סיבת הבקשה לתנאים מותאמים בבחינת יעלנט

יעלנט

אפשר להגיש בקשה לבחינה בתנאים מותאמים בגלל אחת או יותר מהסיבות הבאות:

לקות למידה

הפרעת קשב ופעלתנות יתר

מגבלה גופנית

מגבלה נפשית

הפרעה על הרצף האוטיסטי

(ASD)

 
גם נבחנים שמצב גופני כמו היריון מתקדם, משקל עודף רב וכדומה מונע מהם להיכנס לכיתה רגילה ולשבת בה או לשבת בכיסא בעל מסעד לכתיבה ("כיסא סטודנט") רשאים להגיש בקשה לתנאים מותאמים.

לקות למידה

תנאים מותאמים בגין לקות למידה ניתנים בגלל לקות קריאה ראשונית וחמורה או בגין לקות כתיבה ראשונית וחמורה. בבחינת יעלנט אין צורך בחישובים, ולכן לא ניתנים בה תנאים מותאמים בגין לקות בתחום החשבון.

את הבקשה יש לבסס באמצעות מסמכים:

 1. אבחון עדכני
 2. שאלון למאבחן
 3. מידע על התפקוד שלכם בבית הספר היסודי

אבחון עדכני

יש לצרף לבקשה אבחון שערך איש מקצוע המוסמך לאבחן לקויות למידה אצל מבוגרים. יש לוודא כי:

 • האבחון נערך לאחר גיל 18.

או

 • האבחון נערך לאחר גיל 16, ובחמש השנים האחרונות.

לפונים בגין לקות כתיבה בלבד, נדרשת הערכה מלאה של התפקוד בתחום הכתיבה שנעשתה לאחר גיל 12, ובתנאי שלא חלפו מאז יותר מ-5 שנים. אם ההערכה נעשתה לאחר גיל 18, אין צורך בהערכה עדכנית. מחבר הערכה זו יכול להיות מאבחן דידקטי או מרפא בעיסוק, ועליה לכלול נתונים כמותיים כמפורט ב"הערכת כושר הכתיבה בשפת האם" (עמוד 5) בשאלון למאבחן.

האבחון צריך לבדוק את תפקודכם בשפת האם שלכם וכן לכלול נתונים על תפקודכם בשפה העברית.

שאלון למאבחן

מטרת השאלון היא לוודא שיש בידינו נתונים מדויקים על התפקוד שלכם בשפת האם, בעברית ובתחום הכתיבה. על המאבחן למלא את החלקים הנוגעים לתפקודים אלו בשאלון למאבחן נוסף על חלק האבחון המקצועי.

 • אם האבחון עדיין לא נערך, הביאו למאבחן את השאלון כדי שידע לאילו נתונים אנו זקוקים.
 • אם האבחון כבר נערך, והנתונים הנדרשים בשאלון מוצגים בדוח האבחון בצורה ברורה ומסודרת, אין צורך לחזור אל המאבחן כדי שימלא את השאלון.
 • אם האבחון כבר נערך וחסרים נתונים בדוח האבחון, יש לחזור אל המאבחן כדי שישלים את האבחון ויוסיף את הנתונים החסרים.
 • אם אין באפשרותכם לאתר את המאבחן שאבחן אתכם, אפשר לשלוח את האבחון ללא השאלון. הצוות המקצועי ידון בבקשה על סמך הנתונים ששלחתם. במקרה כזה ייתכן שתידרשו להשלים את הנתונים החסרים.

מידע על התפקוד בבית הספר היסודי

חשוב לנו לקבל תיאור של תפקודכם בשנות בית הספר היסודי (כיתות א'-ו'): דוחות אבחון, תעודות בית ספר וכל מסמך אחר מגיל צעיר המעיד על הקשיים שהיו לכם, למשל מכתבים ממורים, סיכומי פגישות של הורים וצוות מטפל וכדומה. בדרך כלל במסמכים אלו יש מידע חשוב על אופי הקשיים שלכם ועל מקורם.

מסמכים שחשוב לצרף

 • אם אובחנתם יותר מפעם אחת - יש לשלוח דוחות מלאים של כל האבחונים שעברתם בעבר
 • סיכומי טיפולים התפתחותיים (ריפוי בעיסוק, טיפול שפה וכדומה)
 • תיעוד של הוראה מתקנת
 • תעודות מבית הספר היסודי
 • תעודות מהחטיבה ומהתיכון
 • חוות דעת של מורים ושל אנשי מקצוע אחרים (על גבי שאלון למורה)

מה לעשות אם אין לי מסמכים המתארים את התפקוד שלי בבית הספר היסודי?

כאשר אין די מידע על התפקוד בתקופת בית הספר היסודי, לעיתים אי אפשר לקבוע בוודאות ממה הקשיים נובעים ומתי הופיעו לראשונה. במצב כזה אי אפשר לאשר תנאים מותאמים בבחינה.

אנו ממליצים שתפנו לבית הספר היסודי שלמדתם בו ותנסו להשיג תיעוד של קשיי הלמידה שהיו לכם. מרבית בתי הספר שומרים העתקים של תעודות, חוות דעת של מורים ומסמכים אחרים מסוג זה.

תוכלו גם לפנות למורים ולאנשי מקצוע אחרים שלימדו אתכם בגיל בית הספר היסודי, ואם הם זוכרים אתכם בקשו מהם למלא את השאלון למורה. מומלץ לפנות ליותר ממורה אחד. את המורים אפשר לאתר באמצעות פנייה לבית הספר היסודי, באמצעות מכרים משותפים או באמצעות הרשתות החברתיות.

אם לא הצלחתם להשיג מסמכים מהעבר, ייתכן שלא תקבלו תנאים מותאמים בבחינה. לכן השתדלו מאוד להשיג מסמכים רלוונטיים ולשלוח אותם אלינו.

הפרעת קשב ופעלתנות יתר

קשיים בתחום הקשב ופעלתנות היתר נפוצים באוכלוסייה, וכל אדם ואדם מתמודד לעיתים עם קשיים בהתארגנות ועם הסחות דעת.

תנאים מותאמים בבחינה ניתנים רק אם יש עדות ברורה לקיומה של הפרעת קשב ראשונית וחמורה, אשר הופיעה לפני גיל 12 ומשבשת את התפקוד במידה ניכרת בכמה תחומי חיים, כגון לימודים, עבודה, חיי חברה, תעסוקה ויחסים בין-אישיים.

את הבקשה לבחינה מותאמת על רקע קשיי קשב ופעלתנות יתר יש לבסס באמצעות המסמכים האלה:

 1. הערכה עדכנית ומפורטת של תחום הקשב ופעלתנות היתר
 2. אבחונים קודמים ומידע על התפקוד שלכם בבית הספר היסודי

מהי הערכה עדכנית ומפורטת?

הערכה עדכנית ומפורטת היא הערכה שנעשתה במהלך שלוש השנים האחרונות על ידי איש מקצוע המוסמך לאבחן הפרעת קשב ופעלתנות יתר. אם ההערכה נעשתה לאחר גיל 25 אין צורך בהערכה עדכנית.

הערכה זו צריכה לכלול בדיקה מעמיקה וספציפית של קשב ופעלתנות יתר, כמפורט בדף ההנחיות לאנשי המקצוע ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.

אבחונים קודמים ומידע על התפקוד שלכם בבית הספר היסודי

חשוב לנו לקבל תיאור של תפקודכם בשנות בית הספר היסודי (כיתות א'-ו'). כאשר אין די מידע על התפקוד לפני גיל 12, לעיתים אי אפשר לקבוע בוודאות שהקשיים אמנם נובעים מהפרעת קשב ופעלתנות יתר. במצב כזה אי אפשר לאשר תנאים מותאמים בבחינה.

מסמכים כאלה חשובים במיוחד אם האבחון הראשון נעשה בחטיבת הביניים או לאחר מכן.

מסמכים שחשוב לצרף:

 • אם אובחנתם יותר מפעם אחת - יש לשלוח דוחות מלאים של כל האבחונים שעברתם בעבר
 • סיכומי טיפולים התפתחותיים (ריפוי בעיסוק, טיפול שפה וכדומה)
 • תיעוד של הוראה מתקנת
 • תעודות מביה"ס היסודי
 • תעודות מהחטיבה ומהתיכון
 • חוות דעת של מורים ושל אנשי מקצוע אחרים (על גבי השאלון למורה)

אם אין לכם מסמכים כאלה, הקישו כאן

 

מגבלה גופנית

על מנת להגיש בקשה לתנאים מותאמים בגין מגבלה גופנית יש לשלוח:

 1. חוות דעת רפואית מפורטת ועדכנית, שנכתבה על ידי רופא מומחה בתחום המגבלה, ולא על ידי רופא כללי או רופא משפחה (לדוגמה: רופא אורתופד יאבחן בעיה אורתופדית).
 2. מסמכי רקע בהתאם להנחיות המפורטות מטה.

חוות דעת רפואית עדכנית

חוות הדעת צריכה להיות מוגשת על גבי שאלון המתאים לסיבת הפניה:

אם הרופא אינו מוכן למלא את השאלון, בקשו ממנו שיכתוב מסמך בחתימתו ויענה בו על כל השאלות המופיעות בשאלון. למסמך יש לצרף את מספר הטלפון של הרופא ואת שעות הקבלה שלו.

מסמכי רקע

אם מדובר במגבלה גופנית שאובחנה לפני יותר משנה, יש לצרף - נוסף על חוות הדעת העדכנית - גם מסמך רפואי או אחר המעיד על קיומה של המגבלה בעבר (אין צורך לצרף את התיק הרפואי המלא).

אם מדובר במגבלה גופנית חדשה, על הרופא להסביר בחוות דעתו מה גרם לה (במידת האפשר). במקרה כזה ייתכן שמאל"ו ידרוש להציג תוצאות של בדיקות אובייקטיביות המעידות על קיומה של המגבלה.

שימו לב: חוות הדעת הרפואית מספקת מידע חיוני הנחוץ לקביעת ההתאמות בבחינה, אך מאל"ו אינו מחויב לקבל המלצות על התאמות ספציפיות המופיעות בה. אם הרופא ממליץ על התאמה כלשהי בבחינה, יש לבקש ממנו לנמק את המלצתו ולבסס אותה על בדיקות ועל ממצאים מפורטים.

 

מגבלה נפשית

על מנת להגיש בקשה לתנאים מותאמים בגין מגבלה נפשית יש לשלוח חוות דעת מפורטת ועדכנית, שנכתבה על ידי פסיכיאטר אשר מלווה אתכם ומכיר את קשייכם.

את הבקשה יש לבסס באמצעות המסמכים הבאים:

 1. חוות דעת פסיכיאטרית עדכנית ומפורטת, על גבי השאלון המיועד לכך. על חוות הדעת להיות בטווח של עד שנה מתאריך הבחינה שנרשמתם אליה, ועליה לכלול את כל הנתונים הנדרשים בשאלון.
  אם הפסיכיאטר אינו מוכן למלא את השאלון, בקשו ממנו שיכתוב מסמך מפורט בחתימתו ויענה בו על כל השאלות המופיעות בשאלון. למסמך זה יש לצרף את מספר הטלפון ושעות הקבלה של כותב חוות הדעת.
 2. אם נעזרתם בטיפול או בליווי של אנשי בריאות הנפש, כגון פסיכולוג, עובד סוציאלי או מטפל אחר, רצוי מאד לצרף דוח מפורט של המטפל, ובו תיאור של הקשיים ושל השפעתם האפשרית על התפקוד בבחינה.
 3. כדי שנוכל להתרשם מתפקודכם בתחומי הלמידה הרלוונטיים לבחינה, מומלץ לשלוח "שאלון למורה של פונה בגין מגבלה נפשית", אותו ימלא מורה המכיר את תפקודכם. שאלון זה מספק פרטים בדבר השלכות המגבלה הנפשית על תפקודי הלמידה ועל התפקוד בבחינות.

 

הפרעה על הרצף האוטיסטי (ASD)

סיכום מסמכים נדרשים

מבקשי תנאים בגין הפרעה על הרצף האוטיסטי צריכים לשלוח את המסמכים הבאים:

 • אבחון פורמלי של הפרעה על הרצף האוטיסטי מכל גיל, שנעשה על ידי איש מקצוע המוסמך לאבחן הפרעות אלו ובהתאם להנחיות משרד הבריאות, כפי שמופיעות באתר.
 • כדאי לשלוח גם תיאור של הרקע ההתפתחותי והלימודי, כפי שתועד במסמכים שונים (אבחונים, תעודות, חוות-דעת של מורים ומטפלים שסייעו לכם).
 • תיעוד עדכני של תפקודכם:
  אנשים עם הפרעה על הרצף האוטיסטי שונים זה מזה במאפיינים רבים, ובהשפעת התסמונת על התפקוד באופן כללי ובהשפעתה על תפקודים אקדמיים הרלוונטיים לבחינה. לכן, אין די בעצם האבחנה על מנת לקבוע תנאים מותאמים בבחינות. כדי לבחון האם צריך להתאים את תנאי הבחינה, ולעשות זאת באופן המדויק ביותר, נדרשת תמונה ברורה לגבי תפקודים רלוונטיים לבחינה, כגון תפקודי שפה, קריאה, כתיבה, חשבון, סגנון עבודה, קשב, מהירות העיבוד.

  תיעוד כזה אפשר למסור במספר דרכים:

  • באמצעות אבחון עדכני של תפקודי למידה או אבחון פסיכודידקטי או נוירופסיכולוגי עדכני, המתייחס לכל תחומי הקושי. לאבחון יש לצרף את השאלון למאבחן, הכולל פירוט הנתונים הנדרשים.
  • באמצעות חוות-דעת עדכניות של מורים ואנשי חינוך וטיפול המכירים היטב את תפקוד הפונה בתחומים אלה. דיווח המורה יש למסור על גבי השאלון המיועד לכך.

כמו כן, אם ישנם קשיים נוספים בתחומים אחרים שאינם לימודיים, אך עלולים להשפיע על התפקוד בבחינה, יש לציינם בצורה מפורשת ולשלוח מידע עדכני ומפורט מאנשי מקצוע רלוונטיים. לדוגמה, אם נלווים לתסמונת קשיים נפשיים העלולים להגביל את התפקוד בבחינה, נדרשת חוות דעת עדכנית של הגורם המטפל.

להסבר על אופן הגשת הבקשה לחצו כאן