב יד על גבי גיליון התשובות שקיבלתם.

הזמן בבחינת יעלנט מוקצב לכל פרק בנפרד, ואין אפשרות לצבור אותו. לכל אחד משני הפרקים שבהם שאלות ברירה מוקצבות 20 דקות. לכתיבת החיבור מוקצבות 15 דקות.

תפעול הבחינה

בבחינה משתמשים בעכבר בלבד, ואי אפשר להשתמש בלוח המקשים. בצד ימין של המסך מופיע סרגל ניווט, ובאמצעותו תוכלו לעבור בין שאלה לשאלה, לסמן שאלות שתרצו לחזור אליהן בהמשך, ולעבור לפרק הבא לפני תום הזמן המוקצב. שימו לב, אם תעברו לפרק הבא לא תוכלו לחזור לפרק הקודם!

מומלץ לקרוא בעיון את השאלה ואת כל התשובות המוצעות. כדי לבחור בתשובה שאתם חושבים שהיא נכונה יש להקיש בעזרת העכבר על העיגול שמימין לשאלה.

תשובה נכונה מוסיפה לציון, ותשובה לא נכונה אינה גורעת ממנו. לכן, אם אינכם יודעים את התשובה הנכונה, כדאי לכם לנחש אותה. אם לא עניתם כלל, ייחשב הדבר כאילו עניתם תשובה שגויה.

בפרק השלישי תתבקשו לכתוב חיבור. את החיבור מותר לכתוב בעיפרון בלבד! הקפידו על כתב יד ברור ומסודר. יש לכתוב 15-10 שורות, ואין לחרוג מהשורות שבגיליון. תחילה, העתיקו את נושא החיבור מהמחשב למקום המיועד לכך בגיליון התשובות. לאחר תום הזמן המוקצב עליכם להפסיק לכתוב ולמסור את גיליון התשובות למשגיחים. אם אתם זקוקים לטיוטה, תוכלו לבקש דף טיוטה מהמשגיחים. הטיוטה לא תיבדק, ולכן הקפידו לכתוב את החיבור כולו על גיליון התשובות במסגרת הזמן המוקצב לכך.

לאחר הבחינה

7 - 10 ימים לאחר הבחינה יעביר מאל"ו את הציון שלכם למוסדות הלימוד שסימנתם בעת ההרשמה לבחינה, או למוסד הלימודים שבו נבחנתם. תוכלו לצפות בציון באזור האישי.