ציוני בחינת יעלנט:

חישוב, דיווח למוסדות ולנבחנים, בדיקה חוזרת

טפסים להורדה

  העברת ציונים למוסדות  
  תשלום עבור בדיקה חוזרת של הבחינה  

 

דיווח הציונים לנבחנים

תוכלו לראות את ציוניכם באתר זה בתוך 7-10 ימים, סמוך ליום דיווחם למוסדות הלימוד, לפי פרטים אישיים מזהים: מספר הזהות וסיסמתכם האישית.

דוח הציונים כולל את הפרטים האלה:

  • הציונים בכל אחד משני החלקים: החלק של פרקי שאלות הבררה והחלק של החיבור;
  • ציון יעלנט הכללי, המבוסס על שקלול הציונים בשני חלקי הבחינה.

לכל דוח ציונים מצורף עלון הסבר.

  • בכל מועד הציונים מחושבים בו-בזמן לכל הנבחנים, ואין אפשרות להקדים ולדווח את ציוניו של נבחן יחיד.
  • המרכז אינו מדווח ציונים בטלפון או בפקס.

בקשה לבדיקה חוזרת של הבחינה

מאל"ו מאפשר בדיקה חוזרת של הבחינה. בבדיקה החוזרת אין מעריכים שוב את החיבור, אלא נבדק שנתוני ההערכה נקלטו במדויק.

הליך זה כרוך בתשלום דמי טיפול, אבל אם בעקבות הבדיקה החוזרת יתברר שאכן אירעה טעות, יוחזרו דמי הטיפול לנבחן. מניסיוננו הסיכוי למצוא טעות נמוך ביותר. אם אתם מעוניינים בבדיקה חוזרת, תוכלו לבקש זאת באזור האישי באתר או להוריד טופס לתשלום בכרטיס אשראי עבור בדיקה חוזרת. יש לשמור ולשלוח למדור ציונים את הטופס כקובץ מצורף (attachment) בכתובת score@nite.org.il. אתם מתבקשים לפנות בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה כדי לוודא שהבקשה אכן התקבלה.

ניתן לבקש בדיקה חוזרת של גיליון התשובות עד שלושה חודשים מיום הבחינה.

תשובתנו תישלח שבעה ימי עבודה לאחר שתתקבל הבקשה בצירוף התשלום.

 

הזמנה לבחינה חוזרת

בעת הערכת הבחינות נעשות בדיקות שגרתיות שמטרתן להבטיח כי הציונים שיחושבו לכל נבחן ישקפו את יכולתו נאמנה. לעיתים מאל"ו מתקשה להעריך ציון בבחינה בשל ממצאים חריגים או בלתי עקיבים שנמצאו בה או בגלל בעיות טכניות. אם מתעורר ספק בנוגע למהימנותה של בחינה כלשהי מכל סיבה שהיא - לרבות הסיבות המפורטות לעיל - הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי מאל"ו בירושלים, וציוניו מוקפאים עד להסרת הספק. רק לאחר הבחינה החוזרת  מאל"ו מחליט על המשך הטיפול במקרה.

בדרך כלל ההזמנה לבחינה נשלחת בכתב לנבחנים הנוגעים בדבר בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה, אך היא עשויה להישלח גם מאוחר יותר.