הקלדת חיבור במחשב בבחינת יעלנט מותאמת

בסוף בחינת יעלנט תידרשו לכתוב חיבור. מרבית הנבחנים כותבים את החיבור בכתב יד, אך חלק מן הנבחנים הזכאים לתנאים מותאמים מקלידים את החיבור במחשב.

הקלדת החיבורים תיעשה בתוכנת הבחינה.
תוכלו להתרשם מן התוכנה ולהתנסות בהקלדת חיבור בבחינת יעלנט לתרגול.

הסברים נוספים על בחינת יעלנט תוכלו לקרוא כאן.
אם אינכם בטוחים אם אתם זכאים להקליד את החיבור במחשב, פנו ליחידה לבחינות מותאמות בטלפון 02-6759555 שלוחה 3.