אילו תנאים מותאמים אפשר לקבל בבחינת יעלנט?

יעלנט

התאמות אפשריות בבחינת יעלנט

 • תוספת זמן בחלק מהבחינה או בכולה
 • הפסקות במהלך הבחינה
 • תנאים פיזיים המתאימים למגבלה גופנית: למשל, בחינה מול שולחן או שימוש בעזרים המקלים על ישיבה ממושכת
 • הקלדת פרק החיבור
 • השמעת פרקי הבחינה
 • היבחנות בחדר נפרד
 • בחינה בנייר ועפרון ולא על גבי מחשב
 • אישור להגיע עם מלווה שיישב מחוץ לחדר הבחינה


אילו תנאים אי אפשר לקבל בשום מקרה

 • שימוש במילון אלקטרוני
 • פטור מחלקים כלשהם בבחינה
 • קבלת הסברים לשאלות או מתן מענה בעל-פה