העברת ציוני בחינת יעלנט לנבחנים

בתוך 10 ימים ממועד הבחינה, תוכלו לצפות בציוניכם באזור האישי באתר מאל"ו לפי פרטים אישיים מזהים: מספר תעודת זהות או דרכון זר (שבאמצעותו נרשמתם לבחינה) וסיסמתכם האישית. כמו כן תוכלו להוריד את גיליון הציונים כקובץ למחשבכם בכל עת, ללא תשלום.

הגיליון כולל את הפרטים האלה:

  1. הציונים בכל אחד משני חלקי הבחינה: החלק של פרקי שאלות הבררה והחלק של החיבור;
  2. ציון יעלנט הכללי, המבוסס על שקלול הציונים בשני חלקי הבחינה.

 

  • לכל גיליון ציונים מצורף עלון הסבר.
  • מאל"ו אינו מעביר ציונים בטלפון.