אילו תנאים מותאמים אפשר לקבל בבחינת יעלנט?

יעלנט

התאמות אפשריות בבחינת יעלנט:

  • תוספת זמן בחלק מהבחינה או בכולה
  • הפסקות במהלך הבחינה
  • תנאים פיזיים המתאימים למגבלה גופנית: למשל, בחינה מול שולחן או שימוש בעזרים המקלים על ישיבה ממושכת
  • הקלדת פרק החיבור
  • השמעת פרקי הבחינה
  • היבחנות בחדר נפרד
  • בחינה בנייר ועפרון ולא על גבי מחשב

אילו תנאים אי אפשר לקבל בשום מקרה:

  • שימוש במילון אלקטרוני
  • פטור מחלקים כלשהם בבחינה
  • קבלת הסברים לשאלות או מתן מענה בעל-פה